Azure Cosmos DB — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r

Azure Cosmos DB to dystrybuowana globalnie, wielomodelowa usługa bazy danych udostępniana przez Microsoft. Oferuje ona gotową do użycia globalną dystrybucję w dowolnej liczbie regionów platformy Azure przez przejrzyste skalowanie i replikowanie danych w lokalizacjach użytkowników. Usługa oferuje kompleksowe umowy SLA dotyczące dostępności przez 99,99% czasu, które obejmują gwarancje w dziedzinie przepływności, spójności, dostępności i opóźnienia dla Kont Bazy Danych Usługi Cosmos DB w zakresie ograniczonym jednego regionu, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Kont Bazy Danych obejmujących wiele regionów, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności. Azure Cosmos DB umożliwia konfigurację wielu regionów Azure jako zapisywalnych punktów końcowych dla Konta Bazy Danych. W tej konfiguracji Cosmos DB oferuje umowy SLA zapewniające wysoką dostępność odczytu i zapisu informacji przez 99,999% czasu.

Historia wersji

1.3 Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r
Uwagi do wersji: Poprawiona umowa SLA do 10 ms dla wszystkich kont.

1.2 Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2018 r.
Uwagi do wersji: Poprawa zapisu umowy SLA w przypadku skonfigurowania wielu regionów Azure jako zapisywalnych punktów końcowych. Dodanie 10 ms czasu opóźnienia zapisu Aplikacji zoptymalizowanych pod kątem sieci.

1.1 Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.
Uwagi do wersji: Usługa Azure Cosmos DB obsługuje teraz nową konfigurację: Konta Bazy Danych obejmujące wiele regionów z Silną Spójnością; ta konfiguracja ma umowę SLA dotyczącą spójności, przepływności i dostępności odczytu. Umowa SLA dla istniejących konfiguracji (Konta Bazy Danych Usługi Cosmos DB o zakresie ograniczonym do jednego regionu, skonfigurowane przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Konta Bazy Danych obejmujące wiele regionów, skonfigurowane przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności) pozostaje taka sama. Tabela objaśniająca Gwarancje Spójności i zawierająca standardowe terminy branżowe.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.
Uwagi do wersji: Zmiana nazwy usługi na Azure Cosmos DB.