Pomiń nawigację

Queue Storage

Niezawodne kolejki dla usług w chmurze obsługujących duże ilości danych

Odłączanie składników

Twórz elastyczne aplikacje, używając usługi Azure Queue Storage do separowania funkcji w celu uzyskania większej niezawodności przy dużych obciążeniach. Gdy aplikacje są projektowane pod kątem skalowania, ich składniki można odłączać, aby mogły być skalowane niezależnie. Usługa Queue Storage oferuje kolejkowanie komunikatów asynchronicznych do komunikacji między składnikami aplikacji, które mogą działać w chmurze, na komputerze, lokalnie lub na urządzeniu przenośnym.

Tworzenie elastyczniejszych aplikacji

Wbudowana odporność

Usługa Queue Storage pomaga uczynić aplikację skalowalną i mniej wrażliwą na awarie pojedynczych składników. Gdy część infrastruktury przestaje działać, komunikaty są buforowane, a następnie normalnie pobieranie przez inne węzły przetwarzania komunikatów, dzięki czemu zachowywana jest integralność obciążenia.

Obsługa wzmożonego ruchu

Skalowanie przy wzmożeniach ruchu

Dobierz właściwy rozmiar dla wdrożenia swojej usługi, korzystając z usługi Queue Storage. Aplikacje absorbują nieoczekiwane wzmożenia ruchu, co zapobiega przeciążeniom serwerów przez nagłe zalewy żądań. Długość kolejki można monitorować, aby zapewnić elastyczność aplikacji i zależnie od potrzeb klientów wdrażać lub hibernować dodatkowe węzły procesów roboczych dla aplikacji.

Skalowanie przy wzmożeniach ruchu
Zitec

"We're so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies."

Alexandru Lapusan, dyrektor naczelny i partner-założyciel firmy Zitec

Powiązane produkty i usługi

Azure Data Lake Storage

Skalowalny na ogromną skalę magazyn typu Data Lake

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Wprowadzenie do usługi Queue Storage