Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Web App for Containers

Uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe w systemach Windows i Linux.

Wdrażanie na platformie Azure w kilka sekund

Wdrażanie aplikacji internetowych opartych na kontenerach nigdy nie było łatwiejsze. Po prostu ściągnij obrazy kontenerów z usługi Docker Hub lub prywatnej usługi Azure Container Registry, a funkcja Web App for Containers w kilka sekund wdroży konteneryzowaną aplikację z preferowanymi zależnościami do produkcji. Platforma automatycznie zajmie się stosowaniem poprawek systemu operacyjnego, aprowizacją pojemności i równoważeniem obciążenia.

Szybsze dostarczanie aktualizacji

Zautomatyzuj i uprość wdrażanie obrazów kontenerów dzięki funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD) w usługach Docker Hub, Azure Container Registry i Visual Studio Team Services. Usługa App Service tworzy skojarzenie z wybranym repozytorium, dzięki czemu aplikacje są aktualizowane przy każdej zmianie kodu źródłowego. Planuj testy wydajności i jakości w środowisku przejściowym, w kilka sekund zmieniaj system z testowego na produkcyjny przy użyciu miejsc wdrożenia lub przywracaj poprzednie wersje bez przestojów.

Łatwe skalowanie na żądanie

Automatycznie skaluj w pionie lub poziomie w zależności od potrzeb aplikacji. Ścisłe zasady skalowania mogą obsługiwać szczytowe obciążenia, jednocześnie minimalizując koszty w okresach poza szczytem. Wdrażaj dane i hostuj usługi w różnych lokalizacjach zaledwie kilkoma kliknięciami.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Rozpoczynanie pracy jest proste

Analiza i szczegółowe informacje z możliwością działania

Wyświetlaj kompleksowe informacje o wydajności aplikacji i kondycji usług. Usługa Azure Monitor zapewnia szczegółowe widoki użycia zasobów, a usługa Application Insights daje bardziej szczegółowy wgląd w przepływność aplikacji, czasy odpowiedzi, użycie pamięci/procesora CPU oraz trendy błędów.

Wysoka dostępność

Uzyskaj wysoką dostępność w różnych regionach platformy Azure. Zwiększ odporność aplikacji na uszkodzenia, wdrażając ją w różnych regionach lub używając zintegrowanych opcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych oraz klonowania aplikacji.

Usługi klasy korporacyjnej

Korzystaj z usługi App Service spełniającej wymagania umowy SLA klasy korporacyjnej. Hostuj aplikacje na bardzo bezpiecznej platformie w chmurze, która jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa informacji ISO, standardami z dziedziny księgowości SOC2 i standardami bezpieczeństwa PCI.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure