Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Wdrażaj maszyny wirtualne platformy Azure w dedykowanym środowisku

Usługa Azure Dedicated Host udostępnia serwery fizyczne umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure. Twój serwer jest przeznaczony wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń — pojemność nie jest współdzielona z innymi klientami. Taka izolacja na poziomie hosta ułatwia spełnienie wymagań dotyczących zgodności. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w infrastrukturę serwera (oraz kontrolę nad nią) i możesz określać zasady konserwacji hosta.

Wgląd w infrastrukturę serwera, na którym uruchomione są maszyny wirtualne platformy Azure, i możliwość sterowania nią

Łatwe zapewnienie zgodności dzięki wdrożeniu obciążeń na izolowanym serwerze

Możliwość wyboru liczby procesorów, możliwości serwera, serii maszyn wirtualnych i rozmiarów maszyn wirtualnych na jednym hoście

Ceny i korzyści dla systemu Windows Server i programu SQL Server dostępne tylko na platformie Azure

Azure Dedicated Host — Twoja własna chmura prywatna na platformie Azure

Za pomocą usługi Azure Dedicated Host możesz sterować oknem obsługi, uzyskiwać wgląd w podstawową infrastrukturę i umieszczać maszyny wirtualne platformy Azure na serwerze z jedną dzierżawą, aby spełniać konkretne wymagania z zakresu zgodności lub wymogi prawne.

Obejrzyj film

Uzyskaj większą kontrolę, zachowując elastyczność

Możesz wdrażać na platformie Azure maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux oraz programem SQL Server. Możesz wybrać typ serwera i procesora, liczbę rdzeni oraz dodatkowe funkcje. Wdrożone hosty to hosty z jedną dzierżawą, dedykowane dla Twoich maszyn wirtualnych platformy Azure i Twoich obciążeń, co zapewnia Ci większy poziom kontroli położenia. Możesz określić terminy wszystkich inicjowanych przez platformę działań konserwacyjnych, takich jak instalacja poprawek systemu operacyjnego czy ponowne uruchamianie sprzętu lub oprogramowania. Możesz dowolnie wybierać systemy operacyjne i rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure w ramach tego samego hosta.

Spełniaj wymagania dotyczące zgodności

Skorzystaj z certyfikatów platformy Azure, aby zapewnić zgodność z zasadami firmowymi i normami branżowymi. Umieść swoje maszyny wirtualne platformy Azure na izolowanym, dedykowanym serwerze fizycznym używanym wyłącznie na potrzeby obciążeń Twojej organizacji, aby zapewnić zgodność z normami i wytycznymi firmowymi. Uzyskaj wgląd w rdzenie serwera, aby spełnić wymagania związane z licencjonowaniem oprogramowania serwerowego.

Zmniejsz koszty, korzystając z już posiadanych licencji na oprogramowanie

Podczas migracji obciążeń na hosta dedykowanego możesz skorzystać z lokalnych licencji systemu Windows Server i programu SQL Server z pakietem Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Postanowienia licencyjne korzyści użycia hybrydowego platformy Azure obowiązują tylko na platformie Azure. Uzyskasz również bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008 i 2008 R2.

Zastosuj istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter lub programu SQL Server Enterprise do wszystkich rdzeni fizycznych dostępnych na hoście, aby uzyskać nieograniczone prawa do wirtualizacji.

Skorzystaj z zaufanego środowiska chmury

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik dedykowanego hosta

 • Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta niezależnie od liczby maszyn wirtualnych platformy Azure uruchomionych na tym hoście. Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure zapewnia dodatkowe oszczędności kwalifikującym się klientom.

Maksymalne wykorzystywanie możliwości platformy Azure w celu zredukowania wydatków na chmurę

Rezerwacje platformy Azure, maszyny wirtualne typu spot, Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, przedpłacone plany systemu Linux i dodatkowe możliwości platformy mogą pomóc w znaczącym obniżeniu rachunku za chmurę. Nasze kompleksowe podejście pomoże Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji w platformę Azure.

