Hopp over navigasjon

Priser på SQL Server Standard Virtual Machines

Azure Virtual Machines gir mulighet for virtualisering av et bredt spekter av databehandlingsløsninger og har støtte for blant annet Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM og SAP. All generering av virtuelle maskiner inkluderer kostnadsfri lastbalansering og automatisk skalering, kostnadsfritt. For optimal ytelse anbefaler vi at de virtuelle maskinene pares med Managed Disks. Standard egress-priser blir belastet.

Velg blant følgende betalingsalternativer for Virtual Machines. Kombiner ethvert alternativ med Azure Hybrid Benefit for ekstra besparelser.

Betal for forbruk

Betal for databehandlingskapasitet per sekund, uten langtidsforpliktelser eller forhåndsbetalinger. Øke eller reduser databehandlingskapasitet etter behov. Start eller stopp når som helst og betal bare for det du bruker.


Anbefalt for:
  • Brukere som foretrekker den lave kostnaden og fleksibiliteten til Azure Virtual Machines.
  • Programmer med kortsiktige, ofte krevende eller uberegnelige arbeidsbelastninger som ikke kan avbrytes.
  • Programmer som utvikles eller testes på Azure Virtual Machines for første gang.
Mer informasjon

Reserved Virtual Machine Instances

En Azure Reserved Virtual Machine Instance er et forhåndskjøp av en Virtuell Maskin for ett eller tre år i et spesifisert område. Forpliktelsen foretas på forhånd, dette gir deg opptil 72 prosent prisavslag sammenlignet med betal for forbruk-priser. Reserved Virtual Machine Instances er fleksible og kan enkelt byttes eller returneres.


Anbefalt for:
  • Programmer med stabil bruk.
  • Kunder som vil ha forutsigbare budsjetter.
  • Kunder som kan binde seg til bruk av en virtuell maskin over en ett eller tre års periode for å redusere databehandlingskostnadene.
Mer informasjon

Distribusjon av SQL Server i virtuelle Azure-maskiner kombinerer den bransjeledende ytelsen og sikkerheten, innebygde kunstige intelligensen og forretningsintelligensen til SQL Server, som nå er tilgjengelig på både Linux og Windows, med fleksibiliteten, sikkerheten og hybride tilkoblingen til Azure. Dette gir deg mulighet til å opprettholde fullstendig fleksibilitet og kontroll over databasen og operativsystemet, enten det er Windows eller Linux, samtidig som det gir fullstendig kompatibilitet for løft og flytt, utvikling/testing og hybrid forretningskontinuitet.

Enterprise

Standard

Express

Developer

Generell informasjon er tilgjengelig på produktsiden SQL Server på virtuelle maskiner og detaljert Editions-informasjon er tilgjengelig på SQL Server 2017 Editions-siden.

Eksempel på Virtual Machines-pris

Azure Virtual Machines er utformet for alle budsjetter og arbeidsbelastninger, de begynner med vår økonomiske B-serie og går til våre nyeste GPU-virtuelle maskiner som er optimalisert for maskinlæring. Utforsk populære kategorier:

Brytbare virtuelle maskiner—B1S

Mest økonomisk

B-serien vår med virtuelle maskiner gir en økonomisk, rimelig løsning for arbeidsbelastninger som vanligvis ikke bruker mye CPU, men av og trenger mer krefter for å behandle større arbeidsbelastninger. Gratis i 12 måneder.

Optimalisert databehandling—Fsv2

Rå databehandlingskraft

Fsv2 er vår nyeste familie av virtuelle maskiner som er optimalisert for databehandling og som bruker Intel Skylake-prosessoren. Fsv2 leverer den siste Intel CPU-en for rå databehandlingskraft.

Generell—Dv3

Balansert CPU og minne

Dv3-familien vår er siste generasjon av våre virtuelle maskiner for generell bruk. Den er egnet for en rekke arbeidsbelastninger.

Optimalt minne—Ev3

Høyt «minne til kjerne»-forhold

Ev3 er vår siste generasjon av minneoptimalisert virtuell maskin. Velegnet for relasjonelle databaseservere, buffere og minneintern analyse.

Utforsk alle virtuelle maskinalternativer

Utforsk alternativer for Azure Virtual Machines. Velg din kombinasjon av OS og programvare og finn virtuelle maskiner for dine krav til vCPU (kjerne), RAM og lagring.

SQL Server Developer tilbyr gratisbilder for utvikling/testing (ikke produksjon). Du betaler bare for å kjøre operativsystemet (OS) i den virtuelle maskinen. Bilder fra SQL Server Express har gratislisens for lette produksjonsarbeidsbelastninger.

Kunder med Software Assurance kan enkelt ta med seg SQL Server-lisensene sine med ett av {BYOL} SQL Server-bildene.

Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

B-serien

B-serien er rimelige virtuelle maskiner som tilbyr et lavkostnadsalternativ for arbeidsbelastninger som vanligvis kjører på en prosessorytelse med lav til moderat grunnlinje, men som noen ganger må kunne levere mye høyere prosessorytelse når etterspørselen stiger. Disse arbeidsbelastningene krever ikke hele prosessorkapasiteten hele tiden, men må av og til økes for å kunne fullføre enkelte oppgaver raskere. Det er mange programmer som passer inn i denne modellen, for eksempel utvikling og testing-servere, nettservere med lav trafikk, små databaser, mikrotjenester, servere for konseptgodkjenning, buildservere og kodelagre.
Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
B1S 1 1,00 GiB 2 GiB $- $- $- $- $-
B2S 2 4,00 GiB 8 GiB $- $- $- $- $-
B1MS 1 2,00 GiB 4 GiB $- $- $- $- $-
B2MS 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
B4MS 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
B8MS 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for Av2-serien.

D2-64 v3 nyeste generasjon

D2-64 v3-instanser er nyeste hypertråede generasjon av instanser til generelle formål. D2-64 v3-instanser er basert på 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 gigahertz (GHz). D2–64 v3-forekomster tilbyr en kombinasjon av CPU, minne og lokaldisk som passer for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $-

D2s-64s v3 nyeste generasjon

Dsv3-serien støtter premium-lagring og er den siste hypertråede generasjonen av instanser til generelle formål som kjører både på Intel Xenon E5-2673 v3 2.4GHz (Haswell)- og Intel Xenon® E5-2673 v4 2.3GHz (Broadwell)-prosessoren. Med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kan Dsv3 gå opp til 3,1 GHz. Dsv3-serien tilbyr en kombinasjon av vCPU, minne og midlertidig lagring for de fleste arbeidsbelastningene i produksjon.

Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Dsv3-størrelsene er de samme som for Dv3-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-

D1-5 v2

D1–5 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D1–5 v2-instanser tilbyr en effektiv kombinasjon mellom prosessor, minne og lokaldisk for de fleste produksjonsprogrammer.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv2. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $- $-

Optimalisert databehandling

Høyt «prosessor til minne»-forhold. God løsning for nettservere med middels trafikk, nettverksapparater, satsvise prosesser og programservere.

Fsv2-serien

De virtuelle maskinene i Fsv2-serien har 2 GiB RAM og 8 GB lokal midlertidig lagring (SSD) per vCPU, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er hypertrådet og basert på Intel-prosessoren Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) på 2,7 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,7 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
F2s v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
F4s v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per prosessorkjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Hvis du trenger vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-

Fs-serien

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
Fs1 1 2,00 GiB 4 GiB $- $- $- $- $-
Fs2 2 4,00 GiB 8 GiB $- $- $- $- $-
Fs4 4 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
Fs8 8 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
Fs16 16 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-

Optimalt minne

Høyt «minne til kjerne»-forhold. Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

E2-64 v3 nyeste generasjon

E2–64 v3-instanser er nyeste hypertråede generasjon med minneoptimaliserte instanser. E2–64 v3-instanser er basert på Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på 2,3 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz. E2–64 v3-instanser er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 600 GiB $- $- Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
E64i v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
E64 v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyr virtuelle maskinstørrelser som er isolert til en spesifikk maskinvaretype og dedikert til én enkel kunde. Disse virtuelle maskinstørrelsene passer best for arbeidsbelastninger som krever et høyt nivå av isolering fra andre kunder for arbeidsbelastninger som involverer elementer som samsvar med forskrifter og lovverk.

E2s-64s v3 nyeste generasjon

Forekomster i ESv3-serien er basert på 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz og bruker premium-lagring. Forekomster i Ev3-serien er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
E2s v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
E4s v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
E8s v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
E20s v3 20 160,00 GiB 320 GiB $- $- Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
E32s v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-
E64is v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
E64s v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyr virtuelle maskinstørrelser som er isolert til en spesifikk maskinvaretype og dedikert til én enkel kunde. Disse virtuelle maskinstørrelsene passer best for arbeidsbelastninger som krever et høyt nivå av isolering fra andre kunder for arbeidsbelastninger som involverer elementer som samsvar med forskrifter og lovverk.

D11–15 v2

D11–15 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D11–15 v2 er ideelt for minneintensive forretningsprogrammer. D15 v2-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $- $-

DS11-S15 v2

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Dsv2-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $- $- $- $-

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Hvis du har behov for å kjøre SAP HANA-produksjonsmiljøer som krever noder på mer enn 0,5 TB, tilbyr SAP HANA på Azure (store instanser) spesialbygd, SAP-sertifisert maskinvare for distribusjon av større produksjonsmiljøer med SAP-arbeidsbelastninger (OLTP og OLAP). Se mer informasjon om SAP HANA på Azure.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for G-serien.

GS-serien

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
Gs1 2 28,00 GiB 56 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs2 4 56,00 GiB 112 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs3 8 112,00 GiB 224 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs4 16 224,00 GiB 448 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs5 32 448,00 GiB 896 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for Gs-serien.

M-serien

Virtuelle maskiner i M-serien er hypertrådet og har Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5 GHz (Haswell)-prosessor. M-serien har opptil 128 kjerner og 3,8 TiB minne med uovertruffen databeregningsytelse for å støtte store arbeidsbelastninger i minnet.

Alle virtuell maskin-størrelsene i M-serien vil kunne bruke vedvarende disker av Standard eller Premium type. Prisene og ratemålerne for Ms-størrelsene er de samme som for M-serien.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
M32ls 32 256,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $- $-
M64ls 64 512,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $- $-
M8ms 8 219,00 GiB 250 GiB $- $- $- $- $-
M16ms 16 438,00 GiB 500 GiB $- $- $- $- $-
M32ms 32 875,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $- $-
M64ms 64 1 792,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $- $-
M128ms 128 3 892,00 GiB 4 000 GiB $- $- $- $- $-
M64s 64 1 024,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $- $-
M128s 128 2 048,00 GiB 4 000 GiB $- $- $- $- $-
M32ts 32 192,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $- $-

Ekstremt minneoptimert

Disse nye VM-størrelsene er optimalisert for databasearbeidsbelastninger som SQL Server eller Oracle som ofte krever mye minne, lagringsplass og inn/ut-båndbredde, men ikke et høyt CPU-kjerneantall. De begrenser VM antallet prosessorenheter for virtuell maskin for å redusere kostnaden ved programvarelisensiering, mens se beholder samme minne, lagring og inn/ut-båndbredde. Lisensen som blir belastet for SQL Server og Oracle, blir begrenset til antallet aktive prosessorenheter for virtuell maskin mens databehandlingskostnaden, som inkluderer operativsystemlisensiering, forblir den samme som den opprinnelige størrelsen basert på «underliggende prosessorenhet for virtuell maskin». Disse nye VM-størrelsene, som bare er tilgjengelige i Azure, gjør det mulig for arbeidsbelastninger kjøre høyere prosessorutnyttelse til en brøkdel av lisensieringskostnaden (per kjerne).

Legg til
overslag
Forekomst Aktiv vCPU /
Underliggende vCPU
RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
DS11-1 v2 1 / 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DS12-1 v2 1 / 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DS12-2 v2 2 / 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DS13-2 v2 2 / 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DS13-4 v2 4 / 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DS14-4 v2 4 / 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DS14-8 v2 8 / 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E4-2s v3 2 / 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E8-2s v3 2 / 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E8-2s v3 4 / 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E16-4s v3 4 / 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E16-8s v3 8 / 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E32-8s v3 8 / 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E32-16s v3 16 / 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E64-16s v3 16 / 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
E64-32s v3 32 / 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs4-4 4 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs4-8 8 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs5-8 8 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs5-16 16 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
M64-16ms 16 / 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
M64-32ms 32 / 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
M128-32ms 32 / 128 3 800,00 GiB 4 000 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
M128-64ms 64 / 128 3 800,00 GiB 4 000 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for Esv3-serien.

Optimalt lager

Høy diskgjennomstrømming og IU. Ideell for Big Data-, SQL- og NoSQL-databaser.

L-serien

Instanser i L-serien er lagringsoptimaliserte virtuelle maskiner for arbeidsbelastninger med liten forsinkelse, blant annet NoSQL-databaser (for eksempel Cassandra, MongoDB, Cloudera og Redis). L-serien tilbyr opptil 32 prosessorkjerner og bruker Intel® Xeon®-prosessoren i E5 v3-familien med 8 GiB RAM (minne) per kjerne samt 768 GB til 6 TB lokal SSD-disk. Denne instansen har Premium Storage-støtte.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
L4 4 32,00 GiB 678 GiB $- $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GiB $- $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GiB $- $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GiB $- $- $- $- $-

GPU

Spesialiserte virtuelle maskiner tilsiktet tung grafisk gjengivelse og videoredigering tilgjengelig med en eller flere GPU-er.

NC-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
GPU
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-

NCv2-serien

NCv2-serien for virtuelle maskiner er et nytt medlem i GPU-produktfamilien som gir deg den neste generasjonen av vår populære maskiner i NC-serien, drevet av NVIDIA Tesla P100-GPU-er. Kunder kan benytte seg av fordelen ved disse oppdaterte GPU-ene for tradisjonelle HPC-arbeidsbelastninger som får en ytelsesøkning som kan drive oppgaver slik som reservoarmodellering, DNA-sekvensering, proteinanalyse, Monte Carlo-simuleringer og annet. Disse nye GPU-ene kan levere mer enn dobbelt så mye databehandlingsytelse enn den nåværende NC-serien. Og i likhet med NC-serien vår, kan vi tilby en konfigurasjon med InfiniBand-nettverk for arbeidsbelastninger som krever en rask forbindelse, slik som i olje- og gassindustrien, bilindustrien og genomforsking for å akselerere utskaleringsegenskapene i tillegg til en forbedret enkel instansytelse. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
GPU
Betal for forbruk
Betal for forbruk med Azure Hybrid Benefit for SQL Server
(% besparelser)
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server
(% besparelser)
NC6 v2 6 112,00 GiB 336 GiB 1X P100 $- $- $- $- $-
NC12 v2 12 224,00 GiB 672 GiB 2X P100 $- $-