Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Udržitelnost Azure

Pomozte zajistit budoucnost s využitím čisté energie a zrychlete plnění svých cílů udržitelnosti a obchodních cílů.

Podívejte se na nové doprovodné materiály k udržitelnosti Azure pro Well-Architected Framework

Udržitelná cloudová infrastruktura s místním dopadem

My v Azure nahlížíme na udržitelnost a na odezvu na klimatické změny jako na jeden z největších úkolů naší doby.

Věříme, že ještě není příliš pozdě naplánovat čistší a zelenější budoucnost. Zavázali jsme se k tomu, že se udržitelné technologie stanou základem našich inovací, a usilujeme o to, abychom se dokázali přizpůsobovat a rozvíjeli se současně s naší planetou, a to s co nejnižšími environmentálními dopady.

Přečtěte si, jak se můžete zapojit do této globální komunity, snížit spotřebu energie, přejít na technologie s nižším objemem uhlíkových emisí a propagovat zelenější budoucnost s využitím udržitelných a inovativních technologií z Azure.

Rozvoj nad rámec provozního přístupu

Na udržitelnost se často nahlíží z provozního hlediska, kdy se ekologický milník v rámci firmy považuje za nákladové středisko, a to jako na riziko nebo součást dodržování předpisů, které je potřeba spravovat. Ale pro Azure jsou datová centra a udržitelná cloudová infrastruktura více než jenom byznys. Představují totiž jedinečnou příležitost k tomu, odvděčit se komunitám, ve kterých provozujeme své služby.

Platforma Azure se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti dopadů na životní prostředí místních komunit – uhlík, voda, odpady a ekosystémy.

100 %

Obnovitelná energie do roku 2025.

„Water positive“ do roku 2030

Do roku 2030 doplníme více vody, než spotřebujeme.

Certifikace nulových odpadů

Certifikace do roku 2030.

Nulové

Odlesňování v důsledku nové výstavby.

Chceme se odvděčit místním komunitám

Základem podnikání Microsoftu je udržitelnost. Naše cíle pro zajištění environmentální udržitelnosti jdou nad rámec pouhého provozu datacenter. Aktivně jsme se zapojili do více než 40 projektů po celém světě, abychom zajistili místní dopad a vylepšili environmentální výsledky.

Tady je několik příkladů:

Optimalizace využívání vody

Využívání chytrých vodoměrů pro zmírnění krize vodních zdrojů v regionálních jihoafrických nemocnicích.

Znovuzalesňování

Obnovování zeleně původními lesy v komunitách v Irsku.

Zlepšování dostupnosti a kvality vody v místních komunitách

Obnovování přirozeného prostředí pro jezevce ve státě Washington

Lesy v příměstských oblastech

Výsadba stromů a podpora dozoru v Des Moines v Iowě

Podpora energetické účinnosti

Komunitní projekt pro zvýšení energetické účinnosti a úspor energií na vysoké škole v Irsku.

Partnerství s projekty pro využití obnovitelné energie

Příprava kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti využití solární energie na vysokých školách ve Virginii

Energetické inovace pro další generaci udržitelných cloudových technologií

Přečtěte si, jak nové metody chlazení serverů pomáhají minimalizovat dopady fyzických datacenter na životní prostředí – snižují spotřebu energie a zároveň zajišťují vyšší výpočetní výkon a pomáhá eliminovat využití vody.

Podívejte se, jak i malé kroky, jako je implementace interaktivních baterií UPS pro chytrou síť, společně s rozšířením kapacity a snížením nároků na síť, mohou mít velký dopad a pomáhat nám při plnění našich cílů v oblasti udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy.

Přesvědčte se, jak přechod od tradičních dieselových paliv na paliva s nižšími emisemi pro provoz záložních generátorů datových center pomáhá dosáhnout nulových emisí uhlíku.

Zpět na karty

Časté otázky

  • Obnovitelná energie je energie získaná z obnovitelných zdrojů, které se v průběhu času přirozeně doplňují, jako jsou sluneční energie, větrná energie, vodní energie, geotermální energie, energie přílivu a odlivu a biopaliva. Do roku 2025 přejde Azure kompletně na obnovitelné energie. To znamená, že máme uzavřené dlouhodobé dohody o nákupu elektřiny (PPA) pro zelenou energii, které pokrývají 100 procent elektřiny s emisemi uhlíku spotřebované všemi našimi datacentry, budovami a areály.

  • Platforma Azure je jako součást Microsoftu už od roku 2012 stoprocentně uhlíkově neutrální. To znamená, že každý rok ušetříme tolik uhlíku, kolik ho vyprodukujeme, a to buď odstraněním uhlíku (uhlíková kompenzace), nebo snížením uhlíkových emisí.

  • To znamená, že do roku 2030 chceme každý rok odstranit více uhlíku, než kolik ho vyprodukujeme. Naším cílem do roku 2050 je odstranit veškerý uhlík, který jsme historicky vypustili, ať už přímo, nebo spotřebou elektrické energie, a to od roku 1975, kdy byla společnost Microsoft založena.

Zaměřte se na vaše cíle s využitím udržitelné cloudové infrastruktury a vyzkoušejte si Azure zdarma

Začít zdarma