Säkerhetscenter priser

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser

Det finns två nivåer av Azure Security Center: kostnadsfri och standard. Standardnivån erbjuds kostnadsfritt de första 60 dagarna. Efter 60 dagar börjar vi automatiskt att debitera för användningen om du väljer att fortsätta att använda tjänsten.

I Security Center används Azure Storage för att spara säkerhetsdata som genererats från dina skyddade noder. Kostnader i samband med den här lagringen ingår inte i priset för tjänsten och debiteras separat enligt de vanliga priserna för Azure Storage. Lagringskostnaderna gäller även under utvärderingen.

Funktioner Kostnadsfri Standard
Säkerhetsprincip, utvärdering och rekommendationer
Anslutna partnerlösningar
Hotidentifiering (beteendeanalys och avvikelseidentifiering) för:
Nätverk
Virtual Machines
SQL-databaser
Windows-krascher
Inkluderade data Inte tillämpligt 500 MB per dag1
Pris Kostnadsfri $15.0000000000 / nod2 / månad

1 Den dagliga inkluderade dataallokeringen är poolindelad över noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av ”inkluderade data” 5 000 MB per dag. 5 000 MB delas av 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen. I det här exemplet tillkommer endast kostnader för ytterligare data om den totala mängden uppladdade data överskrider 5 000 MB under någon dag.

2 En nod är en Azure-resurs som övervakas av tjänsten. För närvarande räknas varje virtuell dator som en nod, och varje SQL Database-server (logisk server som kan innehålla flera SQL-databaser och/eller SQL Data Warehouse-databaser) räknas som en nod. När ytterligare säkerhetsövervakningsfunktioner aktiveras för andra typer av tjänster, som Azure Cloud Services, kan vi börja räkna även dessa resurser som noder. Noder beräknas proportionellt dagligen.

Ändringarna för lagring av säkerhetsdata och beräknad fakturering börjar i juni 2017 (fasad lansering)

Från juni 2017 implementeras följande ändringar under en fasad lansering:

a) Vi kommer att migrera kunder till en ny dataplattform istället för att använda Azure Storage. Dina tjänster kommer inte att påverkas, och du behöver inte vidta några åtgärder. När du har övergått till den nya plattformen kommer du inte längre att betala några Azure Storage-avgifter för de säkerhetsdata som samlas in av Azure Security Center.

  • Kunder på nivån Kostnadsfri efter övergången: Du betalar inga avgifter för lagring eller data så länge du är kvar på den kostnadsfria nivån.
  • Kunder på nivån Standard efter övergången: Du betalar inga dataavgifter så länge dina data inte överskrider gränsen för dagliga ”inkluderade data”, vilket förklaras i pristabellen ovan. De flesta distributioner överskrider inte gränsen för dagliga ”inkluderade data” baserat på observerad användning hittills. Men om ytterligare data samlas in som överskrider den dagliga gränsen, eller om du väljer att behålla dina säkerhetsdata i mer än en månad, tillkommer ytterligare kostnader enligt följande:
Överförbrukningsmätare Pris
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $2.3 per GB
Kvarhållning utöver 1 månad $0.1/GB/månad

b) Efter migreringen av dataplattformen beräknas noderna per timme istället för per dag.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
  • Mer information om serviceavtal finns på sidan med serviceavtal

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Säkerhetscenter

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu