Displaying mobile view Desktop view

Tilgjengelige produkter etter område

Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre Midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest Sentral-Korea Korea sør
    USA Azure Government Canada Brasil
Produkter Globalt USA, øst USA, øst 2 USA, sentralt USA, det nordlige Midtvesten USA, det sørlige Midtvesten USA, det vestre Midtvesten USA, vest USA, vest 2 US Gov Virginia US Gov Iowa USA DoD øst USA DoD sentralt Canada øst Det sentrale Canada Brasil, sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (intensiv databehandling)                    
D-serien                
Dv2-serien  
DS-serien                
DSv2-serien    
F-serien  
Fs-serien    
G-serien                      
GS-serien                      
H-serien                        
NC-seriene                            
NV-seriene                          
SAP HANA på Azure (store forekomster)                            
IP-er på forekomstnivå  
L-Series                      
Red Hat Linux  
Reservert IP  
App Service      
Web Apps      
Mobilapper      
API-apper      
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (intensiv databehandling)                    
D-serien                
Dv2-serien  
G-serien                      
H-serien                        
L-Series                      
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch      
Azure beholderregister          
Service Fabric  
VM skaleringssett  
Azure Container Service                  
Functions              
Nettverk
Content Delivery Network                              
ExpressRoute  
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                          
Storage
Storage  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer          
Import/eksport        
Administrerte disker          
Nett og mobil
API Management          
Media Services              
Koding              
Strømming direkte og som klikkefilm              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                        
DocumentDB          
SQL-datalager      
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database        
Innsikt og analyser
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Machine Learning                          
Data Factory                            
Flytting av data              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake-analyse                            
Kognitive tjenester                              
Academic Knowledge API                              
Søkeforslag-API for Bing                              
API for visuelt innhold                              
Content Moderator                              
Custom Speech Service                              
Følelses-API                              
Ansikts-API                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Anbefalings-API                              
Søke-API-er for Bing                              
Talergjenkjennings-API                              
Bing tale-API                              
Stavekontroll-API for Bing                              
Tekstanalyse-API                              
Nettspråkmodell-API                              
API for taleoversetter                              
API for tekstoversetter                              
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 for Customer Insights                          
Tingenes Internett
IoT Suite                            
IoT Hub                        
Stream Analytics                  
Event Hubs  
Enterprise-integrasjon
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Datakatalog                            
Logic Apps              
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                  
Sikkerhetssenter                              
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                        
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                        
Belastningstesting                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Overvåking og administrasjon
Advisor                              
Backup      
Gjenoppretting av område      
Scheduler  
Automatisering                      
Log Analytics                          
Sikkerhet og samsvar                            
Protection & Recovery                
Automation & Control                              
Insight & Analytics                              
Service Map                              
Azure Monitor      
Aktivitetslogg                              
Varsler og metrikkverdier          
Diagnoselogger                              
Autoskaler          
    Europa Tyskland Storbritannia
Produkter Globalt Nord-Europa Vest-Europa Det sentrale Tyskland Tyskland nordøst Storbritannia, vest Storbritannia, sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
DS-serien          
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien          
GS-serien          
H-serien          
NC-seriene              
NV-seriene            
SAP HANA på Azure (store forekomster)              
IP-er på forekomstnivå  
L-Series              
Red Hat Linux  
Reservert IP  
App Service  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)          
D-serien          
Dv2-serien  
G-serien          
H-serien          
L-Series              
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister      
Service Fabric  
VM skaleringssett  
Azure Container Service          
Functions        
Nettverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher              
Storage
Storage  
Disk Storage  
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport          
Administrerte disker      
Nett og mobil
API Management      
Media Services          
Koding          
Strømming direkte og som klikkefilm          
Notification Hubs      
Azure Search        
Mobile Engagement            
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering          
DocumentDB  
SQL-datalager  
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database      
Innsikt og analyser
HDInsight      
HDInsight Linux      
HDInsight Windows          
Machine Learning          
Data Factory            
Flytting av data          
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake-analyse            
Kognitive tjenester              
Academic Knowledge API              
Søkeforslag-API for Bing            
API for visuelt innhold              
Content Moderator              
Custom Speech Service              
Følelses-API              
Ansikts-API              
Language Understanding Intelligent Service              
Anbefalings-API              
Søke-API-er for Bing            
Talergjenkjennings-API              
Bing tale-API            
Stavekontroll-API for Bing            
Tekstanalyse-API              
Nettspråkmodell-API              
API for taleoversetter            
API for tekstoversetter            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 for Customer Insights              
Tingenes Internett
IoT Suite      
IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise-integrasjon
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Datakatalog          
Logic Apps          
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Sikkerhetssenter            
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services            
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)            
Belastningstesting            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Overvåking og administrasjon
Advisor            
Backup      
Gjenoppretting av område      
Scheduler  
Automatisering        
Log Analytics            
Sikkerhet og samsvar            
Protection & Recovery          
Automation & Control            
Insight & Analytics            
Service Map            
Azure Monitor      
Aktivitetslogg            
Varsler og metrikkverdier      
Diagnoselogger            
Autoskaler      
    Asia/Stillehavskysten Australia India Japan Korea
Produkter Globalt Sørøst-Asia Øst-Asia Australia, øst Australia, sørøst Det sentrale India India, vest India, sør Japan, øst Japan, vest Sentral-Korea Korea sør
Compute
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                      
D-serien            
Dv2-serien  
DS-serien            
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien                  
GS-serien                  
H-serien                        
NC-seriene                        
NV-seriene                      
SAP HANA på Azure (store forekomster)                        
IP-er på forekomstnivå  
L-Series                  
Red Hat Linux  
Reservert IP  
App Service  
Web Apps  
Mobilapper  
API-apper  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (intensiv databehandling)                      
D-serien            
Dv2-serien  
G-serien                  
H-serien                        
L-Series                  
IP-er på forekomstnivå  
Reservert IP  
Batch  
Azure beholderregister        
Service Fabric  
VM skaleringssett  
Azure Container Service          
Functions          
Nettverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                        
Storage
Storage  
Disk Storage    
Høyfrekvente/lavfrekvente Blob Storage-nivåer  
Import/eksport          
Administrerte disker    
Nett og mobil
API Management  
Media Services      
Koding      
Strømming direkte og som klikkefilm      
Notification Hubs      
Azure Search              
Mobile Engagement                        
Databaser
SQL Database  
SQL-datasynkronisering                    
DocumentDB  
SQL-datalager  
Redis Cache  
SQL Server Stretch-database      
Innsikt og analyser
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Flytting av data              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake-analyse                        
Kognitive tjenester                        
Academic Knowledge API                        
Søkeforslag-API for Bing                      
API for visuelt innhold                        
Content Moderator                        
Custom Speech Service                        
Følelses-API                        
Ansikts-API                        
Language Understanding Intelligent Service                        
Anbefalings-API                        
Søke-API-er for Bing                      
Talergjenkjennings-API                        
Bing tale-API                      
Stavekontroll-API for Bing                      
Tekstanalyse-API                        
Nettspråkmodell-API                        
API for taleoversetter                      
API for tekstoversetter                      
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 for Customer Insights                        
Tingenes Internett
IoT Suite            
IoT Hub            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Enterprise-integrasjon
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Datakatalog                    
Logic Apps      
Sikkerhet og identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                        
Sikkerhetssenter                      
Utviklerverktøy
Visual Studio Team Services                    
Kompilering og distribusjon / kompilering (XAML)                    
Belastningstesting                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Overvåking og administrasjon
Advisor                      
Backup        
Gjenoppretting av område        
Scheduler  
Automatisering                
Log Analytics                    
Sikkerhet og samsvar                    
Protection & Recovery        
Automation & Control                    
Insight & Analytics                    
Service Map                        
Azure Monitor  
Aktivitetslogg                      
Varsler og metrikkverdier  
Diagnoselogger                      
Autoskaler