Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll
Serverrum

Vad är en molnserver?

Lär dig hur molnservrar fungerar och hur du väljer rätt molnserver.

En kvinna sitter på en stol och använder en bärbar dator på ett bord och bredvid står ett glas vatten

Vad är en molnserver?

En enkel definition är att molnservrar är virtuella (inte fysiska) servrar som körs i en miljö för molnbaserad databehandling som kan nås på begäran av ett obegränsat antal användare.

Molnservrar fungerar precis som fysiska servrar och de utför liknande funktioner som att lagra data och köra program. Eftersom molntjänster hanteras av externa leverantörer levererar de databehandlingsresurser via ett nätverk, oftast via Internet.

Molnservrar skapas med hjälp av virtualiseringsprogramvara (så kallade hypervisor-program) som delar upp fysiska servrar i flera virtuella servrar. Ett hypervisor-program abstraherar serverns bearbetningskraft och sammanför dem, vilket skapar virtuella servrar.

Hur fungerar molnservrar?

Nu när du vet vad en molnserver är ska vi titta på hur de fungerar. Servrar i molnet fungerar precis som traditionella servrar, men med en viktig skillnad – de kan finnas praktiskt taget var som helst eftersom de nås via fjärranslutning. Traditionella eller dedikerade servrar finns däremot vanligtvis på plats och kan bara nås av användare på den platsen.

Till skillnad från dedikerade servrar tillåter molnservrar dessutom delning av minne och bearbetningskraft mellan länkade (virtuella) servrar. Eftersom molnservrar har åtkomst till serverutrymmet kan de användas för att köra alla typer av leveransmodeller för molnbaserad databehandling, inklusive infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och programvara som en tjänst (SaaS). Alla program som behövs finns inbyggda i molndataservrar så du behöver inte oroa dig för uppgraderingar.

Vad är skillnaden mellan en molnserver och en traditionell server?

Molnservrar fungerar på liknande sätt som traditionella servrar: de levererar bearbetningskraft, program och lagring. Men eftersom molnservrar nås via fjärranslutning är de vanligtvis mer stabila och säkra än traditionella servrar.

Den främsta skillnaden mellan en molnserver och en traditionell server är att en molnserver kan delas av många användare via en tillgänglig plattform, ofta via ett nätverk som Internet. En traditionell (dedikerad) server används endast av ett visst företag eller en viss enhet. Molnservrar utför samma funktioner som fysiska servrar, men molnservrar hanteras och levereras via ett nätverk i stället för att konfigureras och hanteras på plats. En annan skillnad mellan molnservrar och fysiska servrar är att molnservrar erbjuder obegränsad beräkningskapacitet medan fysiska servrar är begränsade till sin befintliga infrastruktur eller beräkningskapacitet.

Fysiska servrar är vanligtvis mer anpassningsbara än molnservrar och erbjuder mer bearbetningskraft, mer RAM-minne och åtkomst till reservkraft.

Några personer på ett kontor diskuterar medan andra arbetar på datorn

Fördelar med molnservrar

Skalbarhet

Det finns inga begränsningar för hur mycket databehandlingskraft du har åtkomst till och det är enkelt att uppgradera minnet eller utrymmet för att få stöd för fler användare, vilket gör molnservrar till ett bra alternativ för företag som växer.

Säkerhet

Servrar för molnbaserad databehandling är inte sårbara för överbelastningar på grund av för många användare, och eventuella programvaruproblem som inaktuella program eller felaktiga dataredigeringar isoleras från din lokala miljö.

Bearbetningskraft

Servrar för molnbaserad databehandling länkas samman för att dela bearbetningskraft för olika arbetsbelastningar. Därför kan de spela en viktig roll när det gäller att skapa program, verktyg eller miljöer.

Tillförlitlighet

Molnservrar ger en tillförlitlig anslutning utan avbrott och snabb åtkomst till behöriga användare.

Flexibilitet

När personalen arbetar via molnservrar kan de komma åt samma server från olika platser, vilket möjliggör en flexibel arbetsstyrka. Dessutom kan molnservrar hantera olika arbetsbelastningar genom att snabbt skala upp eller ned beroende på behovet av beräkningskraft.

Överkomliga priser

Molnservrar kan minska företags maskinvaru- och energikostnader eftersom de flesta leverantörer erbjuder betalning per användning, vilket innebär att beräkningskraft och resurser kan skalas automatiskt baserat på efterfrågan.

Typer av molnservrar

Vilka typer av molnservrar finns det? Och vilka fördelar erbjuder de?

På samma sätt som det finns tre typer av molnbaserad databehandling (offentlig, privat och hybrid) finns det också tre motsvarande typer av molnservrar:

En person sitter i ett konferensrum och använder Microsoft Surface Pro

Offentligt

I ett offentligt moln levererar en extern molntjänstleverantör databehandlingsresurser som servrar via Internet. All maskinvara, programvara och annan infrastruktur ägs och hanteras av molnleverantören.

Två personer sitter och arbetar på stationära datorer och en person står bakom dem

Privat

Till skillnad från offentliga molnservrar används privata molnservrar exklusivt av ett enda företag eller en organisation, och de är ofta säkrast. Servrar kan finnas fysiskt i ett lokalt datacenter, eller så kan en extern leverantör vara värd för ett privat moln (server) som görs tillgängligt via ett privat nätverk.

En man och en kvinna promenerar och diskuterar samtidigt som de tittar på en surfplatta

Hybrid

Hybridmolnservrar kombinerar både offentliga och privata moln. Det gör att data och program kan flyttas mellan privata och offentliga moln, vilket ger företag större flexibilitet och fler distributionsalternativ, samt optimerar den befintliga infrastrukturen, säkerheten och efterlevnaden.

Välja en molnleverantör

Vilken server för molnbaserad databehandling du ska välja beror på organisationens eller företagets krav. Ofta avgörs valet av en kombination av budget, teknikkonfiguration och leverantörens rykte. Det vanligaste är att man använder en molnserver i det offentliga molnet där externa leverantörer äger och hanterar servrarna och annan infrastruktur medan kunderna får åtkomst till databehandlingstjänster på begäran. I ett privat moln är molnservrarna privata. De delas inte med andra personer eller organisationer, vilket innebär att det här alternativet är det säkraste. Innan du bygger en egen molnserver tillsammans med en leverantör är det vanligtvis bra att du först prioriterar dina behov när du väljer bland olika typer av alternativ för molnbaserad databehandling.

Följ de här stegen när du väljer en molnserver:

  1. Avgör om du har varierande arbetsbelastningar eller datakänsliga arbetsbelastningar. Molnservrar passar bäst för varierande arbetsbelastningar medan fysiska servrar är byggda för datakänsliga arbetsbelastningar.
  2. Kategorisera era behov baserat på krav på budget, leverantör och teknik.
  3. Definiera era säkerhetsbehov och bestäm om ni kan hantera avbrott eller andra funktionsproblem på grund av oväntad efterfrågan vid användning av ett offentligt moln.
  4. Fundera över om en hybriddistribution med en blandning av infrastruktur i molnet och på plats skulle passa bättre för era behov. Då får ni det bästa av två världar.

Vanliga frågor och svar

  • En molnserver är en typ av molntjänst som vanligtvis levereras av externa leverantörer via ett nätverk som är tillgängligt på begäran av flera användare samtidigt.

  • Molnservrar fungerar som traditionella servrar, men med en viktig skillnad – de kan finnas praktiskt taget var som helst eftersom de nås via fjärranslutning. Molnservrar är ofta virtualiserade, vilket innebär att de länkas samman med hjälp av programvara som kallas hypervisor-program och skapar flera virtuella datorer för att dela beräkningskraft.

  • Molnservrar skiljer sig från traditionella servrar på så sätt att de delas mellan många användare via en tillgänglig plattform, ofta via ett nätverk. Traditionella serverar är bara tillgängliga för användare som befinner sig på samma fysiska plats som servern.

  • Molnservrar erbjuder flera fördelar, bland annat ökad flexibilitet, prisvärdhet, skalbarhet, säkerhet, tillförlitlighet och bearbetningskraft.

  • Det finns tre huvudtyper av molnservrar: offentliga, privata och hybrid.

  • När du väljer en molnserver börjar du med att prioritera era behov baserat på era krav på budget, teknik och leverantör. Ett annat viktigt beslut är vilken typ av molnserver som passar bäst för ditt företag: offentlig, privat eller hybrid.