Azure Machine Learning-tjeneste

Bygg modeller raskt, og operasjonaliser i skala fra skyen til kanten

Fremskynd maskinlæringslivssyklusen fra ende-til-ende

Effektiviser byggingen, opplæringen og distribusjonen av maskinlæringsmodellene dine. Få maskinlæringsmodeller til markedet raskere ved hjelp av verktøy og rammeverk du velger selv, øk produktiviteten med automatisert maskinlæring, og innover på en sikker, organisasjonsklar plattform.

Forenklet maskinlæring med kraftig, automatisert maskinlæringsfunksjonalitet uten koding og støtte med åpen kildekode

Robust DevOps for maskinlæring som integreres med de eksisterende DevOps-prosessene dine og hjelper med å administrere hele livssyklusen til maskinlæringen

Skaler ved behov fra skrivebordet, og bygg og distribuer maskinlæringsmodeller hvor som helst, fra skyen til kanten

Organisasjonsklar Azure-sikkerhet, -kontroll og -styring for å beskytte infrastrukturen og funksjonaliteten din

Få tilgang til forenklet maskinlæring

Bygg og distribuer raskt maskinlæringsmodeller ved hjelp av verktøy som oppfyller behovene dine på tvers av kompetansenivåer, fra null koding til kode først-opplevelser. Bruk et visuelt dra og slipp-grensesnitt, et driftet notatblokkmiljø eller automatisert maskinlæring. Akselerer modellutviklingen med automatisert funksjonsutvikling, algoritmeutvelgelse og hyperparameterrydding. Få innebygd støtte for velkjente verktøy og rammeverk med åpen kildekode, blant annet ONNX, Python, PyTorch, scikit-learn og TensorFlow.

Innover raskere med robust MLOps

MLOps – DevOps for maskinlæring – effektiviserer ende-til-ende-livssyklusen, fra dataforberedelse til distribusjon og overvåkning. Forenkle arbeidsflytene og øk effektiviteten med datasamlebånd for maskinlæring. Utnytt kontinuerlig integrering og levering (CI/CD) for enklere støtte og vedlikehold, samtidig som du forbedrer modellkvaliteten over tid. Administrer modellartefaktene fra en sentral portal, og overvåk ytelsen til distribuerte modeller.

Gå innom skyen ved behov fra skrivebordet

Bruk alle data, og distribuer maskinlæringsmodeller hvor som helst, fra skyen til kanten, for å få størst mulig fleksibilitet. Lær opp modeller raskt og kostnadseffektivt ved å autoskalere med kraftige CPU- og GPU-dataressurser. Avled i sanntid i skyen eller på kanten med FPGA-er.

Beskytt infrastrukturen og løsningene

Bygg maskinlæringsmodeller med organisasjonsklar sikkerhet, overholdelse og virtuelt nettverksstøtte fra Azure til alt du trenger innen datavitenskap. Beskytt arbeidsbelastningene dine med innebygde kontroller for identitet, data og nettverk på tvers av Azure, som tilbyr den mest omfattende overholdelsesporteføljen av alle skyleverandører.

Betal bare for det du trenger – ingen forskuddskostnader

Betal bare for Azure-ressursene du trenger i en begrenset periode. Hvis du vil ha mer informasjon, blant annet kostnaden for å distribuere modeller, kan du se prissiden for Azure Machine Learning Service.

Hvordan bruke Azure Machine Learning-tjeneste

Opprett et arbeidsområde

Utvikling og trening

Distribuer og administrer

Trinn 1 av 1

Lagre databehandlingsmålene, modellene, distribusjonene, måledataene og kjørehistorikkene i skyen.

Trinn 1 av 1

Bruk automatisert maskinlæring til å identifisere algoritmer og hyperparametere og spore eksperimenter i skyen.

Trinn 1 av 1

Distribuer maskinlæringsmodellen til skyen eller kanten, overvåk ytelse, og lær den opp på nytt ved behov.

Kom i gang-ressurser

Første eksperiment

Etter at du oppretter et arbeidsområde for Azure Machine Learning Service, finn ut hvordan du kjører et eksperiment med Python SDK eller ved å bruke det visuelle grensesnittet.

Opplæring og eksempler

Lær opp og distribuer maskinlæringsmodeller på eksterne databehandlingsressurser. Bruk SDK-en til bildeklassifisering (MNIST-data) eller regresjon (NYC taxi-data), eller bruk visuelt grensesnitt til å forutsi priser (bil og motor-data).

Begynn å bruke Azure Machine Learning Service i dag

Få øyeblikkelig tilgang og en $200 kreditt ved å registrere deg for en gratis Azure-konto.

Logg deg på Azure Portal.

Kunder som bruker Azure Machine Learning Service

BP
Walgreens Boots Alliance
Schneider Electric
TAL
Asos
Wipro

Azure-oppdateringer, -blogger og -kunngjøringer

Vanlige spørsmål om Azure Machine Learning Service

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din