Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

API Management

Hybrydowa, obejmująca wiele chmur platforma zarządzania dla interfejsów API we wszystkich środowiskach.

Szybsze działanie dzięki ujednoliconemu zarządzaniu interfejsami API

Innowacyjne przedsiębiorstwa adaptują obecnie interfejsy API, które pozwalają im na szybszy rozwój. Uprość pracę w środowiskach hybrydowych i z wieloma chmurami dzięki jednemu miejscu do zarządzania wszystkimi interfejsami API.

Zarządzanie interfejsami API w wielu chmurach i w środowisku lokalnym

Wdrażaj bramy interfejsów API wraz z interfejsami API hostowanymi na platformie Azure, w innych chmurach i w środowisku lokalnym, aby optymalizować przepływ ruchu interfejsów API. Spełniaj wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności, korzystając z ujednoliconego środowiska zarządzania i pełnego wglądu we wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne interfejsy API.

Dodawanie zasad ruchu przychodzącego w usłudze API Management.

Pomoc w ochronie zasobów

Steruj sposobem udostępniania danych i usług pracownikom, partnerom i klientom, stosując uwierzytelnianie, autoryzację i limity użycia.

Przyspiesz rozwój firmy

Szybsze tworzenie aplikacji i dostarczanie bezpośredniej wartości klientom dzięki podejściom stawiającym interfejs API na pierwszym miejscu. Niezależna praca zespołów od frontonu i zaplecza dzięki pozorowaniu interfejsów API, poprawkom i wersjom interfejsów API oraz dokumentacji zautomatyzowanych interfejsów API. Zobacz, jak sieć supermarketów Wegmans utworzyła nową aplikację mobilną w czasie krótszym niż osiem tygodni.

Diagram ilustrujący, jak zarządzanie interfejsami API może przyspieszyć rozwój firmy
Interfejs API Echo pobierający zasób.

Poprawianie możliwości odnajdywania interfejsów API

Utwórz dostosowywalny portal deweloperów dla wszystkich swoich interfejsów API. Łatwo udostępniaj interfejsy API zespołom wewnętrznym, partnerom zewnętrznym i klientom oraz zarządzaj nimi.

Przekształcanie istniejących usług

Automatycznie przekształcaj starsze usługi internetowe w nowoczesne interfejsy API oparte na technologii REST, tworząc fasady dla usług zaplecza. Zobacz, jak innowatorzy, tacy jak firma Vipps, wiodący operator płatności w Norwegii, rewolucjonizują programowanie, stosując usługę Azure API Management.

Pomoc w zabezpieczaniu interfejsów API

Lista subskrypcji w usłudze API Management.
  • .

    Trzymaj swoje wszystkie interfejsy API za pojedynczym statycznym adresem IP lub domeną i pomagaj w ich ochronie, stosując klucze, tokeny i filtrowanie adresów IP.

  • .

    Wymuszaj elastycznie i precyzyjnie ustalane limity przydziału oraz szybkości. Modyfikuj kształt i sposób działania swoich interfejsów APIs za pomocą zasad. Skracaj opóźnienia i skaluj swoje interfejsy API, stosując buforowanie odpowiedzi.

  • .

    Łącz lokalne interfejsy API z usługami w chmurze, tworząc fasadę pozwalającą bezpiecznie zintegrować środowiska lokalne i w chmurze.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

"Możliwość dostosowywania to jedna z najlepszych funkcji usługi Azure API Management. Możemy łatwo dostosować nasz portal, przenosząc składniki do bazy, dodając własne obrazy i tekst oraz wybierając spośród szerokiej gamy układów, aby podkreślić naszą markę."

Ricardo Chapa, dyrektor ds. architektury cyfrowej i nowych technologii, CEMEX

Cemex

"Kluczowe było dla nas utrzymanie dynamiki biznesowej podczas skalowania w górę. Udało nam się osiągnąć oba te cele dzięki współpracy z zespołem ekspertów firmy Microsoft zajmującym się chmurą w Norwegii oraz dzięki dojrzałej, elastycznej i wydajnej platformie Azure."

Thomas Wold Johansen, dyrektor ds. technologii, Vipps

Vipps

"Możemy obserwować, które interfejsy API są najczęściej używane, a które nie. Używamy tych informacji, aby zrozumieć bieżące trendy na bardzo szczegółowym poziomie. Udostępniamy nasze wnioski partnerom w zakresie interfejsów API, aby pomóc im zmaksymalizować poziom sukcesu i zoptymalizować proces dostarczania aplikacji."

Félix Grévy, globalny dyrektor ds. zarządzania produktem, Finastra

Finastra

"Działalność charakteryzująca się dużą liczbą transakcji i niskimi marżami to dla naszej firmy coś nowego i nie możemy zainwestować tysięcy dolarów w serwer bazy danych, aby obsługiwać to przedsięwzięcie…. Potrzebowaliśmy bardzo skalowalnego, ekonomicznego środowiska PaaS. Dokładnie to zapewnia nam platforma Azure."

Jürg Staub, kierownik ds. architektury technicznej dla nieruchomości i nieszczęśliwych wypadków, Swiss Re

Swiss Re
Powrót do kart

Zasoby wprowadzające

Jak nowoczesna platforma integracji jako usługa (iPaaS) umożliwia stosowanie strategii biznesowej?

Przeczytaj ten oficjalny dokument firmy IDC, aby dowiedzieć się, jak oceniać platformy integracji i korzyści wynikające z nowoczesnej platformy integracji dostarczanej jako usługa (iPaaS).

Dowiedz się więcej o usłudze Azure API Management

Zapoznaj się z omówieniem usługi Azure API Management.

Projektowanie interfejsu API

Promuj wdrażanie Twoich interfejsów API przez stosowanie efektywnych projektów, wzorców i zasad.

Interfejsy API i mikrousługi: Kompleksowy przewodnik po tworzeniu platformy interfejsów API w przedsiębiorstwie

Szybciej opracowuj nowe oprogramowanie i zarządzaj nim dzięki architekturom zorientowanym na interfejsy API oraz modularnemu projektowi oprogramowania za pośrednictwem mikrousług.

Usługa API Management w świecie rozwiązań hybrydowych i z wieloma chmurami

Zobacz, jakie korzyści daje zarządzanie interfejsami API w ujednoliconym środowisku, i dowiedz się, jak zacząć pracę z zarządzaniem interfejsami API w rozwiązaniach hybrydowych i obejmujących wiele chmur.

Zarządzanie mikrousługami

Ułatw swojej organizacji odnajdowanie mikrousług i korzystanie z nich, stosując się do reguł zarządzania interfejsami API.

Często zadawane pytania dotyczące usługi API Management

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure