Priser för Säkerhetscenter

Förstärk säkerheten och skydda arbetsbelastningar i hybridmoln med Azure Security Center.

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Säkerhetscenter.

Azure Security Center är ett inbyggt verktyg som hjälper till att förstärka molnsäkerheten och, när det integreras med Azure Defender, ger skydd mot hot för arbetsbelastningar som körs i Azure, lokalt och i andra moln. Den ger kontinuerlig utvärdering av säkerheten, skyddar mot cyberangrepp med hjälp av Microsofts omfattande hotinformation och effektiviserar säkerhetshanteringen med integrerade kontroller

Prisinformation

Azure Security Center skyddar Azure lokalt och i hybridresurser på den kostnadsfria nivån via dess integrering med Azure Defender.

När du aktiverar Azure Defender registrerar och skyddar vi alla dina resurser automatiskt, om du inte uttryckligen väljer att vi inte ska göra det. Resurser som skyddas av Azure Defender debiteras enligt prismodellen nedan.

Azure Defender är kostnadsfri de första 30 dagarna. Eventuell användning efter de första 30 dagarna debiteras automatiskt enligt prislistan nedan.

Funktioner Kostnadsfri nivå för Azure Security Center Azure Defender
Kontinuerlig utvärdering och säkerhetsrekommendationer Tillgänglig Tillgänglig
Säkerhetspoäng i Azure Tillgänglig Tillgänglig
Just-in-time-åtkomst till virtuella datorer ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Anpassningsbara programkontroller och nätverkshärdning ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Instrumentpanel för regelefterlevnad och rapporter ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Hotskydd för virtuella Azure-datorer och icke-Azure-servrar (inklusive Server EDR) ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Hotskydd för PaaS-tjänster ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Microsoft Defender for Endpoint (servers) ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig

Prissättningen av hotskyddsfunktionerna i Azure Defender finns på: Prissida för Azure Defender.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum.
  • Mer information om serviceavtalet finns på sidan om SLA.

Vanliga frågor och svar

  • En transaktion är ett API-anrop med en storlek på nyttolast för begäran på upp till 1 000 datapunkter i tidsserien. Varje ökning på 1 000 datapunkter räknas som en till transaktion. Ett API-anrop med en storlek på nyttolast för begäran på 2 050 datapunkter är till exempel 3 transaktioner. Maximal storlek på begäran för nyttolast är 8 640 datapunkter. Varje datapunkt i tidsserien är ett par med tidsstämpel/numeriskt värde.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Säkerhetscenter

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.