Trace Id is missing

Bezpieczeństwo zawartości platformy Azure AI

Używaj sztucznej inteligencji do monitorowania zawartość tekstu i obrazów pod kątem bezpieczeństwa.

Monitorowanie zawartości za pomocą zaawansowanych modeli językowych i modeli przetwarzania obrazów obsługiwanych przez sztuczną inteligencję

Usługa Bezpieczeństwo zawartości platformy Azure AI to platforma moderowania zawartości, która używa sztucznej inteligencji do zapewniania bezpieczeństwa zawartości. Korzystaj z zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji do wykrywania obraźliwej lub nieodpowiedniej zawartości w tekście i na obrazach w sposób szybki i wydajny, aby tworzyć lepsze środowiska online dla wszystkich.

Video container

Modele językowe analizują tekst wielojęzyczny w postaci krótkiej i długiej dzięki interpretacji kontekstu i semantyki

Modele przetwarzania obrazów wykonują rozpoznawanie obrazów i wykrywają obiekty na obrazach przy użyciu nowoczesnej technologii Florence

Klasyfikatory zawartości oparte na sztucznej inteligencji identyfikują zawartość dotyczącą treści seksualnych, przemocy, nienawiści i samookaleczenia o wysokim poziomie szczegółowości

Oceny ważności moderowania zawartości wskazują poziom ryzyka związanego z zawartością na małą i dużą skalę

Podejmowanie z przeświadczeniem decyzji dotyczących moderowania zawartości

Stosuj zaawansowane modele językowe i modele przetwarzania obrazów, aby dokładnie wykrywać niebezpieczną lub nieodpowiednią zawartość oraz automatycznie przypisywać oceny ważności w czasie rzeczywistym. Umożliwiaj firmie przeglądanie i określanie priorytetów oflagowanych elementów oraz podejmowanie świadomych działań.

Zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników i marki w różnych językach

Globalna obsługa marki i bezpieczeństwa klientów. Funkcje wielojęzyczne w usłudze Azure AI Content Safety umożliwiają moderowanie zawartości w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, włoskim i chińskim.

Stosuj sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny

Ustal praktyki dotyczące odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, monitorując zawartość wygenerowaną zarówno przez użytkownika, jak i sztuczną inteligencję. Usługi Azure OpenAI i GitHub Copilot opierają się na usłudze Bezpieczeństwo zawartości platformy Azure AI w celu filtrowania zawartości w żądaniach i odpowiedziach użytkowników, zapewniając że modele sztucznej inteligencji są używane w sposób odpowiedzialny i zgodnie z przeznaczeniem ich użycia.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Elastyczne ceny oparte na zużyciu

Cennik usługi Bezpieczeństwo zawartości platformy Azure AI jest oparty na modelu użycia z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Często zadawane pytania

  • Usługa Azure OpenAI Service używa usługi Bezpieczeństwo zawartości platformy Azure AI jako systemu do zarządzania zawartością, która współpracuje z podstawowymi modelami do filtrowania zawartości. Ten system działa przez uruchomienie zarówno monitu wejściowego, jak i zawartości wygenerowanej przez sztuczną inteligencję za pośrednictwem zestawu modeli klasyfikacji mających na celu wykrywanie nieprawidłowego użycia.

  • Korzystając z nowego modelu podstawowego Florence jak i funkcji filtrowania zawartości usługi Bezpieczeństwo zawartości platformy Azure AI, usługa Azure AI Services for Vision może identyfikować, czy obraz wyzwala klasyfikację dotyczącą nienawiści, treści seksualnych, przemocy lub samookaleczenia.

  • W warstwie Standardowa lub S1 istnieją dwa typy interfejsów API. W przypadku interfejsu API tekstu usługa jest rozliczana za ilość rekordów tekstu przesłanych do usługi. W przypadku interfejsu API obrazów opłata za usługę jest naliczana za liczbę obrazów przesłanych do usługi. 

  • Rekord tekstu w warstwie S1 zawiera maksymalnie 1000 znaków mierzonych przez punkty kodu Unicode. Jeśli tekst wprowadzany w ramach interfejsu API bezpieczeństwa zawartości składa się z ponad 1000 znaków, jest on liczony jako jeden rekord tekstu dla każdej jednostki składającej się z 1000 znaków. Na przykład jeśli dane wejściowe tekstu wysyłane do interfejsu API obejmują 7500 znaków, zostaną one policzone jako osiem rekordów tekstu. Jeśli dane wejściowe tekstu wysyłane do interfejsu API obejmują 500 znaków, zostaną one policzone jako jeden rekord tekstu. 

  • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie zostanie zatrzymane. Klienci nie mogą rozliczać nadwyżek w przypadku warstwy Bezpłatna.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie