Säkerhetscenter priser

Azure Security Center provides unified security management and advanced threat protection for hybrid cloud workloads

Azure Security Center is offered in two tiers: Free and Standard. The Standard tier is free for the first 60 days. Any usage beyond 60 days will be automatically charged as per the pricing scheme below.

Funktioner Free (Azure Resources Only) Standard (Hybrid And Azure Resources)
Säkerhetsprincip, utvärdering och rekommendationer
Anslutna partnerlösningar
Security event collection and search
Just in time VM Access
Adaptive application controls
Advanced threat detection for networks, VMs/servers, and Azure services
Built-in and custom alerts
Threat intelligence
Inkluderade data Inte tillämpligt 500 MB per dag1
Pris Kostnadsfri $15 / nod2 / månad

1 Den dagliga inkluderade dataallokeringen är poolindelad över noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av ”inkluderade data” 5 000 MB per dag. 5 000 MB delas av 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen. I det här exemplet tillkommer endast kostnader för ytterligare data om den totala mängden uppladdade data överskrider 5 000 MB under någon dag.

2 En nod är en Azure-resurs som övervakas av tjänsten. För närvarande räknas varje virtuell dator som en nod, och varje SQL Database-server (logisk server som kan innehålla flera SQL-databaser och/eller SQL Data Warehouse-databaser) räknas som en nod. När ytterligare säkerhetsövervakningsfunktioner aktiveras för andra typer av tjänster, som Azure Cloud Services, kan vi börja räkna även dessa resurser som noder. Noder beräknas proportionellt dagligen.

Additional data charges

Based on observed usage to date, most deployments do not exceed the daily 'included data' limit. However, if additional data is collected that exceeds the daily limit, or if you choose to retain your security data longer than 1 month, then additional charges will apply as follows:

Överförbrukningsmätare Pris
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $2.3 per GB
Kvarhållning utöver 1 månad $0.1/GB/månad

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
  • Mer information om serviceavtal finns på sidan med serviceavtal

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Säkerhetscenter

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account