Azure Database Migration Service

Ett enkelt verktyg för att påskynda datamigreringen till Azure

Få enklare databasmigrering till Azure

Azure Database Migration Service är ett verktyg som hjälper dig att förenkla, vägleda och automatisera migreringen av databasen till Azure. Migrera enkelt data, schema och objekt från flera källor till molnet i stor skala.

Data, schema och objekt flyttas till Azure med en databaskänslig migrering

En enkel process hjälper dig att utföra jobbet på rätt sätt första gången

Stöder Microsoft SQL Server-, MySQL-, PostgreSQL-, MongoDB- och Oracle-migrering till Azure från lokala miljöer och andra moln

Migreringstjänst med hög motståndskraft och självåterställning ger tillförlitliga resultat med nästan noll stilleståndstid

Utför en fullständig migrering nästan helt utan driftstopp

Migrera dina databas- och serverobjekt, inklusive användarkonton, agentjobb och SSIS-paket (SQL Server Integration Services), samtidigt med minimal stilleståndstid.

Få vägledning steg för steg

Flytta vanliga databaser

Migrera dina data till Azure från de vanligaste databashanteringssystemen. Oavsett om du flyttar från en lokal databas eller ett annat moln stöder Database Migration Service vanliga migreringsscenarier som SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB och Oracle.

Automatisera migreringen av databaser

Spara tid och arbete genom att automatisera flytten till Azure med PowerShell. I Database Migration Service kan du använda PowerShell-cmdletar för att automatiskt migrera en lista med databaser.

Förenkla migreringen med en process i två steg

Förbered dina databasarbetsbelastningar för migrering till Azure med hjälp av en uppsättning Azure-migreringsverktyg. Börja med att använda Azure Migrate för att identifiera lokala dataegendomar, utvärdera beredskapen för migrering och välja det bästa målet för dina databaser. Använd sedan Database Migration Service till att flytta dina lokala databaser till Azure.

Titta på en demonstration av processen från slutpunkt till slutpunkt

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Database Migration Service

Database Migration Service erbjuder två prisalternativ. Standardnivån är kostnadsfri och Premium-nivån är kostnadsfri i sex månader från det datum då tjänsten skapas.

Kom igång med migreringen

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig hur du använder Database Migration Service och skapar ett optimalt molnekosystem med dokumentation och självstudier.

Utvärdera din databas och påbörja migreringen.

Betrott av företag i alla storlekar

"The migration process would have taken us well over six months and days or weeks of downtime using any other method… Database Migration Service made our journey to the cloud practically seamless."

Greg Matuskovic: Director – Global Solutions Architecture | Willis Towers Watson
Willis Towers Watson

J.B. Hunt går mot digital disruption

För att möta förändringarna inom transportbranschen och få utökade funktioner lanserade frakt- och logistikleverantören J.B. Hunt en molnbaserad digital tjänst genom att migrera tjänster till Azure Virtual Machines och Web Apps-funktionen i Azure App Service.

J.B. Hunt

"It took us under 16 hours to migrate the US database, almost 2 terabytes. Our preliminary tests showed it was going to take more like 24 hours, but working with the migration service team, we cut that by a third."

Jeff Schwartz: Hosted Services Manager | Innovative Systems
Innovative Systems

"With Azure Database Migration Service, we only needed one person to migrate 10,000 databases. Any other way, we might have needed a team of 10 people to get it done."

Christopher Keighley: Infrastructure Manager | Capita Reading Cloud
Capita Reading Cloud

Vanliga frågor om Database Migration Service

  • En fullständig lista med källa/mål-par, eller migreringsscenarier, finns i status för migreringsscenarier som stöds.
  • Data Migration Assistant utvärderar om databaser är redo att flyttas till Azure och rekommenderar mål-SKU:er. Database Migration Service migrerar databaser till Azure i stor skala. SQL Server Migration Assistant utvärderar och migrerar databaser från andra databashanteringssystem till SQL Server. Läs mer om Microsofts verktyg och tjänster för databasmigrering.
  • Se vilken måldatabastjänst som är kopplad till vilken online- eller offlinedatabaskälla i dessa tabeller.
  • Ladda ned och installera Data Migration Assistant med Azure Migrate. Det här verktyget genererar utvärderingsrapporter som identifierar krav före migrering och rekommenderar mål-SKU:er i Azure.
  • Hitta tjänster och verktyg som är tillgängliga för ditt datamigreringsscenario.
  • Databasmigreringar är en del av migrerings- och moderniseringsstegen i din molnmigreringsresa. Få en översikt över molnmigreringen och vad du bör tänka på, och sätt igång och planera din migrering.
  • Ja, du kan migrera serverarbetsbelastningar, stordatorer och webbappar till Azure. Läs mer om Linux- och Windows Server-migreringar. Lär dig hur du migrerar stordatorer och webbappar.

Starta databasmigreringen nu

Kom igång