Dedykowany host platformy Azure

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Wdrażaj maszyny wirtualne platformy Azure w dedykowanym środowisku

Usługa Azure Dedicated Host udostępnia serwery fizyczne umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure. Twój serwer jest przeznaczony wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń — pojemność nie jest współdzielona z innymi klientami. Taka izolacja na poziomie hosta ułatwia spełnienie wymagań dotyczących zgodności. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w infrastrukturę serwera (oraz kontrolę nad nią) i możesz określać zasady konserwacji hosta.

Wgląd w infrastrukturę serwera, na którym uruchomione są maszyny wirtualne platformy Azure, i możliwość sterowania nią

Łatwe zapewnienie zgodności dzięki wdrożeniu obciążeń na izolowanym serwerze

Możliwość wyboru liczby procesorów, możliwości serwera, serii maszyn wirtualnych i rozmiarów maszyn wirtualnych na jednym hoście

Ceny i korzyści dla systemu Windows Server i programu SQL Server dostępne tylko na platformie Azure

Uzyskaj większą kontrolę, zachowując elastyczność

Możesz wdrażać na platformie Azure maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux oraz programem SQL Server. Możesz wybrać typ serwera i procesora, liczbę rdzeni oraz dodatkowe funkcje. Wdrożone hosty to hosty z jedną dzierżawą, dedykowane dla Twoich maszyn wirtualnych platformy Azure i Twoich obciążeń, co zapewnia Ci większy poziom kontroli położenia. Możesz określić terminy wszystkich inicjowanych przez platformę działań konserwacyjnych, takich jak instalacja poprawek systemu operacyjnego czy ponowne uruchamianie sprzętu lub oprogramowania. Możesz dowolnie wybierać systemy operacyjne i rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure w ramach tego samego hosta.

Spełniaj wymagania dotyczące zgodności

Skorzystaj z certyfikatów platformy Azure, aby zapewnić zgodność z zasadami firmowymi i normami branżowymi. Umieść swoje maszyny wirtualne platformy Azure na izolowanym, dedykowanym serwerze fizycznym używanym wyłącznie na potrzeby obciążeń Twojej organizacji, aby zapewnić zgodność z normami i wytycznymi firmowymi. Uzyskaj wgląd w rdzenie serwera, aby spełnić wymagania związane z licencjonowaniem oprogramowania serwerowego.

Zmniejsz koszty, korzystając z już posiadanych licencji na oprogramowanie

Podczas migracji obciążeń na hosta dedykowanego możesz skorzystać z lokalnych licencji systemu Windows Server i programu SQL Server z pakietem Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Postanowienia licencyjne korzyści użycia hybrydowego platformy Azure obowiązują tylko na platformie Azure. Uzyskasz również bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008 i 2008 R2.

Skorzystaj z zaufanego środowiska chmury

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik dedykowanego hosta

 • Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta niezależnie od liczby maszyn wirtualnych platformy Azure uruchomionych na tym hoście. Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure zapewnia dodatkowe oszczędności kwalifikującym się klientom.

Rozpocznij korzystanie z dedykowanego hosta

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.
Aprowizuj hosta w zaledwie kilka minut.
Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach tej usługi.

Dokumentacja i pomoc techniczna dla deweloperów

5-minutowe przewodniki Szybki start

Do wdrożenia dedykowanego hosta możesz użyć interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, witryny Azure Portal, interfejs API REST platformy Azure lub programu Azure PowerShell.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadaj pytania na forum MSDN lub StackOverflow albo poznaj plany pomocy technicznej platformy Azure.

Migracja na platformę Azure

Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby przenieść obciążenia lokalne na dedykowanego hosta.

Często zadawane pytania dotyczące dedykowanego hosta

 • Na dedykowanych hostach platformy Azure można wdrażać maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dsv3, Esv3 i Fsv2. Można także wdrożyć na jednym hoście maszyny wirtualne o różnych rozmiarach, w ramach tej samej serii. Więcej informacji zawiera dokumentacja.
 • Dedykowane hosty są dostępne w większości regionów świadczenia usługi Azure. Aby sprawdzić szczegóły dostępności w regionach, zapoznaj się z dokumentacją.
 • Nie. Dedykowany host udostępnia środowisko zwirtualizowane z architekturą umożliwiającą uruchamianie maszyn wirtualnych platformy Azure oraz zapewnia widoczność bazowego serwera fizycznego i możliwość sterowania nim, ale nie jest to oferta typu „infrastruktura fizyczna jako usługa”.
 • Usługa Dedicated Host obecnie obsługuje dyski HDD w warstwie Standardowa, dyski SSD w warstwie Standardowa i dyski SSD w warstwie Premium platformy Azure. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage.
 • Firma Microsoft nie może udzielić konkretnych wskazówek ze względu na dużą ilość i różnorodność miejscowych przepisów i regulacji prawnych — w celu określenia najlepszego sposobu zakwalifikowania opłat za dedykowanego hosta do kosztów firmowych skontaktuj się ze swoim działem księgowym. Ta usługa zapewnia Ci dostęp do dedykowanych serwerów fizycznych i umożliwia przypisywanie identyfikatorów zasobów do ich sprzętu — a firma Microsoft nigdy nie zmieni tego sprzętu bez Twojej zgody.
 • Postanowienia licencyjne outsourcingu oprogramowania mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta. Jeśli kwalifikujesz się do korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, możesz dodatkowo zaoszczędzić na wdrożeniach dedykowanego hosta. Nowe licencje zakupione po 1 października 2019 r. można przydzielić do platformy Azure tylko w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Aby móc przydzielić te licencje do dedykowanego hosta, będziesz potrzebować pakietu Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz często zadawane pytania na temat licencjonowania.
 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy licencji systemu Windows Server Standard/Datacenter, licencji programu SQL Server Standard/Enterprise Core z pakietem Software Assurance oraz innych licencji subskrypcyjnych z równoważnymi uprawnieniami.
 • Tak, po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej otrzymasz bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008 i 2008 R2 na dedykowanym hoście, na trzy lata.
 • W przypadku programu SQL Server potrzebujesz edycji Enterprise z aktywnym pakietem Software Assurance lub licencji subskrypcyjnej, aby uzyskać uprawnienia do nieograniczonej wirtualizacji. W przypadku systemu Windows Server potrzebujesz edycji Datacenter z aktywnym pakietem Software Assurance lub licencji subskrypcyjnej, aby uzyskać uprawnienia do nieograniczonej wirtualizacji. Nowe licencje zakupione po 1 października 2019 r. można przydzielić do platformy Azure tylko w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Dedykowany host platformy Azure

Rozpocznij teraz