Säkerhetscenter Priser

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser

Det finns två nivåer av Azure Security Center: kostnadsfri och standard. Standardnivån erbjuds kostnadsfritt de första 60 dagarna. Efter 60 dagar börjar vi automatiskt att debitera för användningen om du väljer att fortsätta att använda tjänsten.

I Security Center används Azure Storage för att spara säkerhetsdata som genererats från dina skyddade noder. Kostnader i samband med den här lagringen ingår inte i priset för tjänsten och debiteras separat enligt de vanliga priserna för Azure Storage. Lagringskostnaderna gäller även under utvärderingen.

Funktioner Kostnadsfri Standard
Säkerhetsprincip, utvärdering och rekommendationer
Anslutna partnerlösningar
Avancerad hotidentifiering --
Hotinformation --
Beteendeanalys --
Kraschanalys --
Avvikelseidentifiering --
Daglig dataallokering1 Inte tillämpligt 500 MB per dag
Pris Kostnadsfri $15.0 / nod / månad

1 På standardnivån ingår ett tak för mängden data som matas in per nod per dag. Det finns inget tak för funktionerna på den kostnadsfria nivån.

Information om hur noder beräknas

  • En nod är en Azure-resurs som övervakas av tjänsten. För tillfället räknas endast virtuella datorer (varje virtuell Azure-dator räknas som en nod), men i takt med att ytterligare säkerhetsövervakningsfunktioner aktiveras för andra typer av tjänster, till exempel Azure Cloud Services eller SQL-databaser, kanske vi börjar räkna dessa resurser också.
  • Noder beräknas proportionellt dagligen.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
  • Mer information om serviceavtal finns på sidan med serviceavtal

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu