Displaying mobile view Desktop view

Tilgjengelige produkter etter område

Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest
    USA Azure Government Canada Brasil
Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Databehandling
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)              
D-serien            
Dv2-serien  
DS-serien            
DSv2-serien      
F-serien  
Fs-serien      
G-serien                  
GS-serien                  
H-serien                    
NC-Series                        
NV-Series                          
SAP HANA på Azure (store forekomster)                        
IP-er på forekomstnivå  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Apptjeneste  
Web Apps  
Mobilapper      
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)              
D-serien            
Dv2-serien  
G-serien                  
H-serien                    
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister                      
Service Fabric  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Azure Container Service              
Functions              
Nettverk
CDN          
ExpressRoute                          
Azure DNS                          
Virtuelt nettverk  
Traffic Manager                          
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Lagring
Lagring  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer      
Import/eksport        
Nett og mobil
API-administrasjon      
Medietjenester          
Koding          
Strømming direkte og som klikkefilm          
Notification Hubs      
Søk              
Mobile Engagement                          
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                    
DocumentDB      
SQL-datalager  
Redis-buffer  
SQL Server Stretch-database    
Innsikt og analyser
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows              
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows                
HDInsight A4-A7 - Linux          
HDInsight A10-A11 - Windows                
HDInsight A10-A11 - Linux          
HDInsight D-Series - Windows              
HDInsight D-Series - Linux        
HDInsight Dv2-Series - Windows              
HDInsight Dv2-Series - Linux      
Machine Learning                        
Data Factory                        
Flytting av data          
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake-analyse                        
Kognitive tjenester                          
Academic Knowledge API                          
Søkeforslag-API for Bing                          
API for visuelt innhold                          
Content Moderator                          
Følelses-API                          
Ansikts-API                          
Language Understanding Intelligent Service                          
Anbefalings-API                          
Søke-API-er for Bing                          
Talergjenkjennings-API                          
Bing tale-API                          
Stavekontroll-API for Bing                          
Tekstanalyse-API                          
Nettspråkmodell-API                          
API for taleoversetter                          
API for tekstoversetter                          
Azure Bot Service              
Azure Analysis Services                    
Dynamics 365 for Customer Insights                      
Tingenes Internett
IoT Suite                        
Azure IoT Hub                        
Stream Analytics              
Hendelseshuber  
Enterprise-integrasjon
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services              
Datakatalog                        
Logiske apper          
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                          
Enterprise State Roaming                        
Multi-Factor Authentication                          
Azure Active Directory Domain Services                  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C              
Sikkerhetssenter                          
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                    
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                    
Belastningstesting                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs              
HockeyApp                          
Overvåking og administrasjon
Advisor                          
Sikkerhetskopi          
Gjenoppretting av område          
Scheduler  
Automatisering                    
Log Analytics                      
Sikkerhet og samsvar                        
Protection & Recovery            
Automation & Control                          
Insight & Analytics                          
Azure Monitor  
Activity Log                          
Alerts & Metrics      
Diagnostic Logs                          
AutoScale      
    Europa Tyskland Storbritannia
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Databehandling
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
DS-serien          
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien          
GS-serien          
H-serien            
NC-Series              
NV-Series            
SAP HANA på Azure (store forekomster)              
IP-er på forekomstnivå  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Apptjeneste  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
G-serien          
H-serien            
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister            
Service Fabric  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Azure Container Service          
Functions        
Nettverk
CDN  
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtuelt nettverk  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Lagring
Lagring  
Disk Storage  
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport          
Nett og mobil
API-administrasjon      
Medietjenester          
Koding          
Strømming direkte og som klikkefilm          
Notification Hubs      
Søk          
Mobile Engagement            
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering          
DocumentDB      
SQL-datalager  
Redis-buffer  
SQL Server Stretch-database      
Innsikt og analyser
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows      
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows      
HDInsight A4-A7 - Linux      
HDInsight A10-A11 - Windows      
HDInsight A10-A11 - Linux      
HDInsight D-Series - Windows      
HDInsight D-Series - Linux      
HDInsight Dv2-Series - Windows      
HDInsight Dv2-Series - Linux      
Machine Learning          
Data Factory            
Flytting av data          
Power BI Embedded        
Data Lake Store              
Data Lake-analyse              
Kognitive tjenester              
Academic Knowledge API              
Søkeforslag-API for Bing            
API for visuelt innhold              
Content Moderator              
Følelses-API              
Ansikts-API              
Language Understanding Intelligent Service              
Anbefalings-API              
Søke-API-er for Bing            
Talergjenkjennings-API              
Bing tale-API            
Stavekontroll-API for Bing            
Tekstanalyse-API              
Nettspråkmodell-API              
API for taleoversetter            
API for tekstoversetter            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 for Customer Insights              
Tingenes Internett
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Hendelseshuber  
Enterprise-integrasjon
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Datakatalog          
Logiske apper          
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Sikkerhetssenter            
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services            
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)            
Belastningstesting            
Application Insights          
Azure DevTest Labs          
HockeyApp            
Overvåking og administrasjon
Advisor            
Sikkerhetskopi          
Gjenoppretting av område          
Scheduler  
Automatisering          
Log Analytics            
Sikkerhet og samsvar            
Protection & Recovery          
Automation & Control            
Insight & Analytics            
Azure Monitor      
Activity Log            
Alerts & Metrics      
Diagnostic Logs            
AutoScale      
    Asia/Stillehavskysten Australia India Japan
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest
Databehandling
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                  
D-serien        
Dv2-serien  
DS-serien        
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien              
GS-serien              
H-serien                    
NC-Series                    
NV-Series                  
SAP HANA på Azure (store forekomster)                    
IP-er på forekomstnivå  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Apptjeneste  
Web Apps  
Mobilapper      
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                  
D-serien        
Dv2-serien  
G-serien              
H-serien                    
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister                    
Service Fabric  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Azure Container Service      
Functions        
Nettverk
CDN  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtuelt nettverk  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Lagring
Lagring  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport      
Nett og mobil
API-administrasjon  
Medietjenester  
Koding  
Strømming direkte og som klikkefilm  
Notification Hubs  
Søk          
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                
DocumentDB  
SQL-datalager  
Redis-buffer  
SQL Server Stretch-database  
Innsikt og analyser
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows      
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows      
HDInsight A4-A7 - Linux      
HDInsight A10-A11 - Windows      
HDInsight A10-A11 - Linux      
HDInsight D-Series - Windows      
HDInsight D-Series - Linux      
HDInsight Dv2-Series - Windows      
HDInsight Dv2-Series - Linux      
Machine Learning                
Data Factory                    
Flytting av data          
Power BI Embedded            
Data Lake Store                    
Data Lake-analyse                    
Kognitive tjenester                    
Academic Knowledge API                    
Søkeforslag-API for Bing                  
API for visuelt innhold                    
Content Moderator                    
Følelses-API                    
Ansikts-API                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Anbefalings-API                    
Søke-API-er for Bing                  
Talergjenkjennings-API                    
Bing tale-API                  
Stavekontroll-API for Bing                  
Tekstanalyse-API                    
Nettspråkmodell-API                    
API for taleoversetter                  
API for tekstoversetter                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                    
Tingenes Internett
IoT Suite        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Hendelseshuber  
Enterprise-integrasjon
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Datakatalog                
Logiske apper        
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                    
Sikkerhetssenter                  
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                
Belastningstesting                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Overvåking og administrasjon
Advisor                  
Sikkerhetskopi    
Gjenoppretting av område    
Scheduler  
Automatisering            
Log Analytics                
Sikkerhet og samsvar                
Protection & Recovery    
Automation & Control                
Insight & Analytics                
Azure Monitor  
Activity Log                  
Alerts & Metrics  
Diagnostic Logs                  
AutoScale