Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för appkonfiguration.

Konfigurera, lagra och hämta parameterinställningar

Lagra konfigurationen för alla dina Azure-appar på en universell, värdbaserad plats. Hantera konfigurationer effektivt och tillförlitligt i realtid utan att påverka kunderna genom att undvika tidskrävande omdistributioner. Azure App Configuration är skapat för hastighet, skalbarhet och säkerhet.

Universellt, fullständigt hanterat konfigurationsarkiv.

Snabb hämtning av konfigurationer för alla Azure-program.

Fullständig datakryptering i vila eller under överföring.

Intern integrering med populära ramverk som .NET och Java Spring.

Svara i realtid på ändrade krav

Växla mellan vissa funktioner bakom funktionsflaggor och åtgärda allvarliga problem i realtid. Tack vare flexibiliteten du får genom att undvika dyra omdistributioner får du större kontroll när det verkligen gäller.

En användare studerar en nyckelvärdesutforskare med Azure App Configuration.

Minska konfigurationens komplexitet i flera miljöer

Moderna program, särskilt dem som körs i molnet, har flera distribuerade komponenter. Om konfigurationsinställningar sprids mellan dessa komponenter kan det ge upphov till fel som är svåra att felsöka under en programdistribution. Om du använder ett universellt konfigurationsarkiv för alla inställningar kan du undvika sådana fel.

Förbättra säkerheten genom att separera konfiguration från kod

Skydda dina appar genom att separera data från kod. När du lagrar konfigurationsinställningar i en värdbaserad miljö hålls dina data skyddade så länge det behövs.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Vanliga frågor och svar om App Configuration

  • Med App Configuration kan du hantera programinställningar och kontrollera deras åtkomst centralt. Det här förenklar även dina distributionsuppgifter och bördan med att hantera permutationer som skapas av flera program, beroenden och miljöer.

  • App Configuration är ett komplement till Key Vault. De används vanligen sida vid sida och distribuerar programkonfigurationsdata. Key Vault är utformat för hemlighetshantering och åtgärder för hemligheter, medan App Configuration är optimerat för hierarkiska eller dynamiska programinställningar.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto