Hoppa över navigering

Var är företagsanalysverktyg?

Företagsanalysverktyg är programvara som hämtar data från ett eller flera affärssystem och kombinerar dem i en lagringsplats, till exempel ett informationslager, där dessa data kan granskas och analyseras. De flesta organisationer använder flera analysverktyg, till exempel kalkylblad med statistikfunktioner, statistikprogrampaket, avancerade datautvinningsverktyg och verktyg för prediktiva modeller. Tillsammans ger de här företagsanalysverktygen en komplett översikt över företaget så att du kan få viktiga insikter, få god förståelse för verksamheten och fatta välgrundade beslut för drift, kundkonvertering och annat.

Du kan samla in och visa aggregerade data även med Business Intelligence-verktyg, men företagsanalysverktyg går ett steg längre. De rapporterar inte bara resultat av data utan förklarar varför resultaten har uppkommit, vilket hjälper dig att identifiera svagheter, åtgärda potentiella problemområden, avisera beslutsfattare om oförutsebara händelser och även prognostisera resultat baserat på beslut som företaget överväger att fatta. Det här ger organisationer en bättre förståelse och tillförsikt när det gäller att uppnå affärsmål, hålla företaget konkurrenskraftigt och öka kundnöjdheten.

Relaterade produkter och tjänster

Data Lake Analytics

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Redo att sätta igång?

Registrera dig och få $200 i Azure-kredit.

Du får full behörighet att utforska vilken tjänst du vill.

Kan vi hjälpa dig?