Obejrzyj film

Rozpocznij korzystanie z dedykowanego hosta

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Aprowizuj hosta w zaledwie kilka minut.

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach tej usługi.

Dokumentacja i pomoc techniczna dla deweloperów

5-minutowe przewodniki Szybki start

Do wdrożenia dedykowanego hosta możesz użyć interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, witryny Azure Portal, interfejs API REST platformy Azure lub programu Azure PowerShell.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadaj pytania na forum MSDN lub StackOverflow albo poznaj plany pomocy technicznej platformy Azure.

Migracja na platformę Azure

Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby przenieść obciążenia lokalne na dedykowanego hosta.

Często zadawane pytania dotyczące dedykowanego hosta

 • Na dedykowanych hostach platformy Azure można wdrażać maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dsv3, Esv3 i Fsv2. Można także wdrożyć na jednym hoście maszyny wirtualne o różnych rozmiarach, w ramach tej samej serii. Jednak istnieją pewne wyjątki (np. NVasv4_Type1 Dedicated Host SKU). Więcej informacji zawiera dokumentacja.
 • Dedykowane hosty są dostępne w większości regionów świadczenia usługi Azure. Aby sprawdzić szczegóły dostępności w regionach, zapoznaj się z dokumentacją.
 • Nie. Dedykowany host udostępnia środowisko zwirtualizowane z architekturą umożliwiającą uruchamianie maszyn wirtualnych platformy Azure oraz zapewnia widoczność bazowego serwera fizycznego i możliwość sterowania nim, ale nie jest to oferta typu „infrastruktura fizyczna jako usługa”.
 • Usługa Dedicated Host obecnie obsługuje dyski HDD w warstwie Standardowa, dyski SSD w warstwie Standardowa i dyski SSD w warstwie Premium platformy Azure. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage.
 • Firma Microsoft nie może udzielić konkretnych wskazówek ze względu na dużą ilość i różnorodność miejscowych przepisów i regulacji prawnych — w celu określenia najlepszego sposobu zakwalifikowania opłat za dedykowanego hosta do kosztów firmowych skontaktuj się ze swoim działem księgowym. Ta usługa zapewnia Ci dostęp do dedykowanych serwerów fizycznych i umożliwia przypisywanie identyfikatorów zasobów do ich sprzętu — a firma Microsoft nigdy nie zmieni tego sprzętu bez Twojej zgody.
 • Postanowienia licencyjne outsourcingu oprogramowania mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta. Jeśli kwalifikujesz się do korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, możesz dodatkowo zaoszczędzić na wdrożeniach dedykowanego hosta. Nowe licencje zakupione po 1 października 2019 r. można przydzielić do platformy Azure tylko w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Aby móc przydzielić te licencje do dedykowanego hosta, będziesz potrzebować pakietu Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz często zadawane pytania na temat licencjonowania.
 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy licencji systemu Windows Server Standard/Datacenter, licencji programu SQL Server Standard/Enterprise Core z pakietem Software Assurance oraz innych licencji subskrypcyjnych z równoważnymi uprawnieniami.
 • Tak, po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej otrzymasz bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008 i 2008 R2 na dedykowanym hoście, na trzy lata.
 • Tak. W ramach programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, gdy zastosujesz swoje aktualne licencje systemu Windows Server Datacenter lub licencje programu SQL Server Enterprise Edition z pakietem Software Assurance do wszystkich rdzeni fizycznych dostępnych na dowolnym serwerze dedykowanego hosta platformy Azure, masz nieograniczone prawa do wirtualizacji. Jeśli na przykład masz 32 aktualne lokalne licencje systemu Windows Server Datacenter z pakietem Software Assurance, możesz użyć tych samych 32 licencji do zainstalowania dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows Server na dedykowanym hoście platformy Azure — ogranicza Cię jedynie fizyczna pojemność serwera podstawowego. Należy zakupić licencje tylko na dostępne rdzenie fizyczne dla każdego dedykowanego hosta platformy Azure, który planujesz aprowizować (na przykład 32 rdzenie dla hosta dedykowanego Dsv3 typu 1).
 • Dostępne rdzenie fizyczne są obliczane poprzez podzielenie liczby dostępnych procesorów wirtualnych vCPU hosta (wymienione na stronie cennika Dedykowane hosty) przez stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do liczby rdzeni dla każdej serii maszyn wirtualnych (zobacz dokumentację dotyczącą jednostek obliczeniowych platformy Azure). Większość maszyn wirtualnych platformy Azure dostępnych na dedykowanych hostach platformy Azure oferuje stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do liczby rdzeni równy 2. Na przykład dedykowany host platformy Azure serii Esv3 typu 1 ma 32 dostępne rdzenie fizyczne i stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do rdzeni wynoszący 2, może więc hostować maksymalnie 64 procesory wirtualne vCPU.
 • Dzięki nieograniczonym prawom do wirtualizacji możesz znacząco zmniejszyć koszty licencjonowania systemu Windows Server i programu SQL Server. Zamiast licencjonować każdą maszynę wirtualną platformy Azure osobno w zależności od liczby jej procesorów wirtualnych lub korzystać z programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure (Azure Hybrid Benefit, AHB) na każdej maszynie wirtualnej wdrażanej na dedykowanym hoście platformy Azure, możesz zakupić licencje dla całego zestawu dostępnych rdzeni fizycznych na każdym dedykowanym hoście. Jeśli na przykład masz 32 aktualne licencje systemu Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. i musisz wdrożyć 32 maszyny wirtualne Dsv3 mające po 2 procesory wirtualne vCPU na dedykowanym hoście platformy Azure typu 1, potrzebujesz:


