Visual Studio Team Services

Udostępnianie kodu, śledzenie pracy i dostarczanie oprogramowania w dowolnym języku — wszystko w jednym pakiecie. Są one idealnym dodatkiem do środowiska IDE.

Szybko rozpocznij współpracę

Za pomocą usługi Visual Studio Team Services możesz szybko i łatwo planować, tworzyć oraz dostarczać oprogramowanie na różne platformy. Można szybko rozpocząć pracę w infrastrukturze chmury bez konieczności instalowania i konfigurowania żadnych serwerów.

Nielimitowane projekty prywatne z użyciem rozwiązania Git lub TFVC

Możesz tworzyć prywatne projekty zespołowe dostępne z dowolnego miejsca. Do dyspozycji masz tradycyjny, scentralizowany system kontroli wersji Team Foundation Version Control (TFVC) lub, jeśli wolisz rozwiązanie rozproszone, repozytoria Git. Łączenie różnych podejść w poszczególnych projektach zespołowych ułatwi Ci obsługę całej organizacji na jednym koncie.

Śledzenie wszystkiego z jednego miejsca

Nowe funkcje, usterki i inne elementy robocze można zbierać w formie listy prac, która sprawdza się w przypadku korzystania z metodyki Scrum, Kanban lub własnego procesu Agile. Możliwe do dostosowania tablice zadań umożliwiają śledzenie postępów zespołu, a zarządzanie portfolio metody Agile umożliwia większym grupom śledzenie pracy wszystkich zespołów.

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie bazujące na chmurze

Problemy z jakością można wychwycić wcześniej, korzystając z definicji kompilacji, które automatycznie kompilują i testują aplikacje w chmurze zarówno na żądanie, jak i po każdej zmianie w kodzie. Śledź kondycję kompilacji w czasie za pomocą wykresów i dostosowywalnych pulpitów nawigacyjnych. Po poprawnym przejściu testów zaktualizowane witryny sieci Web możesz automatycznie wdrażać bezpośrednio na platformie Azure.

Używanie ulubionego narzędzia deweloperskiego

Dostęp do projektów, kodu i elementów roboczych jest możliwy przez zintegrowane rozwiązanie wewnątrz programu Visual Studio lub bezpłatną wtyczkę dla platformy Eclipse. Obsługa dowolnego klienta Git (w tym Xcode) oraz nowoczesny interfejs dostępny w przeglądarce sieci Web gwarantuje, że możesz wykorzystać ulubione narzędzie programistyczne, aby dostosować usługę Visual Studio Team Services do potrzeb Twojego zespołu.

Skalowalny cennik przyjazny dla małych zespołów

Zespoły do pięciu osób są bezpłatne, dzięki czemu można tworzyć nieograniczone prywatne projekty zespołowe z dowolną liczbą repozytoriów i elementów roboczych oraz nieograniczoną obsługą błędów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dodatkowi klienci są objęci prostym cennikiem, a współdzielone zasoby, takie jak kompilacje i testy obciążeniowe, mają ograniczenia miesięczne, które możesz skalować wraz z rosnącymi potrzebami.

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

Rozpoczynanie pracy z usługą Visual Studio Team Services jest łatwe