Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är molnet?

Definitionen av molnet kan verka otydlig, men i stort sett kan man säga att det är en term som används för att beskriva ett globalt nätverk av servrar där alla har en unik funktion. Molnet är inte en fysisk enhet utan består av ett stort nätverk av fjärrservrar runt om i världen som är sammankopplade och avsedda att fungera som ett enda ekosystem. Dessa servrar är utformade för att lagra och hantera data, köra program eller tillhandahålla innehåll eller en tjänst, till exempel videoströmning, webbaserad e-post, produktivitetsprogram eller sociala medier. I stället för att få åtkomst till filer och data från en lokal eller privat dator kommer du åt dem online från alla enheter som har tillgång till Internet. Informationen är alltid tillgänglig, alla tider på dygnet och var du än är.

Företag använder fyra olika metoder för att distribuera molnresurser. Det finns ett offentligt moln som delar resurser och erbjuder tjänster till allmänheten via Internet, ett privat moln som inte delas och som erbjuder tjänster via ett privat internt nätverk (vanligtvis lokalt), ett hybridmoln som delar tjänster mellan offentliga och privata moln beroende på vilket syfte de har samt ett gemensamt moln (eng. ”community cloud”) som delar resurser endast mellan organisationer, till exempel myndigheter.

Redo att sätta igång?

Registrera dig och få 200 USD i Azure-kredit.
Du får full behörighet att utforska vilken tjänst du vill.