Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, przenosząc swoje aplikacje .NET i bazy danych SQL do chmury. Pobierz bezpłatny raport dotyczący zgodności i migruj aplikacje w kilka minut dzięki narzędziom App Service Migration Assistant i Data Migration Assistant.

Przeprowadź aplikacje .NET za pomocą usług Azure App Service i Azure SQL Database

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, kluczowe jest utrzymanie niskich kosztów operacyjnych przy jednoczesnym reagowaniu na zmieniające się potrzeby użytkowników. Usługi Azure App Service i Azure SQL Database odpowiadają za dostępność, skalowalność, zabezpieczenia i zarządzanie infrastrukturą aplikacji, dzięki czemu Ty możesz poświęcać więcej czasu na rozwój swojej firmy i pracowników.

W przypadku aplikacji internetowych ASP.NET platforma Azure to jedyna w pełni zarządzana kompleksowa platforma, która natywnie obsługuje system Windows, oferuje niezrównaną produktywność programowania z głęboką integracją programu Visual Studio i repozytoriów GitHub oraz bazuje na 25 latach doświadczenia w tworzeniu innowacji w języku SQL. Wszystko to możesz zyskać dzięki usłudze Azure SQL Database. Korzystając z bezpłatnych zasobów migracji do chmury i narzędzi, takich jak Azure Migrate dostosowanych do aplikacji internetowych platformy .NET i baz danych SQL, które je obsługują, migracja do chmury nigdy nie była łatwiejsza.

Optymalizowanie kosztów

Wbudowane narzędzia do monitorowania i analizy pomagają zoptymalizować zasoby, a dzięki temu uzyskać więcej miejsca w chmurze za mniej.

Bezpieczna praca

Zapewnij wdrożenia z zerowym czasem przestoju, korzystając z platformy do hostingu internetowego klasy korporacyjnej, która przetwarza ponad 9 bilionów zapytań SQL dziennie.

Szybciej dostarczaj nowe funkcje

Bezproblemowe debugowanie zdalne i w aktywnej witrynie umożliwia diagnozowanie problemów i szybkie ich rozwiązywanie.

Zdarzenie wirtualne na żądanie: Modernizuj aplikacje i dane za pomocą platformy Azure i usługi Power Apps. Obejrzyj teraz

Redukcja wydatków, większa wydajność i poprawa elastyczności

Obniż koszty za pomocą w pełni zarządzanej platformie umożliwiającej bezpieczną migrację i uruchamianie aplikacji .NET. Przeznaczaj więcej czasu na tworzenie, wdrażanie i rozwijanie aplikacji udostępniających klientom rozbudowane środowiska — powtarzalne i żmudne prace administracyjne są wykonywane za Ciebie.

Azure App Service

Usługę Azure App Service zaprojektowano specjalnie do hostowania aplikacji internetowych, witryn internetowych, interfejsów API i innych usług internetowych oraz do zarządzania nimi. Jest wysoce dostępna, a umowa SLA zapewnia czas pracy z tworzeniem kopii zapasowej na poziomie 99,95%. Jest to w pełni zarządzana platforma z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń aplikacji internetowych w zakresie sieci, danych, tożsamości i logowania, która umożliwia swobodne skalowanie.

Azure SQL Database

Usługa Azure SQL Database jest zawsze aktualna, a ponadto oferuje zautomatyzowane funkcje obsługiwane przez sztuczną inteligencję, które optymalizują wydajność i trwałość. Opcje bezserwerowych zasobów obliczeniowych i magazynu w warstwie Hiperskala automatycznie skalują zasoby na żądanie, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu nowych aplikacji bez martwienia się o rozmiar magazynu ani zarządzanie zasobami.

Raport zatytułowany 5 korzyści z migracji aplikacji platformy ASP.NET do chmury

Pięć korzyści z migracji aplikacji ASP.NET do chmury

Dowiedz się, w jaki sposób platforma Azure może być pomocna w zapewnianiu skalowalności, optymalizowaniu kosztów, zwiększaniu wydajności operacyjnej, poprawie bezpieczeństwa i szybszemu dostarczaniu nowych funkcji.

Książka elektroniczna zatytułowana Modernize Your Web Apps (Modernizacja aplikacji internetowych)

Modernizacja aplikacji internetowych

Zapoznaj się z przykładami udanych wdrożeń w pięciu firmach, które ulepszyły środowiska klientów poprzez modernizację aplikacji internetowych w postaci migracji do usługi Azure App Service.

Migracja aplikacji platformy .NET

Uprość planowanie migracji aplikacji internetowych do chmury przy minimalnej zmianie kodu lub bez jakichkolwiek zmian za pomocą narzędzia Asystent migracji usługi Azure App Service — bezpłatnej i prostej ścieżki automatycznej migracji aplikacji internetowych .NET lub PHP ze środowiska lokalnego do chmury.

  • Oceń witrynę pod kątem migracji, uruchamiając skanowanie jej publicznego adresu URL.
  • Pobierz narzędzie Asystent migracji, aby przeprowadzić testy gotowości.
  • Migruj aplikację internetową do usługi Azure App Service.

Migracja bazy danych

Otrzymuj szczegółowe wskazówki dotyczące modernizowania danych programu SQL Server na platformie Azure.

Wykonaj pierwsze kroki, aby już teraz rozpocząć migrację

Wprowadzenie