Priser for Red Hat Virtual Machines

Azure Virtual Machines gir mulighet for virtualisering av et bredt spekter av databehandlingsløsninger og har støtte for blant annet Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM og SAP. Velg mellom virtuelle maskiner med mange ulike størrelser. Virtuelle maskiner faktureres per minutt, og de fleste tilbyr belastningsfordeling og automatisk skalering kostnadsfritt.

+
Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

A0–4 – Basic

A Basic er et rimelig alternativ for utviklingsarbeidsbelastninger, testservere, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
A0 1 0,75 GiB 20 GB $- $- $-
A1 1 1,75 GiB 40 GB $- $- $-
A2 2 3,50 GiB 60 GB $- $- $-
A3 4 7,00 GiB 120 GB $- $- $-
A4 8 14,00 GiB 240 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med lignende CPU-ytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GB $- $- $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GB $- $- $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GB $- $- $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GB $- $- $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GB $- $- $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GB $- $- $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-5 – v2-kampanje - tidsbegrenset

Bare i et begrenset tidsrom vil våre D2-5 v2-forekomster tilbys til en spesialpris basert på vår kommende overgang til hypertrådede prosessorer. Les mer om overgangen til hypertrådede prosessorer og dette tidsbegrensede tilbudet i bloggen vår.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
D2 v2-kampanje 2 7,00 GiB 100 GB $- $- $-
D3 v2-kampanje 4 14,00 GiB 200 GB $- $- $-
D4 v2-kampanje 8 28,00 GiB 400 GB $- $- $-
D5 v2-kampanje 16 56,00 GiB 800 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D1–5 – v2 – nyeste generasjon

D1–5 v2-forekomster er nyeste generasjon av forekomster til generelt formål. D1–5 v2-forekomster er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D1–5 v2-forekomster tilbyr en effektiv kombinasjon av CPU, minne og lokal disk for de fleste produksjonsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv2. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien. Priser for disker finner du her.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GB $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GB $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GB $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GB $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

+
Optimalisert databehandling

Høyt «prosessor til minne»-forhold. God løsning for nettservere med middels trafikk, nettverksapparater, satsvise prosesser og programservere.

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per CPU-kjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
F1 1 2,00 GiB 16 GB $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GB $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GB $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GB $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

+
Optimalt minne

Høyt «minne til kjerne»-forhold. Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

D11-14 – v2-kampanje – tidsbegrenset

Bare i et begrenset tidsrom vil våre D11-14 v2-forekomster tilbys til en spesialpris basert på vår kommende overgang til hypertrådede prosessorer. Les mer om overgangen til hypertrådede prosessorer og dette tidsbegrensede tilbudet i bloggen vår.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
D11 v2-kampanje 2 14,00 GiB 100 GB $- $- $-
D12 v2-kampanje 4 28,00 GiB 200 GB $- $- $-
D13 v2-kampanje 8 56,00 GiB 400 GB $- $- $-
D14 v2-kampanje 16 112,00 GiB 800 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11–15 – v2

D11–15 v2-forekomster er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D11–15 v2 er ideelt for minneintensive forretningsprogrammer. D15 v2-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Dsv2-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GB $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GB $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GB $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GB $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien og gir uovertruffen databehandlingsytelse som støtter store databasearbeidsbelastninger, nærmere bestemt SAP, HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Hvis du har behov for å kjøre SAP HANA-produksjonsmiljøer som krever noder på mer enn 0,5 TB, tilbyr SAP HANA på Azure (store forekomster) spesialbygd, SAP-sertifisert maskinvare for distribusjon av større produksjonsmiljøer med SAP-arbeidsbelastninger (OLTP og OLAP). Du finner mer informasjon her.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
G1 2 28,00 GiB 384 GB $- $- $-
G2 4 56,00 GiB 768 GB $- $- $-
G3 8 112,00 GiB 1 536 GB $- $- $-
G4 16 224,00 GiB 3 072 GB $- $- $-
G5 32 448,00 GiB 6 144 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

+
Optimalt lager

Høy diskgjennomstrømming og IU. Ideell for Big Data-, SQL- og NoSQL-databaser.

L-serien

Forekomster i L-serien er lagringsoptimaliserte virtuelle maskiner for arbeidsbelastninger med lav forsinkelse, blant annet NoSQL-databaser (for eksempel Cassandra, MongoDB, Cloudera og Redis). L-serien tilbyr opptil 32 CPU-kjerner og bruker Intel® Xeon®-prosessoren i E5 v3-familien med 8 GiB RAM per kjerne samt 768 GB – 6 TB lokal SSD-disk. Denne forekomsten har Premium Storage-støtte.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
L4 4 32,00 GiB 678 GB $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GB $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GB $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

+
Høytytende databehandling

De virtuelle maskinene våre med de raskeste og mest effektive CPU-ene og valgfritt nettverksgrensesnitt (RDMA) med rask gjennomstrømming.

H-serien

H-serien er en ny serie som er spesielt utformet for håndtering av arbeidsbelastninger med høy ytelse, for eksempel modellering av finansiell risiko, seismisk simulering og reservoarsimulering, molekylmodellering og genomforskning. Denne serien er basert på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR4-minne. Turbo er alltid på for forekomster i H-serien. To av konfigurasjonene i H-serien (H16r og H16mr) har i tillegg et annet nettverksgrensesnitt (RDMA) med lav forsinkelse og høy gjennomstrømming som er optimalisert og konfigurert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger som MPI-programmer.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Operativsystem Programvare Totalt
H8 8 56,00 GiB 1 000 GB $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GB $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Alternativer for IP-adresse

Enhver Cloud Service som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines, tilordnes automatisk en ledig dynamisk virtuell IP-adresse (VIP-adresse). For hver ytterligere belastning får du også:

  • Offentlige IP-adresser på forekomstnivå: En dynamisk offentlig IP-adresse (PIP) som er tilordnet til en virtuell maskin for direkte tilgang.
  • Reserverte IP-adresser: En offentlig IP-adresse som kan reserveres for abonnementet ditt, som kan brukes som en virtuelle IP-adresse for enhver skytjeneste i regionen.
  • Belastningsbalanserte IP-adresser: Ytterligere belastningsbalanserte virtuelle IP-adresser kan tilordnes en Cloud Service som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines.

Se priser for IP-adresser

Kundestøtte og serviceavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Fleksible støtteabonnementer begynner på $29.0 per måned (Merk: støtte fra Microsoft inkluderer ikke støtte for Linux-avbildninger fra Azure Marketplace, selv om Linux-utgivere noen ganger tilbyr støtte i henhold til abonnementene over). Finn en plan
  • Garantert 99,95 % tilkoblingsmulighet for flere instanser. Les SLA

Vanlige spørsmål

Generelt

Red Hat Enterprise Linux

Ressurser

Calculator

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Frequently Asked Questions

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Product Details

Produktdetaljer

Les mer om Virtual Machines

Documentation

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag