Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay.

  • Skydda innehållet från molnöverföring till uppspelning

  • Förenkla nyckelhantering och tillåt dynamisk kryptering direkt

  • Konfigurera skyddsregler med enkla API:er eller webbportalen

  • Använd AES-klartextnyckel och multi-DRM (PlayReady, Widevine och FairPlay Streaming)

  • Integrera med Active Directory eller ditt eget autentiseringssystem

  • Leverera mycket säker uppspelning med ursprunglig HTML5 eller klient-SDK:er för alla enheter

Konfigurera snabbt leverans av nyckel/licens

Det kan vara komplicerat att installera och konfigurera en DRM-licensserver i systemet. Med Azure Content Protection kan du konfigurera stora leveranser av DRM-licenser (Microsoft PlayReady, Widevine och FairPlay Streaming) på några minuter. Du anger vilken typ av licenser du vill ha och vi hanterar infrastrukturen, säkerheten och skalbarheten.

Kryptera medieinnehåll snabbt

Med Azure Media Services får du kryptering direkt för video på begäran (VOD) och direktsända strömmar. Det är även mer kostnadseffektivt än traditionell statisk kryptering och paketering, eftersom Media Services endast lagrar en kopia av MP4-standardfiler med flera bithastigheter och använder dynamisk kryptering. Om innehållsnyckeln skulle skadas behöver du bara anropa våra API:er för att ändra nyckeln istället för att kryptera om hela biblioteket.

Stöd för ledande branschstandarder

De flesta moderna webbläsare har stöd för standarden EME (Encrypted Media Extensions) för uppspelning av krypterat innehåll i HTML5. Media Services möjliggör Common Encryption (CENC) för MPEG-DASH-strömmar med DRM-teknik för PlayReady och Widevine. Flera olika spelare har stöd för detta, bland annat Azure Media Player. Med Media Services kan du även skydda ditt innehåll med FairPlay Streaming DRM för Apple TV-direktuppspelning.

Fungerar smidigt med Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory)

Med Content Protection får du tokenbaserad auktorisering för alla typer av leverans av nycklar/licenser. Du kan använda JSON Web Token (JWT) eller Simple Web Token (SWT) för att lägga till och validera anspråk för dina kunder. För Microsoft Entra-ID-kunder har vi även släppt exempelkod med detaljerade instruktioner som vägleder dig genom att använda Microsoft Entra-ID för att auktorisera ditt innehåll.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt