Displaying mobile view Desktop view

Tilgjengelige produkter etter område

Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest
    USA Azure Government Canada Brasil
Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (intensiv databehandling)                  
D-serien                
Dv2-serien  
DS-serien                
DSv2-serien      
F-serien  
Fs-serien      
G-serien                      
GS-serien                      
H-serien                        
NC-seriene                            
NV-seriene                              
SAP HANA på Azure (store forekomster)                            
IP-er på forekomstnivå  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Apptjeneste      
Web Apps      
Mobilapper          
API-apper      
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (intensiv databehandling)                  
D-serien                
Dv2-serien  
G-serien                      
H-serien                        
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch      
Azure beholderregister                          
Service Fabric  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Azure Container Service                  
Functions                
Nettverk
Content Delivery Network                              
ExpressRoute                              
Azure DNS                              
Virtuelt nettverk  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Lagring  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer          
Import/eksport        
Managed Disks          
Nett og mobil
API-administrasjon          
Medietjenester              
Koding              
Strømming direkte og som klikkefilm              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                        
DocumentDB          
SQL-datalager      
Redis-buffer  
SQL Server Stretch-database        
Innsikt og analyser
HDInsight        
HDInsight A1–A3 – Windows                  
HDInsight A1–A3 – Linux        
HDInsight A4–A7 – Windows                  
HDInsight A4–A7 – Linux          
HDInsight A10–A11 – Windows                  
HDInsight A10–A11 – Linux          
HDInsight D-serien – Windows                  
HDInsight D-serien – Linux          
HDInsight Dv2-serien – Windows                  
HDInsight Dv2-serien – Linux        
Machine Learning                          
Data Factory                            
Flytting av data              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake-analyse                            
Kognitive tjenester                              
Academic Knowledge API                              
Søkeforslag-API for Bing                              
API for visuelt innhold                              
Content Moderator                              
Custom Speech Service                              
Følelses-API                              
Ansikts-API                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Anbefalings-API                              
Søke-API-er for Bing                              
Talergjenkjennings-API                              
Bing tale-API                              
Stavekontroll-API for Bing                              
Tekstanalyse-API                              
Nettspråkmodell-API                              
API for taleoversetter                              
API for tekstoversetter                              
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 for Customer Insights                          
Tingenes Internett
IoT Suite                            
Azure IoT Hub                        
Stream Analytics                  
Hendelseshuber  
Enterprise-integrasjon
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Datakatalog                            
Logiske apper              
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                  
Sikkerhetssenter                              
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                        
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                        
Belastningstesting                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Overvåking og administrasjon
Advisor                              
Sikkerhetskopi      
Gjenoppretting av område      
Scheduler  
Automatisering                        
Log Analytics                          
Sikkerhet og samsvar                            
Protection & Recovery                
Automation & Control                              
Insight & Analytics                              
Azure Monitor      
Aktivitetslogg                              
Varsler og metrikkverdier          
Diagnoselogger                              
Autoskaler          
    Europa Tyskland Storbritannia
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
DS-serien          
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien          
GS-serien          
H-serien            
NC-seriene              
NV-seriene            
SAP HANA på Azure (store forekomster)              
IP-er på forekomstnivå  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Apptjeneste  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
G-serien          
H-serien            
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister            
Service Fabric  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Azure Container Service          
Functions        
Nettverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtuelt nettverk  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Lagring  
Disk Storage  
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport          
Managed Disks      
Nett og mobil
API-administrasjon      
Medietjenester          
Koding          
Strømming direkte og som klikkefilm          
Notification Hubs      
Azure Search          
Mobile Engagement            
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering          
DocumentDB  
SQL-datalager  
Redis-buffer  
SQL Server Stretch-database      
Innsikt og analyser
HDInsight      
HDInsight A1–A3 – Windows      
HDInsight A1–A3 – Linux      
HDInsight A4–A7 – Windows      
HDInsight A4–A7 – Linux      
HDInsight A10–A11 – Windows      
HDInsight A10–A11 – Linux      
HDInsight D-serien – Windows      
HDInsight D-serien – Linux      
HDInsight Dv2-serien – Windows      
HDInsight Dv2-serien – Linux      
Machine Learning          
Data Factory            
Flytting av data          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake-analyse              
Kognitive tjenester              
Academic Knowledge API              
Søkeforslag-API for Bing            
API for visuelt innhold              
Content Moderator              
Custom Speech Service              
Følelses-API              
Ansikts-API              
Language Understanding Intelligent Service              
Anbefalings-API              
Søke-API-er for Bing            
Talergjenkjennings-API              
Bing tale-API            
Stavekontroll-API for Bing            
Tekstanalyse-API              
Nettspråkmodell-API              
API for taleoversetter            
API for tekstoversetter            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 for Customer Insights              
Tingenes Internett
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Hendelseshuber  
Enterprise-integrasjon
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Datakatalog          
Logiske apper          
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Sikkerhetssenter            
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services            
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)            
Belastningstesting            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Overvåking og administrasjon
Advisor            
Sikkerhetskopi      
Gjenoppretting av område      
Scheduler  
Automatisering          
Log Analytics            
Sikkerhet og samsvar            
Protection & Recovery          
Automation & Control            
Insight & Analytics            
Azure Monitor      
Aktivitetslogg            
Varsler og metrikkverdier      
Diagnoselogger            
Autoskaler      
    Asia/Stillehavskysten Australia India Japan
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                  
D-serien        
Dv2-serien  
DS-serien        
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien              
GS-serien              
H-serien                    
NC-seriene                    
NV-seriene                  
SAP HANA på Azure (store forekomster)                    
IP-er på forekomstnivå  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Apptjeneste  
Web Apps  
Mobilapper      
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                  
D-serien        
Dv2-serien  
G-serien              
H-serien                    
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister                    
Service Fabric  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Azure Container Service      
Functions      
Nettverk
Content Delivery Network                  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtuelt nettverk  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Lagring  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport      
Managed Disks    
Nett og mobil
API-administrasjon  
Medietjenester  
Koding  
Strømming direkte og som klikkefilm  
Notification Hubs  
Azure Search          
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                
DocumentDB  
SQL-datalager  
Redis-buffer  
SQL Server Stretch-database  
Innsikt og analyser
HDInsight      
HDInsight A1–A3 – Windows      
HDInsight A1–A3 – Linux      
HDInsight A4–A7 – Windows      
HDInsight A4–A7 – Linux      
HDInsight A10–A11 – Windows      
HDInsight A10–A11 – Linux      
HDInsight D-serien – Windows      
HDInsight D-serien – Linux      
HDInsight Dv2-serien – Windows      
HDInsight Dv2-serien – Linux      
Machine Learning                
Data Factory                    
Flytting av data          
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake-analyse                    
Kognitive tjenester                    
Academic Knowledge API                    
Søkeforslag-API for Bing                  
API for visuelt innhold                    
Content Moderator                    
Custom Speech Service                    
Følelses-API                    
Ansikts-API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Anbefalings-API                    
Søke-API-er for Bing                  
Talergjenkjennings-API                    
Bing tale-API                  
Stavekontroll-API for Bing                  
Tekstanalyse-API                    
Nettspråkmodell-API                    
API for taleoversetter                  
API for tekstoversetter                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                    
Tingenes Internett
IoT Suite        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Hendelseshuber  
Enterprise-integrasjon
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Datakatalog                
Logiske apper  
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                    
Sikkerhetssenter                  
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                
Belastningstesting                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Overvåking og administrasjon
Advisor                  
Sikkerhetskopi    
Gjenoppretting av område    
Scheduler  
Automatisering            
Log Analytics                
Sikkerhet og samsvar                
Protection & Recovery    
Automation & Control                
Insight & Analytics                
Azure Monitor  
Aktivitetslogg                  
Varsler og metrikkverdier  
Diagnoselogger                  
Autoskaler