Konta magazynu — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r.

  • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) z powodzeniem przetworzy żądania odczytu danych z Kont Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS), pod warunkiem że nieudane próby odczytu danych z regionu podstawowego są podejmowane ponownie w regionie dodatkowym.
  • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) będzie z powodzeniem przetwarzać żądania odczytu danych z Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS).
  • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) z powodzeniem będzie przetwarzać żądania zapisu danych do Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS), a także Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS).

Historia wersji

1.5 Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r.
Uwagi do wersji: Dodanie plików na kontach magazynów do listy funkcji objętych gwarancją czasu sprawnego działania.

1.4 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2019 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowano umowę SLA, aby uwzględniała nowo wprowadzone Konta Magazynu Blokowych Obiektów Blob.

1.3 Ostatnia aktualizacja: grudzień 2017 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowano pojęcie „Chłodna Warstwa Dostępu” oraz dodano definicje „Aktywna Warstwa Dostępu”.

1.2 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2017
Uwagi do wersji: Zaktualizowana Umowa SLA uwzględniająca gwarancje Azure File Storage.

1.1 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016
Uwagi do wersji: Zaktualizowano umowę SLA, aby uwzględniała nowo wprowadzone Konta Magazynu Obiektów Blob z Chłodnym Poziomem Dostępu.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.