Reservasjoner

Reserver ressursene dine på forhånd for å få besparelser som vi overfører til deg

Skyen gir effektive måter å kjøre teknologi på. Som skyleverandør fokuserer vi på å prise innovasjon slik at vi hjelper deg med å spare mer. Dette gir deg mer sky for lavere kostnader, samtidig som du opprettholder enkelhet og fleksibilitet.

Få rabatt på Azure-tjenestene dine ved å kjøpe reservert kapasitet. At vi får kjennskap til ressursbehovene dine ett eller tre år fremover, gjør at vi kan være mer effektive. Til gjengjeld overfører vi disse besparelsene til deg som rabatter på opptil 72 prosent1.

Få mer sky for lavere kostnad

Reduser kostnadene dine med opptil 72 prosent sammenlignet med betal-etter-bruk-abonnementer for utvalgte Azure-tjenester. Spar opptil 80 prosent2 når du kombinerer reservasjonsbesparelser på av skykapasitet med Azure Hybrid Benefit.

Opplev enklere prognoseforutsigbarhet

Reserver ressurser på forhånd slik at du kan planlegge for langsiktig suksess. Oppnå budsjettmålene dine ved å utnytte vilkårene for én- eller treårig reservasjon og betal-for-forbruk.

Finn ut hvor enkelhet møter fleksibilitet

Kjøp reservert kapasitet i noen få enkle trinn, direkte fra Azure-portalen. Bytt reservert kapasitet enkelt etter hvert som arbeidsbelastningen eller programbehovene endres. Avbryt når som helst og returner de resterende månedene med reservert kapasitet mot et avbestillingsgebyr.

Spar med reserverte forekomster av virtuelle maskiner

Kombiner besparelser ved Windows og Linux reservert forekomst av virtuell maskin med betal-for-forbruk-priser for å håndtere kostnader på tvers av forutsigbare og variable arbeidsbelastninger.

Virtuelle Windows-maskiner

OPPTIL

80 prosent besparelse2

sammenlignet med Forbruksbetaling

Virtuelle Linux-maskiner

OPPTIL

72 prosent besparelse3

sammenlignet med Forbruksbetaling

Spar med reservert kapasitet

Reduser inntektene dine ved å forhåndsbetale for totaladministrerte Azure datatjenester.

Azure SQL Database

OPPTIL

80 prosent besparelse4

sammenlignet med Forbruksbetaling

Azure Cosmos DB

OPPTIL

65 prosent besparelse5

sammenlignet med Forbruksbetaling

SQL-datalager

OPPTIL

65 prosent besparelse6

sammenlignet med Forbruksbetaling

Reserver ressursene dine på forhånd for å få besparelser som vi overfører til deg

1 72 % besparelse er basert på en M32ts Azure VM for Windows OS i området US Gov Virginia som kjører i 36 måneder med en betal-for-forbruk-sats på ~$3660.81/måned; redusert sats for en 3-års reservert forekomst av virtuell maskin på ~$663.45/måned. Azure-priser per 30. oktober 2018 (prisene kan endres). Faktiske besparelser kan variere basert på plassering, forekomsttype eller bruk.

2Besparelsen på 80 % er basert på den kombinerte kostnaden av Azure Hybrid Benefit for Windows Server og 3-årig Azure reservert forekomst av virtuell maskin. Estimatet inkluderer ikke Software Assurance-kostnadene. Eksempel på årlige kostnader ved sammenligning mellom to D2V3 Windows Server VM-er. Besparelser basert på to D2V3 VM-er i området USA, vest 2 som kjører 744 timer/måneden i 12 måneder. Grunnpris for databehandling ved SUSE Linux Enterprise-pris for USA, vest 2. Azure-priser fra 24.04.2018. Prisene kan bli endret. Faktiske besparelser kan variere basert på plassering, forekomsttype eller bruk.

3 Beregning av besparelse basert på en M32ts Azure VM for CentOS eller Ubuntu Linux i området US Gov Virginia som kjører i 36 måneder med en betal-for-forbruk-sats på ~$2371.04/måned; redusert sats for en 3-års reservert forekomst av virtuell maskin på ~$663.45/måned. Azure priser fra 7. november 2018 (prisene kan endres). Faktiske besparelser kan variere basert på plassering, forekomsttype eller bruk.

4Besparelsene på 80 % er basert på SQL-database med åtte virtuelle kjerner for forretningskritisk bruk i området USA, vest 2, som kjører 730 timer per måned. Besparelsene er beregnet fra en behovsbasert full pris (inkludert lisens) sammenlignet basisprisen for Azure Hybrid Benefit pluss 3 års forpliktet reservert kapasitet. Besparelsene ekskluderer Software Assurance-kostnaden for SQL Server Enterprise edition, som kan variere i henhold til foretaksavtale. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Priser fra november 2018, kan endres.

5Besparelser tilgjengelig med vilkårene for ett år eller tre år for Azure Cosmos DB reserverte kapasitet sammenlignet med betal-etter-bruk-priser. Faktiske besparelser kan variere basert på total klargjort gjennomstrømning (RU/s), skriving i enkeltområde eller flere områder og lengden på avtalen. Priser fra november 2018, og kan endres.

6Besparelser tilgjengelig med vilkårene for ett år eller tre år med beregningsoptimert Gen2-reservert kapasitet i Azure SQL Data Warehouse vs. priser der du betaler for forbruk. Inkluderer ikke lagring. Prisene er fra april 2019, og kan bli endret.