Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Artificiell intelligens (AI) kontra maskininlärning (ML)

Förstå skillnaden mellan AI och maskininlärning med den här översikten.

Skillnaden mellan AI och maskininlärning

Artificiell intelligens och maskininlärning har ett mycket nära förhållande och samband. På grund av det här förhållandet tittar du i själva verket på sambandet mellan dem när du jämför AI och maskininlärning.

Vad är artificiell intelligens (AI)?

Artificiell intelligens är kapaciteten hos ett datorsystem att imitera mänskliga kognitiva funktioner som inlärning och problemlösning. Genom AI använder ett datorsystem matematik och logik för att simulera de tankegångar som människor använder för att lära sig ny information och fatta beslut.

Är AI och maskininlärning samma sak?

AI och maskininlärning har ett mycket nära samband men är inte samma sak. Maskininlärning betraktas som en del av AI.

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning är en tillämpning av AI. Det är processen att använda matematiska datamodeller för att hjälpa en dator att lära sig utan direkt instruktion. Det gör att ett datorsystem kan fortsätta lära och förbättra sig på egen hand, utifrån erfarenhet.

 

Ett sätt att träna en dator att efterlikna mänskligt tänkande är att använda ett neuralt nätverk, som är en serie algoritmer som modelleras efter den mänskliga hjärnan. Det neurala nätverket hjälper datorsystemet att uppnå AI genom djupinlärning. Den här nära kopplingen är anledningen till att idén med AI kontra maskininlärning faktiskt handlar om vilka sätt som AI och maskininlärning fungerar tillsammans.

Vilket är sambandet mellan AI och maskininlärning?

En ”intelligent” dator använder AI för att tänka som en människa och utföra uppgifter på egen hand. Maskininlärning handlar om hur ett datorsystem utvecklar sin intelligens.

Så fungerar AI och maskininlärning tillsammans

När du tittar på skillnaden mellan artificiell intelligens och maskininlärning är det en bra idé att se hur de interagerar genom deras nära koppling. Så här fungerar AI och maskininlärning tillsammans:

 • Steg 1

  Ett AI-system skapas med maskininlärning och andra metoder.

 • Steg 2

  Maskininlärningsmodeller skapas genom att mönster i data studeras.

 • Steg 3

  Dataforskare optimerar maskininlärningsmodellerna utifrån mönster i data.

 • Steg 4

  Processen upprepas och förfinas tills modellens noggrannhet är tillräckligt hög för uppgifterna som måste utföras.

Funktioner i AI och maskininlärning

Företag inom nästan alla branscher upptäcker nya möjligheter genom kopplingen mellan AI och maskininlärning. Det här är bara några funktioner som har blivit värdefulla resurser för att hjälpa företag att omvandla sina processer och produkter:

Förutsägelseanalys

Med den här funktionen kan företag förutse trender och beteendemönster genom att identifiera orsak och verkan-förhållanden i data.

Rekommendationsmotorer

Med rekommendationsmotorer använder företag dataanalys för att rekommendera produkter som någon kan vara intresserad av.

Taligenkänning och förståelse av naturligt språk

Med taligenkänning kan ett datorsystem identifiera ord i talat språk och förståelse av naturligt språk identifierar betydelsen i skrivet eller talat språk.

Bild- och videobehandling

Med dessa funktioner blir det möjligt att identifiera ansikten, föremål och ageranden i bilder och videor, och implementera funktioner som visuell sökning.

Känsloanalys

Ett datorsystem använder attitydanalys för att identifiera och kategorisera positiva, neutrala och negativa attityder om uttrycks i text.

Fördelarna med AI och maskininlärning

Kopplingen mellan artificiell intelligens och maskininlärning ger kraftfulla fördelar för företag inom nästan alla branscher – med nya möjligheter som ständigt växer fram. Det här är bara några få av de främsta fördelarna som företagen redan har sett:

Fler källor till indata

Med AI och maskininlärning kan företagen upptäcka värdefulla insikter i en större mängd strukturerade och ostrukturerade datakällor.

Bättre och snabbare beslutsfattande

Företag använder maskininlärning för att förbättra dataintegriteten och använder AI för att minska antalet mänskliga fel – en kombination som leder till bättre beslut baserade på bättre data.

Ökad driftseffektivitet

Med AI och maskininlärning blir företagen effektivare genom processautomatisering, vilket minskar kostnaderna och frigör tid och resurser för andra prioriteringar.

Tillämpningar av AI och maskininlärning

Företag inom flera branscher bygger program som drar nytta av kopplingen mellan artificiell intelligens och maskininlärning. Det här är bara några sätt som AI och maskininlärning hjälper företag att omvandla sina processer och produkter:

Detaljhandel

Återförsäljare använder AI och maskininlärning för att optimera sina lager, bygga rekommendationsmotorer och förbättra kundupplevelsen med visuell sökning.

Hälso- och sjukvård

Vårdorganisationer använder AI och maskininlärning i program som bildbehandling för förbättrad identifiering av cancer och förutsägelseanalys för genomikforskning.

Bank och ekonomi

I finansiella sammanhang är AI och maskininlärning värdefulla verktyg för att upptäcka bedrägerier, förutsäga risker och ge mer proaktiva ekonomiska råd.

Försäljning och marknadsföring

Sälj- och marknadsföringsteam använder AI och maskininlärning för anpassade erbjudanden, kampanjoptimering, säljprognoser, attitydanalyser och förutsägelse av kundomsättning.

Cybersäkerhet

AI och maskininlärning är kraftfulla vapen för cybersäkerhet, som hjälper organisationer att skydda sig själva och deras kunder genom att identifiera avvikelser.

Kundtjänst

Företag inom en mängd olika branscher använder chattrobotar och kognitiv sökning för att besvara frågor, mäta kundavsikt och ge virtuell hjälp.

Transport

AI och maskininlärning är värdefullt inom transporttillämpningar, där de hjälper företag att förbättra effektiviteten hos deras vägar och använder förutsägelseanalys för sådana ändamål som trafikprognoser.

Tillverkning

Tillverkningsföretag använder AI och maskininlärning för förutsägande underhåll och för att göra verksamheten effektivare än någonsin.

Gör din verksamhet starkare med AI och maskininlärning

Bygg maskininlärningsmodeller och förbättra dina processer och produkter med intelligens. Kom igång med 12 AI-tjänster kostnadsfritt i 12 månader.