Korzyści z używania hybrydowej platformy Microsoft Azure

Przenieś się do chmury za niższą cenę, korzystając z istniejącej licencji systemu Windows Server i pakietu Software Assurance

Teraz możesz przenieść istniejące licencje systemu Windows Server na platformę Azure i uzyskać znaczne oszczędności przy rozszerzaniu centrum danych na chmurę

Rozpocznij bezpłatnie

Masz już konto platformy Azure? Dołącz do programu

Duże oszczędności

Korzyści z używania hybrydowej platformy Azure obejmują wykorzystanie lokalnych licencji systemu Windows Server z pakietem Software Assurance w celu uzyskania specjalnej ceny na nowe maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure — niezależnie od tego, czy przenosisz część obciążeń, czy całe centrum danych.

Roczny koszt 1 podstawowej maszyny wirtualnej na platformie Azure z pakietem Software Assurance jest zazwyczaj o około 45% niższy od porównywalnej maszyny wirtualnej z systemem Windows Server

Oto przykład oszczędności, które możesz uzyskać, korzystając z systemu Windows Server na platformie Azure za pośrednictwem Korzyści z używania hybrydowej platformy Azure. W przypadku korzystania z licencji na lokalny system Windows Server z pakietem Software Assurance płacisz tylko podstawową stawkę za obliczenia.

*Oszczędności obliczono na podstawie konfiguracji z dwiema maszynami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA 2 działającej przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy. Za podstawową stawkę obliczeniową przyjęto stawkę w systemie SUSE Linux Enterprise dla regionu Wschodnie stany USA 2. Koszt pakietu SA (poziom A) obliczono dla standardowej wersji systemu Windows Server (jedna licencja na 2 procesory lub zestaw licencji na 16 rdzeni). Ceny z 26 października 2016 r. Ceny mogą ulec zmianie.

Zacznij oszczędzać

  1. Określ uprawnienia
    Każda licencja systemu Windows Server w wersji Standard lub Datacenter z pakietem Software Assurance uprawnia do uzyskania KORZYŚCI Z UŻYWANIA HYBRYDOWEJ PLATFORMY AZURE.
  2. Wdrażanie obrazów portalu Azure Marketplace
    Klienci z umową Enterprise Agreement mogą wybrać wstępnie utworzone obrazy systemu Windows Server z witryny Azure Marketplace i wdrażać je przy użyciu ulubionych narzędzi klienckich, takich jak program Azure PowerShell, interfejs wiersza polecenia platformy Azure lub zestawy SDK platformy Azure (dotyczy tylko klientów z umową Enterprise Agreement).
  3. Gromadź oszczędności
    Opłaty będą naliczane z użyciem podstawowej stawki za obliczenia.

Często zadawane pytania

Poznaj wymagania wstępne, uzyskaj szczegółowe wskazówki dotyczące wdrażania maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure i zdyskontuj tę korzyść z licencjonowania.