Priser för Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Med Azure Batch får du funktioner för schemaläggning av jobb och klusterhantering så att program och algoritmer kan köras parallellt i full skala.

Batch kostar ingenting i sig, du betalar för de beräkningsresurser och andra resurser som förbrukas när du kör dina batchjobb. Du kan till exempel använda Batch med Cloud Services, virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer. Standardpriser för beräkningar gäller enligt nedan. Dessutom kan du använda virtuella datorer med låg prioritet med Batch. Reserverade instanser för virtuella datorer är tillgängliga när du använder Azure Batch Service i programläget för användarprenumerationspooler.

Lågprioriterade virtuella datorer

Lågprioriterade virtuella datorer kan sänka kostnaden för vissa arbetsbelastningar avsevärt eller göra att du kan få mer gjort i större skala till samma kostnad. Dock har dessa virtuella datorer andra egenskaper och passar endast för vissa typer av program och arbetsbelastningar. De virtuella datorerna allokeras från överbliven kapacitet, så tillgängligheten kan variera. Ibland finns det kanske inga virtuella datorer att allokera, och allokerade virtuella datorer kan återtas. Det här innebär att serviceavtalet för tillgänglighet för virtuella datorer med betala per användning-priser inte gäller för virtuella punktdatorer och lågprioriterade virtuella datorer.

Om du har program där avbrott inte är kritiska kan du sänka beräkningskostnaderna betydligt genom att använda virtuella datorer med låg prioritet. Lämpliga arbetsbelastningar kan vara batchbearbetning och HPC-jobb där arbetet är indelat i många asynkrona uppgifter. Om en virtuell dator återtas kan uppgiften avbrytas och köras igen senare, och det kan även ta längre tid att utföra jobbet om kapaciteten sjunker. Azure Batch-pooler kan innehålla virtuella datorer med både normal och låg prioritet. Om en virtuell dator med låg prioritet återtas placeras eventuella avbrutna åtgärder i kö, och poolen försöker sedan ersätta den förlorade kapaciteten automatiskt.

Priser för lågprioriterade virtuella datorer visas nedan. Priser för virtuella punktdatorer finns på prissättningssidan för VM-skalningsuppsättningar.

Virtuella datorer faktureras per sekund som avrundas ned till sista använda minut.

Obs! Azure Batch kommer att ha stöd för virtuella punktdatorer när dessa blir allmänt tillgängliga, då även nya versioner av Batch-API:er och verktyg blir tillgängliga. När stöd för virtuella punktdatorer läggs till blir de virtuella datorerna med låg prioritet inaktuella, men kan fortfarande användas i minst ett år med befintliga API- och verktygsversioner.

Generellt syfte

För webbplatser, små till mellanstora databaser och andra vanliga program.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
A0 1 1 GB 20 GB $- Gäller inte
A1 1 2 GB 225 GB $- $-
A2 2 4 GB 490 GB $- $-
A3 4 7 GB 1 000 GB $- $-
A4 8 14 GB 2 040 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Den senaste generationen i A-serien, Av2 Standard, har liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Av2 Standard, som är lämplig för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbprogram, fungerar även för mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
A1v2 1 2 GB 10 GB $- $-
A2v2 2 4 GB 20 GB $- $-
A4v2 4 8 GB 40 GB $- $-
A8v2 8 16 GB 80 GB $- $-
A2mv2 2 16 GB 20 GB $- $-
A4mv2 4 32 GB 40 GB $- $-
A8mv2 8 64 GB 80 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Minnesintensiv

För stora databaser, SharePoint-servergrupper och program med stora dataflöden.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
A5 2 14 GB 490 GB $- $-
A6 4 28 GB 1 000 GB $- $-
A7 8 56 GB 2 040 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Nätverksoptimerad: snabbt nätverk med InfiniBand-stöd

Finns i utvalda datacenter. Virtuella A8- och A9-datorer har Intel® Xeon® E5-processorer och ett 32 Gbit/s InfiniBand-nätverk med RDMA-teknik (direktåtkomst till fjärrminne). Perfekt för MPI-program (Message Passing Interface), högpresterande kluster, modellering och simulering, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
A8 8 56 GB 1 817 GB $- $-
A9 16 112 GB 1 817 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

H-serien är en ny serie som är speciellt utformad för att hantera arbetsbelastningar med databehandling med höga prestanda som finansiell riskmodellering, seismisk simulering och simulering av behållare, molekylär modellering och genforskning. Den baseras på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3.2 GHz (3.6 GHz med turbo) med DDR 4-minne. Turbo är alltid på för instanser i H-serien. Två av konfigurationerna i H-serien (H16r, H16mr) har också en andra låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA) och är anpassade för tätt sammansatta parallella arbetsbelastningar som MPI-program.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
H8 8 56 GB 1 000 GB $- $-
H16 16 112 GB 2 000 GB $- $-
H8m 8 112 GB 1 000 GB $- $-
H16m 16 224 GB 2 000 GB $- $-
H16mr 16 224 GB 2 000 GB $- $-
H16r 16 112 GB 2 000 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Beräkningsintensiv

Finns i utvalda datacenter. Virtuella A10- och A11-datorer har Intel® Xeon® E5-processorer. För högpresterande kluster, modellering och simuleringar, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier. De påminner om konfigurationen av A8- och A9-instanser, men utan InfiniBand-nätverk och RDMA-teknik.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
A10 8 56 GB 1 817 GB $- $-
A11 16 112 GB 1 817 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Optimerad beräkning: 60 % snabbare än A-serien, mer minne och lokal SSD-lagring

Virtuella datorer i D-serien har solid state-hårddiskar och snabbare processorer än de i A-serien och kan också användas för web- eller worker-roller i Azure Cloud Services. Serien är perfekt för program som kräver snabbare CPU:er, bättre prestanda för lokala diskar eller mer minne.

Generellt syfte

För webbplatser, små till mellanstora databaser och andra vanliga program.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
D1 1 4 GB 50 GB $- $-
D2 2 7 GB 100 GB $- $-
D3 4 14 GB 200 GB $- $-
D4 8 28 GB 400 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Minnesintensiv

För stora databaser, SharePoint-servergrupper och program med stora dataflöden.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
D11 2 14 GB 100 GB $- $-
D12 4 28 GB 200 GB $- $-
D13 8 56 GB 400 GB $- $-
D14 16 112 GB 800 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Optimerad beräkning: 35 % snabbare än D-serien, den senaste processorgenerationen

Instanserna i Dv2-serien är nästa generation av instanser i D-serien som kan användas som virtuella datorer eller molntjänster. Instanserna i Dv2-serien har kraftfullare processorer som i genomsnitt är ungefär 35 % snabbare än instanserna i D-serien och som har samma minnes- och hårddiskskonfigurationer som D-serien. Instanserna i Dv2-serien är baserade på den senaste generationens 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processor och kan gå upp till 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dv2- och D-serien är båda perfekta för program som kräver snabbare processorer, bättre prestanda för lokala diskar eller mer minne. De utgör dessutom en kraftfull kombination som är idealisk för många program i företagsklass.

Generellt syfte

För webbplatser, små till mellanstora databaser och andra vanliga program.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
D1 v2 1 4 GB 50 GB $- $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $- $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $- $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $- $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Minnesintensiv

För stora databaser, SharePoint-servergrupper och program med stora dataflöden.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
D11 v2 2 14 GB 100 GB $- $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $- $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $- $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $- $-
D15 v2 20 140 GB 1 000 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

D2-64 v3 – den senaste generationen

D2-64 v3-instanser är den senaste generationen med hypertrådar för generell användning som körs på processorerna 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) och 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell). Storlekarna i Dv3-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
D2 v3 2 8 GB 50 GB $- $-
D4 v3 4 16 GB 100 GB $- $-
D8 v3 8 32 GB 200 GB $- $-
D16 v3 16 64 GB 400 GB $- $-
D32 v3 32 128 GB 800 GB $- $-
D48 v3 48 192 GB 1 200 GB $- $-
D64 v3 64 256 GB 1 600 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Optimerat minne: Högt förhållande mellan minne och kärna

Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

G-serien

Virtuella datorer i G-serien använder Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien och ger oöverträffade prestanda för databearbetning för hantering av stora databasbelastningar, särskilt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen och Hortonworks. G5-instansen är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
G1 2 28 GB 384 GB $- $-
G2 4 56 GB 768 GB $- $-
G3 8 112 GB 1 536 GB $- $-
G4 16 224 GB 3 072 GB $- $-
G5 32 448 GB 6 144 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

E2-64 v3 – den senaste generationen

E2-64 v3-instanserna är den senaste generationen minnesoptimerade instanser med hypertrådar. E2-64 v3-instanserna bygger på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processorn (Broadwell). E2-64 v3-instanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättningen för diskar.

Instans Kärnor RAM Disk Pris Låg prioritet med betala per användning
E2 v3 2 16 GB 50 GB $- $-
E4 v3 4 32 GB 100 GB $- $-
E8 v3 8 64 GB 200 GB $- $-
E16 v3 16 128 GB 400 GB $- $-
E20 v3 20 160 GB 500 GB $- Gäller inte
E32 v3 32 256 GB 800 GB $- $-
E48 v3 48 384 GB 1 200 GB $- $-
E64 v3 64 432 GB 1 600 GB $- $-
Priserna inkluderar inte skatt. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • SLA – Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden för att utföra åtgärder mot Batch-konton.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Batch

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad