Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Red Hat OpenShift

Distribuera och skala containrar på hanterad Red Hat OpenShift.

Skapa, distribuera och skala appar på OpenShift med tillförsikt

Azure Red Hat OpenShift tillhandahåller fullständigt hanterade OpenShift-kluster med hög tillgänglighet på begäran som övervakas och drivs gemensamt av Microsoft och Red Hat. Kubernetes är själva kärnan i Red Hat OpenShift. OpenShift ger mervärdesfunktioner som kompletterar Kubernetes och gör det till en nyckelfärdig conainerplattform (PaaS) med en klart förbättrad upplevelse för utvecklare och användare.

Video container
Azure Red Hat OpenShift är nu tillgänglig på Azure Government

Fullständigt hanterade offentliga och privata kluster med hög tillgänglighet, automatiserade åtgärder och trådlösa plattformsuppgraderingar.

Byggd ovanpå överordnad Kubernetes och paketerad med viktiga funktioner för enhetliga åtgärder som en komplett plattform.

Gemensam teknik, drift och support från Microsoft och Red Hat med flera efterlevnadscertifieringar.

Kluster som distribueras i Azure och faktureras på din prenumeration i fler än 20 regioner runt om i världen.

Fokusera på det som är viktigt

Dra nytta av det förbättrade användargränssnittet för programtopologi och programversioner i webbkonsolen och skapa, distribuera, konfigurera och visualisera containerbaserade program och klusterresurser på ett enklare sätt.

En resurskarta för ett projekt i Red Hat OpenShift
Skärmen för att lägga till ett program, en komponent eller en tjänst i Red Hat OpenShift

Etablera programstackar på begäran med självbetjäning

Hämta din kod från en Git-lagringsplats eller en befintlig containeravbildning och skapa den med S2I-byggen (source-to-image), eller distribuera lösningar från utvecklarkatalogen som OpenShift Service Mesh, serverlös OpenShift eller Knative.

Använd inbyggd CI/CD

Automatisera utveckling, testning och distribution av program med hjälp av OpenShift-pipelines, ett system med kontinuerlig integrering/kontinuerlig distribution (CI/CD) som är utformat för att skalas, skapa en pipeline med hjälp av GitHub Actions eller använd en egen pipeline.

Information om pipelinekörning i Red Hat OpenShift
En arbetsyta i Red Hat CodeReady-arbetsytor

Prova den snabba molnutvecklingsupplevelsen

Med Red Hat CodeReady Workspaces, en samarbetsvänlig och fullständigt containerbaserad IDE som körs ovanpå OpenShift, får du en enhetlig och säkrare upplevelse för utveckling av molnprogram som inte kräver någon konfiguration.

Leverera program med mindre driftskomplexitet

Skapa offentliga och privata kluster på några få minuter

Distribuera ett Azure Red Hat OpenShift-kluster över flera Azure-tillgänglighetszoner (där detta stöds). Azure Red Hat OpenShift drivs och stöds gemensamt av Microsoft och Red Hat med ett serviceavtal med 99,95 procent tillgänglighet.

Kontrollera åtkomsten för användare och projekt

Konfigurera användare, projekt och kvoter. Granska klusterkapaciteten och -användningen och övervaka distributioner med administratörsperspektivet i webbkonsolen.

Upptäck operatorer från Kubernetes-communityn och Red Hat-partner

Installera enkelt operatorer i dina kluster för att få ytterligare tillägg och delade tjänster som AI, maskininlärning, programkörning, data, dokumentarkiv, övervakningsloggning och -insikter, säkerhet och meddelandetjänster.

Automatisera driften med trådlösa klusteruppdateringar

Tillämpa viktiga korrigeringsuppdateringar automatiskt för kluster i Azure Red Hat OpenShift utan att dina distribuerade program påverkas.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker i Azure Red Hat OpenShift

Vanliga frågor om Azure Red Hat OpenShift

  • Allt du behöver för att distribuera och hantera containrar ingår i Azure Red Hat OpenShift, inklusive funktioner för containerhantering, automation (operatorer), nätverk, belastningsutjämning, Service Mesh, CI/CD, brandvägg, övervakning, register, autentisering och auktorisering. Dessa komponenter testas tillsammans för att fungera enhetligt som en komplett plattform. Automatiserade klusteråtgärder, inklusive trådlösa plattformsuppgraderingar, förbättrar Kubernetes-upplevelsen.

  • Det är enkelt att byta till Red Hat OpenShift eftersom det är skapat utifrån bekanta överordnade Kubernetes-projekt. Byt snabbt och med minimalt avbrott till ditt sätt att programmera med de språk, ramverk och databaser du föredrar. Förenkla din agila utveckling med inbäddad CI/CD, containerkatalog och avbildningsströmmar, eller använd din befintliga pipeline.

  • Nej, du behöver inte teckna avtal med Red Hat. Fakturering för Azure Red Hat OpenShift faller under Azure-betaltjänster.

  • Begär support  i Azure-portalen. Microsofts och Red Hats tekniker kommer att sortera och hantera din begäran.

  • Mer information hittar du på sidan med produkttillgänglighet per region .

  • Azure Red Hat OpenShift tillhandahåller ett serviceavtal med 99,95 procents tillgänglighet. Mer information finns på serviceavtalssidan .

Redo när du är – skapa ett kluster idag

Prova Azure kostnadsfritt
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Shadowman-logotypen och OpenShift är varumärken som tillhör Red Hat, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.