  • 256 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli korzystasz z programu AHB i stosujesz korzyści na poziomie maszyny wirtualnej.
  • 40 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli zastosowano regułę outsourcingu i zakupiono licencje dla wszystkich rdzeni fizycznych, które mają dedykowany host platformy Azure typu 1.
  • Tylko 32 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli korzystasz z nieograniczonego prawa do wirtualizacji w ramach programu AHB na tym samym hoście.

  Dodatkowo możesz jednocześnie korzystać z tych samych licencji na dedykowanym hoście platformy Azure i lokalnych licencjonowanych serwerach przez nawet 180 dni.

 • W przypadku programu SQL Server potrzebujesz edycji Enterprise z aktywnym pakietem Software Assurance lub licencji subskrypcyjnej, aby uzyskać uprawnienia do nieograniczonej wirtualizacji. W przypadku systemu Windows Server potrzebujesz edycji Datacenter i — jeśli korzystasz z licencji zakupionych po 1 października 2019 r. — aktywnego pakietu Software Assurance lub licencji subskrypcyjnej, aby uzyskać uprawnienia do nieograniczonej wirtualizacji na dedykowanym hoście. Licencje na system Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. są uprawnione do nieograniczonej wirtualizacji na podstawie praw przypisanych wyłącznie do licencji. Licencje zakupione po tej dacie są uprawnione do nieograniczonej wirtualizacji wyłącznie na podstawie korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. W przypadku przydzielania licencji programu SQL Server lub systemu Windows Server do dedykowanego hosta przy użyciu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure licencja musi obejmować tylko dostępne rdzenie fizyczne na hoście (np. 32 rdzenie dla dedykowanego hosta platformy Azure serii ESv3 typu 1). W przypadku przydzielania do hosta licencji systemu Windows Server zakupionych przed 1 października 2019 r. bez korzyści użycia hybrydowego platformy Azure licencja musi obejmować wszystkie rdzenie fizyczne na hoście (np. 40 rdzeni dla dedykowanego hosta platformy Azure serii ESv3 typu 1).

Zacznij korzystać z usługi Azure Dedicated Host

Rozpocznij teraz