Trace Id is missing

Zestaw Azure SaaS Development Kit

Szybsze przejście na model oprogramowania jako usługi (SaaS) dzięki zestawowi gotowych zasobów modułowych, które można skonfigurować i wdrożyć w 15 minut lub szybciej.

Przyspiesz przejście na platformę SaaS

Uprość migrację oprogramowania jako usługi (SaaS), korzystając z gotowych modułowych zasobów i szablonów w jednym zestawie deweloperskim. Zawiera w pełni udokumentowany kod typu open-source, który umożliwia tworzenie na podstawie przykładów lub wprowadzanie modyfikacji dla określonego scenariusza.

Uprość przejście na platformę SaaS dzięki platformie Azure dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV).

Łącz i dopasowuj wdrażalne składniki rozwiązania SaaS

Zaoszczędź czas programowania dzięki gotowym standardowym modułom rozwiązań SaaS, takim jak zarządzanie tożsamością, rejestracja, administracja i zarządzanie dzierżawami.

Wykorzystuj kod typu open-source w swoich scenariuszach

Twórz na podstawie przykładów z otwartym, przejrzystym kodem. Modyfikuj i ulepszaj kod dla specjalnie stworzonych rozwiązań.

Korzystaj z dokładnie udokumentowanego kodu jako przewodnika

Uzyskaj samoobsługowe szczegółowe informacje i wiedzę od inżynierów platformy Azure posiadających tysiące godzin doświadczenia opartego na setkach projektów kompilacji systemów SaaS.

Architektury rozwiązań SaaS

Rozpocznij tworzenie aplikacji SaaS na platformie Azure, korzystając z tych typowych scenariuszy.

Diagram blokowy aplikacji sieci Web dla rozwoju usług SaaS

Startowa aplikacja internetowa do rozwoju aplikacji SaaS

Ta architektura umożliwia modernizację istniejącej aplikacji w celu obsługi pełnej wielodostępności, opracowanie nowej oferty SaaS lub migrację oferty SaaS na platformę Azure.

Diagram blokowy wielodostępnej usługi SaaS na platformie Azure

Wielodostępna usługa SaaS na platformie Azure

Skompiluj własne rozwiązanie wielodostępowe, aby obsługiwać wielu klientów jednocześnie i przydzielić wystarczającą ilość zasobów do efektywnego przetwarzania wszystkich żądań klientów.

Powiązane produkty

Microsoft Entra ID (wcześniej usługa Azure AD)

Synchronizuj katalogi lokalne i włącz logowanie jednokrotne.

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze.

Azure App Service

Szybko twórz zaawansowane aplikacje w chmurze dla sieci Web i urządzeń przenośnych.

Uruchom swoją aplikację SaaS

Skorzystaj z zestawu Azure SaaS Development Kit, aby uruchomić swoją ofertę SaaS w 15 minut lub szybciej.

Wszystko gotowe

Skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure.