Gå til hovedinnhold

Priser for reservert kapasitet

Spar på Azures databasetjenester ved binde deg på forhånd til fullt kontrollerbare tjenester

Mer kapasitet, mindre kostnad

Oppnå betydelige innsparinger på Microsoft Azure SQL Database, Azure Cosmos DB og Azure Synapse Analytics. Med reservert kapasitetsprising kan du lettere kontrollere kostnader på tvers av forutsigbare og varierte arbeidsbelastninger og hjelpe med å optimere budsjettering og prognostisering.

 • Azure SQL Database

  Opptil 33 prosent1 på beregningsressurser, og opptil 80 prosent2 kombinert med Azure Hybrid Benefit for SQL-server.

 • Azure Cosmos DB

  Spar opptil 65 prosent 3 på klargjort gjennomstrømningsforespørselsenheter per sekund (RU/s).

 • Azure Synapse Analytics

  Spar opp til 65 prosent4 sammenlignet med betaling for forbruk ved å betale på forskudd for bruk av databehandling i datalagerenhet (cDWU).

 • Azure Cache for Redis

  Spar opptil 55 prosent på forbruksbaserte priser på Premier-buffer.

 • Azure Database for MySQL

  Spar opptil 67 prosent på databehandlingsressurser med reservert kapasitet. Les mer.

 • Azure Database for PostgreSQL

  Spar opptil 65 prosent på databehandlingsressurser med reservert kapasitet. Les mer.

Fleksible vilkår

 • Abonnementsfleksibilitet

  Bruk reservekapasitetspriser for et enkeltstående abonnement eller på tvers av flere abonnementer.

 • Skaler med letthet

  Skaler opp eller ned innen et ytelsesnivå og en region med virtuell kjernefleksibilitet.

 • Bytt nårsomhelst

  Endre reservasjon til en annen Azure-region, utplasseringstype, ytelsesnivå eller termin etter behov.

 • Variable forpliktelsesmuligheter

  Maksimer sparinger med ettårs- og treårsterminer. Jo mer du betaler i forskudd, jo mer sparer du.

 • Problemfri kansellering

  Avbryt når som helst og motta en forholdsmessig tilbakebetaling.

 • Lavere kostnader med reservert kapasitet

  Betal direkte eller betal på månedlig basis uten ekstra kostnader.5

Vanlige spørsmål

 • Du må bruke reservert kapasitetsprising for minimum åtte vCores for SQL-database eller 20 000 RU/S for Azure Cosmos DB.

 • Kjøp en ett- eller treårsperiode direkte i Azure-portalen og betal med en direkte betaling eller på månedlig basis. Månedlig betaling er tilgjengelig uten ekstra kostnader. Hvis du er utenfor det amerikanske markedet, kan det månedlige betalingsbeløpet variere avhengig av den nåværende månedens markedsvalutakurs for din lokale valuta.

 • Avhengig av tjenestebehovet ditt, må du kanskje oppgi noen av følgende opplysninger:

  Informasjon Eksempel
  Azure-område USA, øst
  Distribusjonstype Enkeltdatabase
  Ytelsesnivå Generelt formål
  Skriveområder Skriving i flere området (kun Azure Cosmos DB)
  Maskinvareplattform Gen5
  Antall Reservasjonsstørrelse i virtuelle kjerner eller forespørselsenheter (RU/s)
  Termin 1 eller 3 år
 • Få priser for reservert kapasitet ved først å velge et enkelt eller delt abonnement. Alternativet du velger, bestemmer hvor mange abonnementer som skal kvalifiseres for priser for reservert kapasitet.

  Hvis du kjøper en reservasjon knyttet til et enkelt abonnement, vil priser for reservert kapasitet bare gjelde for ressurser innenfor det valgte abonnementet.

  Dersom du velger en reservasjon knyttet til et delt abonnement, kan priser for reservert kapasitet deles på tvers av alle abonnementene dine i registreringen din som Microsoft Entreprise-kunde, eller kontoen din som betal-etter-bruk-kunde.

 • Priser for reservert kapasitet brukes ved kjøring av SQL-databaser på timebasis. Reservasjonen din er matchet med bruken av beregninger til de kjørende SQL-databasene dine. For SQL-databaser som ikke kjører hele timen, blir reservasjonen automatisk brukt til andre SQL-databaser som samsvarer med reserveringsattributtene. Rabatten din kan også gjelde for SQL-databaser som kjører samtidig. Hvis du ikke har SQL-databaser som kjører hele timen som samsvarer med reserveringsvilkårene dine, kan du ikke dra full nytte av prisene for reservert kapasitet for denne timen. Les mer.

 • Priser for reservert kapasitet blir brukt på klargjort gjennomstrømning i form av forespørselenheter per sekund (RU/s) på en time-til-time-basis. Rabatten din blir automatisk brukt på andre Azure Cosmos DB-ressurser som samsvarer med reserveringsattributtene for ressurser som ikke kjører hele timen. Rabatten din kan også gjelde for Azure Cosmos DB-ressurser som kjører samtidig. Hvis du ikke har Azure Cosmos DB-ressurser som kjører hele timen som samsvarer med reserveringsvilkårene dine, kan du ikke dra full nytte av reservekapasitetprising for denne timen. Les mer.

 • Ingen handling er nødvendig fra din side. Samsvarende ressurser som allerede kjører eller nylig distribueres, vil automatisk få prisfordelen.

 • Start- og sluttdatoene dine er basert på kjøpsdato og bestillingsperiode. Når du har reservert kapasitet, gjelder rabatten din umiddelbart for eksisterende distribusjoner – og eventuelle nye distribusjoner du legger til – som samsvarer med reserveringsbetingelsene.

 • Som kunde med Microsoft Foretaksavtale, kan du se bruken din av reserverte kapasitet ved å gå til Azure Enterprise-portalen. Som betale-for-forbruk-kunde kan du gå til Azure-kontoportalen.
 • Du har ikke lenger priser for reservert kapasitet, men distribusjonene dine fortsetter å kjøre og blir fakturert med betale-for-forbruk-priser.

 • Ja, du mottar et e-postvarsel minst 30 dager før reservasjonen utløper. Det er også enkelt å se reservasjonsdetaljer i Azure-portalen.
 • Dersom du trenger å endre din SQL-databases reserverte kapasitet til en annen region, utplasseringstype, ytelsesnivå eller termin, kan du bytte den med en annen reservasjon som er lik eller større i verdi. Terminstartdatoen for den nye reservasjonen følger ikke med over fra den forrige reservasjonen. Ett-års eller tre-årsterminen begynner fra den datoen du skaper den nye reservasjonen. For å anmode om bytting, gå til reservasjonen i Azure-portalen, velg “Exchange” for å opprette en støttebegjæring.

  Dersom du trenger å kansellere din SQL-databases reservasjonskapasitet, kan det potensielt påløpe en avgift. Les mer.

Les dokumentasjonen for å finne ut mer

1Besparelser basert på åtte vCore SQL Database for allmennbruk i området USA, vest 2, som kjører 730 timer per måned. Besparelsene er beregnet fra en behovsbasert fullpris (inkludert lisens) sammenlignet med en forpliktet 3 års bundet kapasitet. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Prisene er fra november 2018, og kan endres.

2Besparelser basert på åtte vCore SQL Database for forretningskritisk bruk i området USA, vest 2, som kjører 730 timer per måned. Besparelsene er beregnet fra en behovsbasert full pris (inkludert lisens) sammenlignet basisprisen for Azure Hybrid Benefit pluss tre års binding til reservert kapasitet. Besparelsene ekskluderer Software Assurance-kostnaden for SQL Server Entreprise-utgave, som kan variere i henhold til foretaksavtale. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Prisene er fra november 2018, og kan endres.

3Besparelser tilgjengelig med vilkårene for ett år eller tre år for Azure Cosmos DB reserverte kapasitet sammenlignet med betal-etter-bruk-priser. Faktiske besparelser kan variere basert på total klargjort gjennomstrømning (RU/s), skriving i enkeltområde eller flere områder og lengden på avtalen. Prisene er fra november 2018, og kan endres.

4Besparelser tilgjengelig med vilkårene for ett år eller tre år med beregningsoptimert Gen2-reservert kapasitet i Azure SQL Data Warehouse vs. Priser der du betaler for forbruk. Inkluderer ikke lagring. Prisene er fra april 2019, og kan bli endret.

5Det månedlige betalingsbeløpet kan variere avhengig av den nåværende månedens markedsvalutakurs for den lokale valutaen du faktureres i.

Kan vi hjelpe deg?