Säkerhetscenter Priser

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser

Det finns två nivåer av Azure Security Center: kostnadsfri och standard. Standardnivån erbjuds kostnadsfritt de första 60 dagarna. Efter 60 dagar börjar vi automatiskt att debitera för användningen om du väljer att fortsätta att använda tjänsten.

I Security Center används Azure Storage för att spara säkerhetsdata som genererats från dina skyddade noder. Kostnader i samband med den här lagringen ingår inte i priset för tjänsten och debiteras separat enligt de vanliga priserna för Azure Storage. Lagringskostnaderna gäller även under utvärderingen.

Funktioner Kostnadsfri Standard
Säkerhetsprincip, utvärdering och rekommendationer
Anslutna partnerlösningar
Avancerad hotidentifiering
Hotinformation
Beteendeanalys
Kraschanalys
Avvikelseidentifiering
Daglig dataallokering1 Inte tillämpligt 500 MB per dag
Pris Kostnadsfri $15.0 / nod / månad

1 På standardnivån ingår ett tak för mängden data som matas in per nod per dag. Det finns inget tak för funktionerna på den kostnadsfria nivån.

Information om hur noder beräknas

  • En nod är en Azure-resurs som övervakas av tjänsten. För tillfället räknas endast virtuella datorer (varje virtuell Azure-dator räknas som en nod), men i takt med att ytterligare säkerhetsövervakningsfunktioner aktiveras för andra typer av tjänster, till exempel Azure Cloud Services eller SQL-databaser, kanske vi börjar räkna dessa resurser också.
  • Noder beräknas proportionellt dagligen.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
  • Mer information om serviceavtal finns på sidan med serviceavtal

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Tjänstinformation

Lär dig mer om Säkerhetscenter

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu