Displaying mobile view Desktop view

Tilgjengelige produkter etter område

Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre Midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest Sentral-Korea Korea sør
Produkter Globalt
    USA Azure Government Canada Brasil
Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre Midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (intensiv databehandling)                    
D-serien                
Dv2-serien  
DS-serien                
DSv2-serien    
F-serien  
Fs-serien    
G-serien                      
GS-serien                      
H-serien                        
NC-seriene                          
NV-seriene                        
SAP HANA på Azure (store forekomster)                            
IP-er på forekomstnivå  
L-serien                      
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (intensiv databehandling)                    
D-serien                
Dv2-serien  
G-serien                      
H-serien                        
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Functions              
Nettverk
Content Delivery Network                              
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretser                              
ExpressRoute-gatewayer          
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher          
Storage
Storage  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer          
Import/eksport        
Administrerte disker          
Nett og mobil
API Management          
Media Services              
Encoding              
Strømming direkte og som klikkefilm              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Beholdere
App Service      
Web Apps      
Mobilapper      
API-apper      
Batch      
Azure beholderregister          
Service Fabric  
Azure Container Service                  
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                        
Azure Cosmos DB          
SQL-datalager      
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database        
Azure Database for MySQL                      
Azure Database for PostgreSQL                      
Data + analyser
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Machine Learning                          
Data Factory                          
Flytting av data              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake-analyse                            
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                          
AI + Cognitive Services
Kognitive tjenester                              
Academic Knowledge API                              
Søkeforslag-API for Bing                              
API for visuelt innhold                          
Content Moderator                          
Custom Speech Service                              
Følelses-API                              
Ansikts-API                          
Language Understanding Intelligent Service                              
Anbefalings-API                              
Talergjenkjennings-API                              
Bing tale-API                              
Stavekontroll-API for Bing                              
Tekstanalyse-API                              
API for taleoversetter                              
API for tekstoversetter                              
Nettspråkmodell-API                              
Nettsøk-API for Bing                              
Nyhetssøk-API for Bing                              
Bildesøk-API for Bing                              
Videosøk-API for Bing                              
Tingenes Internett
IoT Suite                            
IoT Hub                        
Stream Analytics                
Event Hubs  
Time Series Insights                            
Enterprise-integrasjon
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Datakatalog                            
Logic Apps          
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                              
Sikkerhetssenter                              
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                        
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                        
Belastningstesting                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Overvåking og administrasjon
Advisor                              
Backup      
Gjenoppretting av område      
Scheduler  
Automatisering                      
Log Analytics                        
Sikkerhet og samsvar                            
Protection & Recovery                
Automation & Control                              
Insight & Analytics                              
Tjenestekart                              
Azure Monitor      
Aktivitetslogger og varsler                              
Nøkkeltall og varsler          
Diagnoselogger                              
Autoskaler          
Handlingsgrupper                              
    Europa Tyskland Storbritannia
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
DS-serien          
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien          
GS-serien          
H-serien          
NC-seriene            
NV-seriene          
SAP HANA på Azure (store forekomster)          
IP-er på forekomstnivå  
L-serien              
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
G-serien          
H-serien          
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Functions        
Nettverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretser            
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher      
Storage
Storage  
Disk Storage  
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport          
Administrerte disker  
Nett og mobil
API Management      
Media Services          
Encoding          
Strømming direkte og som klikkefilm          
Notification Hubs      
Azure Search        
Mobile Engagement            
Beholdere
App Service  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Batch  
Azure beholderregister      
Service Fabric  
Azure Container Service          
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering          
Azure Cosmos DB  
SQL-datalager  
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database      
Azure Database for MySQL          
Azure Database for PostgreSQL          
Data + analyser
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows          
Machine Learning          
Data Factory            
Flytting av data        
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake-analyse            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 for Customer Insights              
AI + Cognitive Services
Kognitive tjenester              
Academic Knowledge API              
Søkeforslag-API for Bing            
API for visuelt innhold            
Content Moderator            
Custom Speech Service              
Følelses-API              
Ansikts-API            
Language Understanding Intelligent Service              
Anbefalings-API              
Talergjenkjennings-API              
Bing tale-API            
Stavekontroll-API for Bing            
Tekstanalyse-API              
API for taleoversetter            
API for tekstoversetter            
Nettspråkmodell-API              
Nettsøk-API for Bing            
Nyhetssøk-API for Bing            
Bildesøk-API for Bing            
Videosøk-API for Bing            
Tingenes Internett
IoT Suite      
IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights          
Enterprise-integrasjon
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Datakatalog          
Logic Apps          
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C            
Sikkerhetssenter            
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services            
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)            
Belastningstesting            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Overvåking og administrasjon
Advisor            
Backup  
Gjenoppretting av område  
Scheduler  
Automatisering        
Log Analytics            
Sikkerhet og samsvar            
Protection & Recovery          
Automation & Control            
Insight & Analytics            
Tjenestekart            
Azure Monitor      
Aktivitetslogger og varsler            
Nøkkeltall og varsler      
Diagnoselogger            
Autoskaler      
Handlingsgrupper            
    Asia/Stillehavskysten Australia India Japan Korea
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest Sentral-Korea Korea sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                      
D-serien            
Dv2-serien  
DS-serien            
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien                  
GS-serien                  
H-serien                      
NC-seriene                        
NV-seriene                    
SAP HANA på Azure (store forekomster)                    
IP-er på forekomstnivå  
L-serien                  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                      
D-serien            
Dv2-serien  
G-serien                  
H-serien                      
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Functions          
Nettverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretser                      
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Disk Storage  
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport          
Administrerte disker  
Nett og mobil
API Management  
Media Services      
Encoding      
Strømming direkte og som klikkefilm      
Notification Hubs      
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Beholdere
App Service  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Batch  
Azure beholderregister        
Service Fabric  
Azure Container Service          
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                    
Azure Cosmos DB  
SQL-datalager  
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database      
Azure Database for MySQL                
Azure Database for PostgreSQL                
Data + analyser
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Flytting av data              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake-analyse                        
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 for Customer Insights                        
AI + Cognitive Services
Kognitive tjenester                        
Academic Knowledge API                        
Søkeforslag-API for Bing                      
API for visuelt innhold                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                        
Følelses-API                        
Ansikts-API                      
Language Understanding Intelligent Service                        
Anbefalings-API                        
Talergjenkjennings-API                        
Bing tale-API                      
Stavekontroll-API for Bing                      
Tekstanalyse-API                        
API for taleoversetter                      
API for tekstoversetter                      
Nettspråkmodell-API                        
Nettsøk-API for Bing                      
Nyhetssøk-API for Bing                      
Bildesøk-API for Bing                      
Videosøk-API for Bing                      
Tingenes Internett
IoT Suite            
IoT Hub            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Enterprise-integrasjon
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Datakatalog                    
Logic Apps      
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Sikkerhetssenter                      
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                    
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                    
Belastningstesting                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                      
Overvåking og administrasjon
Advisor                      
Backup        
Gjenoppretting av område        
Scheduler  
Automatisering                
Log Analytics                    
Sikkerhet og samsvar                    
Protection & Recovery        
Automation & Control                    
Insight & Analytics                    
Tjenestekart                        
Azure Monitor  
Aktivitetslogger og varsler                      
Nøkkeltall og varsler  
Diagnoselogger                      
Autoskaler  
Handlingsgrupper                      
   
