Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Flytten till molnet innebär att IT-driftsteamet omformar modellen för infrastrukturövervakning

Se hur en decentraliserad metod för övervakning ger både IT och teamen för företagsprogram möjligheten att bidra mer i sina roller.

Utmaningen: Anpassa till en molndriftsmodell

När Manageability Platforms-teamet, som ingår i Microsoft Core Services and Engineering (CSEO), hanterade infrastruktur i en centraliserad miljö för övervakning och avisering var modellen tydlig: de tillhandahöll en fristående tjänst som teamen för företagsprogram använde. Sedan övergick Microsoft till molnet, varefter modellen slutade fungera.

När företaget migrerade interna system och appar till Azure skapade teamen för företagsprogram sina egna virtuella datorer (VM) och ville ha fullständig kontroll över dem. Manageability Platforms-teamet hade dock fortfarande ansvaret för att övervaka och hantera dem. Problemet löstes inte av försöken att dela upp ansvarsområdena. I och med övergången till molnet insåg Manageability Platforms-teamet att de bäst kunde hjälpa utvecklingsteamen genom att gå ifrån modellen med daglig övervakning och i stället skapa en ny, decentraliserad övervakning.

Två personer som har en konversation

Utmaningen: Anpassa till en molndriftsmodell

"Flytten till Azure omdefinierade relationen mellan företagsappteam och oss… Det förstörde bokstavligen hur vi arbetade, inklusive vår ansvarsmodell, och vi var tvungna att omarbeta våra supporttjänster för att anpassa den nya molnmodellen med självbetjäning."

Dana Baxter, Principal Service Engineer för Manageability Platforms

Ändra kulturen kring kontroll

Inledningsvis försökte Manageability Platforms-teamet att skapa sin egen pool med Azure-prenumerationer som teamen för företagsprogram skulle använda. De upptäckte snabbt att detta utgjorde en flaskhals för team som ville administrera på egen hand. I och med funktionerna för automation och självbetjäning i Azure Monitor insåg Manageability Platforms-teamet att det fanns möjlighet att byta ut den centraliserade modellen och överföra övervakningsansvaret till teamen för företagsprogram. Samtidigt insåg de att de skulle behöva genomdriva en kulturell förändring så att detta kunde genomföras.

Först måste dock driftskomponenten i den nya DevOps-modellen göras i ordning. Teamet rensade bland en mängd gamla aviseringar och fick ned dem från cirka 100 till 15 stycken. Sedan skapade de en verktygsuppsättning på GitHub för att hjälpa teamen för företagsprogram att övervaka sin egen infrastruktur. Verktygsuppsättningarna gav upphov till riktlinjer som gjorde det lättare för Manageability Platforms-teamet att släppa kontrollen över något som de hade ansvarat för i flera år. Den sista fasen var ett omfattande och mångfacetterat arbete med kommunikation och utbildning i hela organisationen.

Utmaningen: Anpassa till en molndriftsmodell

"Våra KPI:er brukade handlar om aviseringar, problembegäranden, tid till lösning och så vidare. Idag handlar de om saker som inventering, säkerhetskorrigeringar, efterlevnad och andra komponenter i företagets hanterbarhet."

Dana Baxter, Principal Service Engineer för Manageability Platforms

Decentraliserad övervakning som stärker båda teamen

Övergången till en decentraliserad självbetjäningsmetod för övervakning och rapportering inom företag var inte helt enkel, men den var värd mödan. Tack vare verktyg för rapportering och instrumentpaneler som möjliggörs av Azure Monitor och Power BI kan team för företagsprogram nu enkelt övervaka valfri aspekt av sin miljö. Möjligheten att snabbt anpassa sina egna instrumentpaneler och aviseringar utefter deras sätt att skapa och hantera appar gör att de kan konfigurera den övervakningsmiljö som på bästa sätt uppfyller deras behov. I stället för att tillhandahålla en tjänst för daglig övervakning som utvecklingsteamen använder har medlemmarna i Manageability Platform-teamet blivit uppskattade konsulter som samarbetar inom utvecklingen. Det viktigaste är att de nu kan fokusera på mer strategiska, framtidsinriktade projekt – till exempel säkerhetsåtgärder, inventering och efterlevnad – som ger verksamheten mer värde.

Ta en närmare till på teamets resa för att skapa en modell för molndrift.
Läs hela artikeln