Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Web PubSub

Obsługa komunikatów w czasie rzeczywistym za pomocą obiektów WebSocket i wzorca publikacja-subskrypcja.

Dołącz do aplikacji internetowych obsługę komunikatów w czasie rzeczywistym

Twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając do tego usługi Azure Web PubSub, czyli w pełni zarządzanej usługi obsługującej natywne i bezserwerowe rozwiązania WebSocket. Twórz luźno powiązane, skalowalne aplikacje — w tym czaty, emisje na żywo i pulpity nawigacyjne IoT — przy użyciu wzorca wymiany komunikatów publikacja-subskrypcja. Koncentruj się na funkcjonalności, podczas gdy usługa Web PubSub będzie zarządzać przepływem danych i zawartości do stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Obsługa komunikatów w czasie rzeczywistym ze wzorcem publikacja-subskrypcja na potrzeby tworzenia aplikacji internetowych za pośrednictwem natywnej i bezserwerowej obsługi protokołu WebSocket

Wbudowana obsługa połączeń klienckich na dużą skalę i architektur o wysokiej dostępności

Obsługa szerokiej gamy klienckich zestawów SDK i języków programowania

Skup się na logice aplikacji, a nie na infrastrukturze

Dodaj do aplikacji funkcje obsługi komunikatów i komunikacji w czasie rzeczywistym bez konieczności aprowizacji i konserwacji serwerów WebSocket. Jako w pełni zarządzana usługa, Azure Web PubSub obsługuje hosting, skalowalność, równoważenie obciążenia i inne zadania, więc można skupić się na tym, co robi się najlepiej.

Angażuj klientów w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek są

Za pomocą elastycznych zestawów SDK dostarczaj klientom komunikaty w czasie rzeczywistym do dowolnych aplikacji internetowych oraz na dowolne platformy mobilne i stacjonarne.

Twórz zaawansowane funkcje za pomocą usług platformy Azure

Dodawaj do aplikacji zaawansowane możliwości przy użyciu usług platformy Azure, takich jak usługi platformy Azure AI do rozpoznawania mowy i uczenia maszynowego, i chroń je za pomocą wbudowanych zabezpieczeń platformy Azure.

Elastyczne i skalowalne ceny

Zacznij bezpłatnie tworzyć aplikacje internetowe, a następnie skaluj je w górę zgodnie z potrzebami dzięki elastycznym cenom.

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje czasu rzeczywistego za pomocą protokołu WebSocket i usługi Azure Web PubSub.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność — wbudowane

Ogólny widok Centrum zabezpieczeń przedstawiający zasady, zgodność oraz higienę bezpieczeństwa zasobów na platformie Azure
Przegląd obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń z listą zaleceń na platformie Azure

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Wprowadzenie do usługi Azure Web PubSub

Zacznij korzystać z zasobów szkoleniowych

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie