Displaying mobile view Desktop view

Tilgjengelige produkter etter område

With 32 announced regions, more than any other cloud provider, Azure makes it easy to choose the datacenter and regions that's right for you and your customers.

USA Azure Government Canada Brasil Europa Tyskland Storbritannia Asia/Stillehavskysten Australia India Japan Korea
Produkter Non-Regional* USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre Midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest Sentral-Korea Korea sør
Virtual Machines
A0–A7
Av2
A8–A11 (intensiv databehandling)
D-serien
Dv2-serien
DS-serien
DSv2-serien
F-serien
Fs-serien
G-serien
M-series
GS-serien
H-serien
NC-seriene
NV-seriene
SAP HANA på Azure (store forekomster)
IP-er på forekomstnivå
L-serien
Red Hat Linux
Reservert IP
Cloud Services
A0–A7
Av2
A8–A11 (intensiv databehandling)
D-serien
Dv2-serien
G-serien
M-series
H-serien
IP-er på forekomstnivå
Reservert IP
Skaleringssett for Virtual Machine
Functions
Content Delivery Network
ExpressRoute
ExpressRoute-kretser
ExpressRoute-gatewayer
Azure DNS
Virtual Network
Traffic Manager
Load Balancer
VPN Gateway
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Disk Storage
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer
Import/eksport
Backup
StorSimple
Gjenoppretting av område
Data Lake Store
Administrerte disker
App Service
Web Apps
Mobilapper
API-apper
API Management
Content Delivery Network
Media Services
Encoding
Strømming direkte og som klikkefilm
Notification Hubs
Azure Search
Mobile Engagement
Logic Apps
App Service
Web Apps
Mobilapper
API-apper
Batch
Beholderregister
Service Fabric
Container Service
SQL Database
SQL-datasynkronisering
Azure Cosmos DB
SQL-datalager
Data Factory
Flytting av data
Redis Cache
SQL Server Stretch-database
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
HDInsight
HDInsight Linux
HDInsight Windows
Machine Learning
Stream Analytics
Data Factory
Flytting av data
Log Analytics
Datakatalog
Data Lake Store
Data Lake-analyse
Kognitive tjenester
Academic Knowledge API
Søkeforslag-API for Bing
API for visuelt innhold
Content Moderator
Custom Speech Service
Følelses-API
Ansikts-API
Language Understanding Intelligent Service
Anbefalings-API
Talergjenkjennings-API
Bing tale-API
Stavekontroll-API for Bing
Tekstanalyse-API
API for taleoversetter
API for tekstoversetter
Nettspråkmodell-API
Nettsøk-API for Bing
Nyhetssøk-API for Bing
Bildesøk-API for Bing
Videosøk-API for Bing
Azure Bot Service
Azure Analysis Services
Dynamics 365 for Customer Insights
Kognitive tjenester
Academic Knowledge API
Søkeforslag-API for Bing
API for visuelt innhold
Content Moderator
Custom Speech Service
Følelses-API
Ansikts-API
Language Understanding Intelligent Service
Anbefalings-API
Talergjenkjennings-API
Bing tale-API
Stavekontroll-API for Bing
Tekstanalyse-API
API for taleoversetter
API for tekstoversetter
Nettspråkmodell-API
Nettsøk-API for Bing
Nyhetssøk-API for Bing
Bildesøk-API for Bing
Videosøk-API for Bing
IoT Suite
IoT Hub
Machine Learning
Stream Analytics
Event Hubs
Notification Hubs
Time Series Insights
StorSimple
API Management
Data Factory
Flytting av data
Service Bus
Datakatalog
SQL Server Stretch-database
Logic Apps
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Sikkerhetssenter
Visual Studio Team Services
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)
Belastningstesting
API Management
Application Insights
Azure DevTest Labs
HockeyApp
Advisor
Backup
Gjenoppretting av område
Application Insights
Scheduler
Automatisering
Log Analytics
Traffic Manager
Sikkerhet og samsvar
Protection & Recovery
Automation & Control
Insight & Analytics
Tjenestekart
Azure Monitor
Aktivitetslogger og varsler
Nøkkeltall og varsler
Diagnoselogger
Autoskaler
Handlingsgrupper
Network Watcher
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region