Queue Storage

Niezawodne kolejki dla usług w chmurze obsługujących duże ilości danych

Odłączanie składników

Twórz elastyczne aplikacje, używając usługi Queue Storage do separowania funkcji w celu uzyskania wyższej niezawodności przy większych obciążeniach. Gdy aplikacja jest projektowana pod kątem skalowania, jej składniki są często odłączane, aby mogły być skalowane niezależnie. Usługa Queue Storage oferuje kolejkowanie komunikatów asynchronicznych do komunikacji między składnikami aplikacji, które mogą działać w chmurze, na komputerze, lokalnie lub na urządzeniu przenośnym.

Tworzenie elastyczniejszych aplikacji

Wbudowana odporność

Usługa Queue Storage pomaga uczynić aplikację skalowalną i mniej wrażliwą na awarie pojedynczych składników. Gdy część infrastruktury przestaje działać, komunikaty są buforowane, a następnie normalnie pobieranie przez inne węzły przetwarzania komunikatów, dzięki czemu zachowywana jest integralność obciążenia.

Obsługa wzmożonego ruchu

Skalowanie przy wzmożeniach ruchu

Dobierz właściwy rozmiar dla wdrożenia swojej usługi, korzystając z usługi Queue Storage. Aplikacje absorbują nieoczekiwane wzmożenia ruchu, zapobiegając w ten sposób przeciążeniom serwerów przez nagłe zalewy żądań. Długość kolejki można monitorować, aby zależnie od potrzeb klientów elastycznie dodawać, wdrażać lub hibernować dodatkowe węzły procesów roboczych dla aplikacji.

Skalowanie przy wzmożeniach ruchu
Zitec

"We’re so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies"

Alexandru Lapusan, CEO & Founding Partner at Zitec

Powiązane produkty i usługi

Data Lake Store

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

Baza danych DocumentDB

Zarządzana baza danych dokumentów NoSQL jako usługa

Wprowadzenie do usługi Queue Storage