Produkter Globalt
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)  
D-serien  
Dv2-serien  
DS-serien  
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien  
GS-serien  
H-serien  
NC-seriene  
NV-seriene  
SAP HANA på Azure (store forekomster)  
IP-er på forekomstnivå  
L-serien  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)  
D-serien  
Dv2-serien  
G-serien  
H-serien  
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Skaleringssett for Virtual Machine  
Functions  
Nettverk
Content Delivery Network
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretser
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS
Virtual Network  
Traffic Manager
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Disk Storage  
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport  
Administrerte disker  
Nett og mobil
API Management  
Media Services  
Encoding  
Strømming direkte og som klikkefilm  
Notification Hubs  
Azure Search  
Mobile Engagement  
Beholdere
App Service  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Batch  
Azure beholderregister  
Service Fabric  
Azure Container Service  
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering  
Azure Cosmos DB  
SQL-datalager  
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database  
Azure Database for MySQL  
Azure Database for PostgreSQL  
Data + analyser
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows  
Machine Learning  
Data Factory  
Flytting av data  
Power BI Embedded  
Data Lake Store  
Data Lake-analyse  
Azure Bot Service  
Azure Analysis Services  
Dynamics 365 for Customer Insights  
AI + Cognitive Services
Kognitive tjenester  
Academic Knowledge API  
Søkeforslag-API for Bing
API for visuelt innhold  
Content Moderator  
Custom Speech Service  
Følelses-API  
Ansikts-API  
Language Understanding Intelligent Service  
Anbefalings-API  
Talergjenkjennings-API  
Bing tale-API
Stavekontroll-API for Bing
Tekstanalyse-API  
API for taleoversetter
API for tekstoversetter
Nettspråkmodell-API  
Nettsøk-API for Bing
Nyhetssøk-API for Bing
Bildesøk-API for Bing
Videosøk-API for Bing
Tingenes Internett
IoT Suite  
IoT Hub  
Stream Analytics  
Event Hubs  
Time Series Insights  
Enterprise-integrasjon
StorSimple  
Service Bus  
BizTalk Services  
Datakatalog  
Logic Apps  
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming  
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C
Sikkerhetssenter
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services  
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)  
Belastningstesting  
Application Insights  
Azure DevTest Labs  
HockeyApp
Overvåking og administrasjon
Advisor
Backup  
Gjenoppretting av område  
Scheduler  
Automatisering  
Log Analytics  
Sikkerhet og samsvar  
Protection & Recovery  
Automation & Control  
Insight & Analytics  
Tjenestekart  
Azure Monitor  
Aktivitetslogger og varsler
Nøkkeltall og varsler  
Diagnoselogger
Autoskaler  
Handlingsgrupper