Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Lab Services

Konfigurera virtuella labb för lektioner, utbildning, hackathon och andra liknande scenarier.

Skapa ett labb med förkonfigurerade virtuella datorer

Tillhandahåll enkelt åtkomst på begäran eller schemalagd till förkonfigurerade virtuella datorer för att ge stöd åt dina scenarier. Håll lektioner, undervisa experter, kör ett hackathon eller led praktiska laborationer – när du definierat dina behov distribuerar tjänsten molnlabbet till mottagarna.

Förenkla användarupplevelsen

Bjud in användare och ge dem tillgång till labbresurser direkt. När de loggar in visas en lista över virtuella datorer som de kan använda för att få åtkomst till och börja jobba med ett antal labb – kräver ingen Azure-prenumeration.

Optimera och spåra kostnader

Hantera din budget för labben med funktioner för användningskontroll. Schemalägg bestämda användningstider eller konfigurera återkommande avstängnings- och uppstartstider. Spåra enskilda användares timanvändning eller begränsa användningen genom att konfigurera kvoter.

Användningsfall i Azure Lab Services

Lektioner och fortbildning

Konfigurera virtuella labbdatorer med rätt innehåll och ge varje användare ett visst antal timmar att slutföra läxorna eller projekten på.

Hackathons och labb

Skapa interaktiva upplevelser på konferenser och evenemang. Skalning för upp till hundratals virtuella datorer baserat på efterfrågan.

Utvärderingsversioner och demoversioner för kunder

Skapa privata labb enbart för inbjudna för att demonstrera förhandsversioner av din programvara.

Skapa och experimentera

Driv innovation genom att etablera Windows- eller Linux-datorer för att utveckla, experimentera och testa dina idéer.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få USD$200 i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser i Azure Lab Services

Administratörer

Konfigurera labbplaner och användarprinciper för ditt team eller avdelning i Azure-portalen. Ge lärare åtkomst så att de kan skapa egna labb.

Lärare

Skapa ett labb under teamets eller avdelningens labbplan. Konfigurera labbet och bjud in dina elever och användare.

Elever

Använd en förkonfigurerad virtuell dator i instruktörens labb. Logga in och få omedelbar tillgång till virtuella datorer.

Feedback

Föreslå produktfunktioner och förbättringar och rösta på prioriteringar.

Exempel på klasstyper

Etisk hackning

Lär ut moderna tekniker för att motverka sårbarheter.

Datavetenskap

Lär ut grunderna i datavetenskap med hjälp av Python och Jupyter Notebooks.

Nätverk

Lär ut nätverks- och systemkonfigurationskoncept, hantering och felsökning.

Vanliga frågor och svar om Azure Lab Services

  • En labbplan är en samling konfigurationer och inställningar för labb. Lär dig att skapa en labbplan.

  • I den nya versionen av Lab Services ersätts konceptet labbkonto med labbplan. Båda används för att hantera labbens konfigurationer och inställningar. Mer information om de nya förbättringarna.

  • Allt du behöver är ett Microsoft-konto, eller ett jobb- eller skolkonto och en Azure-prenumeration, för att börja använda tjänsten.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto