Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązania hybrydowe i obejmujące wiele chmur

Uzyskaj spójność i elastyczność, aby wprowadzać innowacje w dowolnym miejscu, w środowiskach lokalnych, obejmujących wiele chmur i brzegowych.

Innowacje w dowolnym miejscu za pomocą platformy Azure

Wprowadź możliwość pracy zdalnej, korzystaj z innowacji w chmurze i maksymalizuj istniejące inwestycje lokalne, polegając na skutecznym podejściu hybrydowym i obejmującym wiele chmur. Platforma Azure zapewnia całościowe, bezproblemowe i bardziej bezpieczne podejście do wprowadzania innowacji w dowolnym miejscu, w obrębie środowisk lokalnych, obejmujących wiele chmur i brzegowych.

Zarządzaj i utrzymuj ład za pomocą pojedynczej płaszczyzny sterowania

Bezproblemowo zarządzaj serwerami, klastrami Kubernetes i aplikacjami, zabezpieczaj je oraz utrzymuj ich ład w środowiskach lokalnych, obejmujących wiele chmur i brzegowych, a wszystko to z jednego miejsca.

Usługi aplikacji

Korzystaj z zawsze aktualnych usług platformy Azure w dowolnej infrastrukturze i korzystaj z elastycznego skalowania, automatyzacji, ujednoliconego zarządzania i wiodących w branży zabezpieczeń.

Modernizuj infrastrukturę lokalną

Kompiluj i wdrażaj aplikacje natywne dla chmury we własnym centrum danych. Konsoliduj zwirtualizowane aplikacje lokalne w infrastrukturze hiperkonwergentnej połączonej w chmurze i zyskuj najlepszy stosunek jakości do ceny.

Uczenie maszynowe

Przenieś środowisko obliczeniowe, magazynowe i analityczne platformy Azure na urządzenia korzystające z koncepcji Internet rzeczy (IoT). Uruchamiaj uczenie maszynowe i zaawansowaną analizę na urządzeniach brzegowych, aby uzyskiwać szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym.

Powrót do kart

Odkrywaj rozwiązania i produkty w chmurze hybrydowej oraz z wieloma chmurami na platformie Azure

Aplikacje

Kompiluj i wdrażaj spójne środowisko aplikacji w całej chmurze hybrydowej.

Odkrywaj usługę Azure Stack

Odkrywaj program Visual Studio

Odkrywaj usługę Azure DevOps

Dane

Bezproblemowo migruj, zarządzaj i analizuj dane w swoich zasobach cyfrowych. Uruchamiaj usługi danych platformy Azure wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Odkrywaj usługi danych obsługujące usługę Azure Arc

Odkrywaj tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii

Zarządzanie

Zarządzaj zasobami informatycznymi, pomóż zabezpieczać je i utrzymuj w nich ład w środowiskach lokalnych, obejmujących wiele chmur oraz brzegowych przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania.

Odkrywaj usługę Azure Arc

Odkrywaj usługę Azure VMware Solution

Zabezpieczenia

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami hybrydowymi i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich swoich obciążeń w środowisku lokalnym, na platformie Azure i w innych środowiskach w chmurach.

Odkrywaj program Microsoft Defender dla Chmury

Odkrywaj usługę Microsoft Sentinel

Tożsamość

Zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę logowania jednokrotnego w aplikacjach w chmurze, mobilnych i lokalnych, wdrażając zarządzanie dostępem za pomocą ujednoliconej platformy tożsamości.

Odkrywaj usługę Azure Active Directory (Azure AD)

Sieć

Spraw, aby platforma Azure stała się rozszerzeniem Twojej istniejącej sieci, łącząc rozproszone obciążenia i lokalizacje w skali globalnej.

Odkrywaj usługę Azure VPN Gateway

Odkrywaj usługę Azure ExpressRoute

Odkrywaj usługę Azure Virtual WAN

Architektury rozwiązań

Twórz rozwiązania obejmujące wiele chmur i chmury hybrydowe za pomocą przykładowych architektur rozwiązań.

Akcelerator strefy docelowej dla serwerów obsługujących usługę Azure Arc

Szybko rozpocznij pracę dzięki serwerom obsługującym usługę Azure Arc z wbudowaną automatyzacją. Ta strefa docelowa zapewnia wysokiej jakości wdrożenia z najlepszymi rozwiązaniami i wytycznymi dotyczącymi implementacji, aby zarządzać, zabezpieczać i obsługiwać środowiska hybrydowe i obejmujące wiele chmur.

Użyj połączenia wzajemnego niewymagającego włączenia usługi Azure Stack HCI i lekkiego kworum w przypadku zdalnego biura lub oddziału

Projektuj infrastrukturę dla wysoce dostępnych zwirtualizowanych i kontenerowych obciążeń w scenariuszach zdalnego biura/oddziału.

Zarządzanie konfiguracją hybrydową usługi Azure Arc

Zarządzaj maszynami z systemami Windows i Linux hostowanymi poza platformą Azure w sieci firmowej lub u innego dostawcy usług w chmurze, podobnie jak w przypadku zarządzania natywnymi maszynami wirtualnymi platformy Azure.

Połącz sieć lokalną z platformą Azure przy użyciu bramy sieci VPN

Rozszerz sieć lokalną lub z usługi Azure Stack do sieci wirtualnej platformy Azure przy użyciu prywatnej sieci wirtualnej (VPN) typu lokacja-lokacja. Ruch jest kierowany między siecią lokalną a platformą Azure przez tunel sieci VPN z zabezpieczeniami IPsec lub przez wielodostępną bramę sieci VPN usługi Azure Stack.

Integruj domeny lokalnej usługi Active Directory przy użyciu usługi Azure Active Directory

Aby zapewnić chmurowe uwierzytelnianie tożsamości, użyj usługi Azure Active Directory (Azure AD), wielodostępnego katalogu opartego na chmurze i na usłudze zarządzania tożsamościami.

Monitorowanie zabezpieczeń hybrydowych przy użyciu usług Azure Security Center i Azure Sentinel

Monitoruj konfigurację zabezpieczeń i dane telemetryczne obciążeń w lokalnym systemie operacyjnym i na platformie Azure, korzystając z usług Microsoft Defender dla Chmury i Microsoft Sentinel.

Klienci robią wspaniałe rzeczy, korzystając z hybrydowych rozwiązań platformy Azure i rozwiązań obejmujących wiele chmur

i

"Uczyniliśmy usługę Microsoft Sentinel naszym głównym źródłem analiz. W porównaniu z naszą poprzednią lokalną funkcją SIEM, usługa Microsoft Sentinel jest nie tylko szybka w konfiguracji i bezproblemowa w użyciu, ale także bardzo skalowalna."

Piotr Pociecha, właściciel produktu, ING

ING

1

"Chcieliśmy zastosować inteligentne rozwiązanie fabryczne, które zapewnia skalowalność i elastyczność oraz wspiera przyszłe innowacje."

Evan Chien, starszy dyrektor ds. chmury i rozwiązań komunikacyjnych, Inventec

Inventec

a

"Łącząc nasze środowiska platformy Azure i środowiska lokalne za pomocą zasad i tagowania, możemy stworzyć spójny sposób wdrażania naszych systemów i zarządzania nimi w różnych środowiskach. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ wraz ze wzrostem poziomu oszczędności w organizacji nadal musimy efektywnie zarządzać naszą infrastrukturą informatyczną."

Kristina Melo, administrator bazy danych systemu SQL Server, Ferguson

Ferguson

SWDW

"Jest kilka powodów, dla których chcieliśmy skorzystać z usługi Azure Arc. Krótko mówiąc, szybkość i innowacyjność. Musieliśmy skrócić czas wprowadzania produktu na rynek i szybko stworzyć usługi i możliwości, które nie byłyby dostępne w inny sposób."

Vinh Tran, szef inżynierii chmury, RBC

RBC

HJJA

"Dzięki usługom Azure Stack Hub i Azure DevOps mamy więcej możliwości automatyzacji oraz gotowe do użycia szablony dla naszych deweloperów. To znacznie szybsze środowisko do pracy."

Carsten Beckmann, kierownik projektu platformy Azure, Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services

DV

"Dzięki usłudze Azure Stack Edge Rugged stworzyliśmy niesamowite możliwości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i usług sztucznej inteligencji, które pomagają nam dostarczać bardziej odkrywcze, umożliwiające podejmowanie działań wideo w czasie rzeczywistym w przepływach pracy naszych klientów."

Marcus Schioler, wiceprezes ds. marketingu produktowego, Haivision

Haivision
Powrót do kart

Otrzymuj najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące rozwiązań hybrydowych i obejmujących wiele chmur na platformie Azure

29 MARCA 2023 R.

Ulepszona integracja usługi Azure Arc z usługą Datadog upraszcza obserwowalność hybrydową i obejmującą wiele chmur

Pang Ngernsupaluck, dyrektor ds. marketingu produktów — wydarzenie Azure Hybrid, Multicloud, and Edge

8 CZERWCA 2022 R.

5 najważniejszych powodów, dla których warto wziąć udział w wydarzeniu Azure Hybrid, Multicloud, and Edge Day

Nate Waters, menedżer ds. marketingu produktów, Azure Arc

15 CZERWCA 2022 R.

Odkryj, jak możesz wprowadzać innowacje w dowolnym miejscu za pomocą usługi Azure Arc

Kathleen Mitford, wiceprezes ds. marketingu platformy Azure

9 CZERWCA 2021 R.

5 powodów, dla których warto wziąć udział w wydarzeniu Azure Hybrid and Multicloud Digital Event

Guillermo Gomez, starszy kierownik ds. marketingu produktów

Często zadawane pytania

  • Przetwarzanie w chmurze hybrydowej odnosi się do środowiska przetwarzania danych, które łączy chmurę publiczną i infrastrukturę lokalną, w tym chmurę prywatną, umożliwiając udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Oferuje ona organizacjom więcej opcji wdrażania i większą elastyczność skalowania zasobów obliczeniowych. Dzięki niej organizacje mogą korzystać z innowacji w chmurze, współdziałając jednocześnie ze środowiskiem lokalnym. Zmienia się, obejmując środowiska wielochmurowe i infrastrukturę brzegową.

    Organizacje wybierają podejście chmury hybrydowej z wielu powodów, takich jak spełnianie wymogów prawnych i dotyczących niezależności danych, maksymalizacja inwestycji w technologię lokalną, rozwiązywanie problemów z niskimi opóźnieniami i obciążeniami na urządzeniach brzegowych oraz wzmacnianie odporności i ciągłości biznesowej.

  • Przetwarzanie obejmujące wiele chmur odnosi się do korzystania z usług obliczeniowych w wielu chmurach — w tym prywatnych lub publicznych — obsługiwanych przez różnych dostawców usług w chmurze w środowisku heterogenicznym. Strategia wielochmurowa zapewnia większą elastyczność i ogranicza ryzyko. Wybierz usługi od różnych dostawców usług w chmurze najlepiej pasujące do określonego zadania lub skorzystaj z usług oferowanych przez konkretnego dostawcę usług w chmurze w określonej lokalizacji.

    Przetwarzanie wielochmurowe wymaga poznania różnych chmur, co może być trudnym zadaniem. Podejście obejmujące wiele chmur zwiększa również złożoność operacyjną. W związku z tym ważne jest wybranie platformy w chmurze, takiej jak Azure, która wspiera podejście obejmujące wiele chmur i oferuje produkty mogące znacznie uprościć zarządzanie w wielu chmurach.

  • Obliczenia brzegowe oznaczają przeniesienie mocy obliczeniowej chmury na urządzenia Internetu rzeczy (IoT), w pobliżu których są przechowywane dane, w celu zmniejszenia opóźnień i uzyskiwania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym. Rozpowszechnianie inteligentnych czujników i podłączonych urządzeń w połączeniu z zaawansowanymi technologiami chmury, takimi jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, sprawia, że obliczenia brzegowe stają się rzeczywistością.

    Uruchamiaj maszyny wirtualne, kontenery i usługi danych w lokalizacjach brzegowych przy użyciu obliczeń brzegowych. Dzięki przeniesieniu niektórych obciążeń na brzeg sieci urządzenia potrzebują mniej czasu na skomunikowanie się z chmurą, szybciej reagują na zmiany lokalne, działają niezawodnie nawet w dłuższych okresach pracy w trybie offline oraz dostarczają imersyjne środowisko użytkownika za pośrednictwem szybko reagujących i orientujących się w kontekście aplikacji. Przeczytaj więcej o innowacjach od chmury po urządzenie brzegowe.

  • Skuteczna architektura hybrydowa i oparta na wielu chmurach zapewnia jednolity sposób zabezpieczania zasobów informatycznych w środowisku lokalnym, w wielu chmurach i środowiskach brzegowych, zarządzania tymi zasobami oraz utrzymywania w nich ładu. Uruchamianie rozwiązań hybrydowych i opartych na wielu chmurach w sposób trwały oznacza również włączenie spójnych opcji bazy danych i architektur w różnych środowiskach, dzięki czemu można łatwo przenosić dane aplikacji tam, gdzie ich potrzebujesz i zarządzać nimi w sposób całościowy.

Z łatwością migruj swoje obciążenia na platformę Azure

Wybierz elastyczną ścieżkę migracji, która obsługuje Twoją strategię chmury hybrydowej. Stwórz optymalny plan migracji, korzystając z szerokiego zestawu narzędzi obejmujących ocenę, migrację, optymalizację i zarządzanie.

Wszystko gotowe? Skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure