Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll
  • Kryptera känsliga data

  • Identifiera och upptäck hot

  • Skydda virtuella datorer mot virus och skadlig kod

  • Uppfyll efterlevnadskrav

  • Skydda nätverkstrafik

    Skydda nätverkstrafik

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Skydda dina virtuella datorer mot virus och skadlig kod

Använd program mot skadlig kod från stora säkerhetsleverantörer som Microsoft, Symantec, Trend Micro, McAfee och Kaspersky för att skydda dina virtuella datorer mot skadliga filer, annonsprogram och andra hot. Installera, konfigurera och underhåll lösningar som skyddar mot skadlig kod på dina virtuella datorer via fjärranslutning genom Azure Portal, Azure PowerShell och kommandoraden.

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Skydda känsliga data på dina virtuella datorer

Dina data är viktiga för din verksamhet – och för oss. Därför övervakar vi dem dygnet runt och bygger datacenter som utformas för att skydda dina data och tjänster från obehörig åtkomst. Som extra skydd erbjuder vi också branschledande krypteringslösningar från CloudLink och Trend Micro för dina virtuella datorer och alla data som finns på dem. Du kan också använda transparent datakryptering med Microsoft SQL Server för realtidsskydd på programnivå.

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Centralisera nycklar och hemligheter med Key Vault

Förenkla hanteringen av och säkerheten för viktiga hemligheter och nycklar genom att lagra dem i Azure Key Vault. Med Key Vault kan du lagra dina nycklar i HSM:er (Hardware Security Modules) som är certifierade enligt FIPS 140-2 nivå 2. Du kan lagra SQL Server-krypteringsnycklar för säkerhetskopiering eller transparent datakryptering och CloudLink SecureVM-nycklar i Key Vault tillsammans med andra nycklar eller hemligheter från dina program. Hantera behörigheter och åtkomst till de skyddade objekten via Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory).

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Kryptera virtuella Linux- och Windows-datordiskar

Med Azure Disk Encryption kan du enkelt uppfylla organisationens krav på säkerhet och efterlevnad genom att kryptera dina virtuella datordiskar med nycklar och principer som du styr i Azure Key Vault. Du kan kryptera dina virtuella datordiskar, både startdiskar och datadiskar, med Azure Disk Encryption. Den här lösningen fungerar med Linux och Windows och använder Azure Key Vault så att du kan skydda diskkrypteringsnycklar, hantera nyckelåtkomstprinciper och granska hur nycklarna används. Alla data på de virtuella datordiskarna krypteras på plats med branschstandardiserad krypteringsteknik på dina Azure Storage-konton. Azure Disk Encryption-lösningen för Windows är baserad på beprövad Microsoft BitLocker-enhetskryptering medan Linux-lösningen är baserad på dm-crypt.

Azure Disk Encryption är bara tillgängligt på virtuella datorer på standardnivå och stöds inte på virtuella datorer i DS-serien (premium storage-nivå).

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Bygg lösningar som uppfyller fler krav

Azure Virtual Machines är certifierade för Federal Information Security Modernization Act (FISMA), Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Level 1, och andra viktiga efterlevnadsprogram, vilket gör det enklare för dina Azure-applikationer att uppfylla efterlevnadskrav och för ditt företag att hantera ett brett utbud av nationella och internationella regulatoriska krav.

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Skydda nätverkstrafiken från hot

Använd Azure Virtual Network för att skapa en VPN-anslutning med hög säkerhet till dina virtuella datorer – eller kringgå Internet helt med en privat Azure ExpressRoute-anslutning. Med Virtual Network kan du isolera nätverkstrafik mellan program och få större kontroll över din nätverkskonfiguration, inklusive undernät och önskade DNS-IP-adresser. Ställ in åtkomstkontroller på dina slutpunkter som hjälper dig att stoppa obehörig åtkomst och utnyttja Azure Marketplace för att skaffa brandväggar för webbprogram som är lätta att distribuera från partner som aiScaler, Alert Logic, Barracuda Networks, Check Point och Cohesive Networks.

Läs mer om Virtual Network

Kom igång med ExpressRoute

Så här styr du åtkomsten till virtuella datorers slutpunkter

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Skapa en virtuell dator på några sekunder

Prova Virtual Machines utan kostnad