Hoppa över navigering

Säkerhetscenter priser

Azure Security Center har en enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Det finns två nivåer av Azure Security Center: kostnadsfri och standard. Standard-nivån är kostnadsfri de första 60 dagarna. Eventuell användning efter de första 60 dagarna debiteras automatiskt enligt prislistan nedan.

Funktioner Kostnadsfri (endast Azure-resurser) Standard (hybridresurser och Azure-resurser)
Säkerhetsprincip, utvärdering och rekommendationer Tillgänglig Tillgänglig
Anslutna partnerlösningar Tillgänglig Tillgänglig
Insamling av och sökning i säkerhetshändelser ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Just-in-time-åtkomst till virtuella datorer ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Anpassningsbara programkontroller ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Avancerad hotidentifiering för nätverk, virtuella datorer/servrar och Azure-tjänster ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Inbyggda och anpassade varningar ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Hotinformation ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Inkluderade data Inte tillämpligt 500 MB per dag1
Pris Kostnadsfri $15 / node2 / month3

1 Den dagliga inkluderade dataallokeringen är poolindelad över noder. Om det exempelvis finns 10 noder anslutna till tjänsten är den totala allokeringen av ”inkluderade data” 5 000 MB per dag. 5 000 MB-allokeringen är fördelad på 10 noder så att en särskild nod kan överföra mer än 500 MB under en dag förutsatt att den totala mängden data som överförs i alla noder understiger 5 000 MB den dagen. I det här exemplet tillkommer endast kostnader för ytterligare data om den totala mängden uppladdade data överskrider 5 000 MB under någon dag.

2 En nod är en Azure-resurs som övervakas av tjänsten. För närvarande räknas varje virtuell dator som en nod, och varje SQL Database-server (logisk server som kan innehålla flera SQL-databaser och/eller SQL Data Warehouse-databaser) räknas som en nod. När ytterligare säkerhetsövervakningsfunktioner aktiveras för andra typer av tjänster, som Azure Cloud Services, kan vi börja räkna även dessa resurser som noder. Noder beräknas proportionellt dagligen.

3 This pricing reflects a monthly rate. As of July 1, 2018, pricing will be shown as an hourly rate.

Ytterligare dataavgifter

De flesta distributioner överskrider inte gränsen för dagliga ”inkluderade data” baserat på observerad användning hittills. Men om ytterligare data samlas in som överskrider den dagliga gränsen, eller om du väljer att behålla dina säkerhetsdata i mer än en månad, tillkommer ytterligare kostnader enligt följande:

Överförbrukningsmätare Pris
Överförda data utöver inkluderade dagliga data $2.3 per GB
Kvarhållning av data i mer än en månad $0.1/GB/månad

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum.
  • Mer information om serviceavtalet finns på sidan om SLA.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Säkerhetscenter

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad