Site Recovery

Dirigera din haveriberedskapsplan

Kunder som använder Site Recovery

Enkelt och automatiserat skydd och haveriberedskap i molnet

Skydda miljön genom att automatisera replikeringen av de virtuella datorerna baserat på principer som du lägger upp och styr. Azure Site Recovery kan skydda Microsoft Hyper-V- och VMware-servrar samt fysiska servrar och du kan använda Azure eller ditt sekundära datacenter som återställningsplats. Site Recovery koordinerar och hanterar den pågående datareplikeringen via integrering med befintlig teknik, som System Center och Microsoft SQL Server AlwaysOn.

Dirigerad haveriberedskapsplan

Dirigerad haveriberedskap som en tjänst (DRaaS, Disaster Recovery as a Service)

Använd Site Recovery för att automatisera återställning av tjänster vid ett eventuellt strömavbrott vid det primära datacentret. För över applikationer på ett samordnat sätt för att hjälpa att återställa tjänsterna snabbt, även när det gäller komplicerade flerskiktade arbetsbelastningar. Haveriberedskapsplaner är enkla att skapa i den klassiska Microsoft Azure-portalen, där de lagras. Haveriberedskapsplanerna kan vara så enkla eller avancerade som din verksamhet kräver, inklusive körning av anpassade Windows PowerShell-skript och runbook-flöden för Azure Automation, samt pauser för manuella ingrepp. Anpassa nätverk genom att mappa virtuella nätverk mellan primära- och återställningsplatser och testa planer för katastrofåterställning närhelst du vill utan att behöva orsaka tjänsteavbrott vid din primära plats.

Replikering och haveriberedskap i Azure

Replikera dina arbetsbelastningar till Azure och aktivera nya funktioner. Program kan migreras till Azure på bara några få klick, eller tillfälligt överföras till Azure när efterfrågan är stor. Kör rapporter och analyser på kopior av produktionsarbetsbelastningar i Azure utan att det påverkar kunderna. Utveckla/testa nya versioner av program med kopior av livedata och sätt sömlöst den nya versionen i produktion i datacentret.

Replikering och haveriberedskap i Azure
Kontinuerlig hälsoövervakning med DRaaS från Azure Site Recovery

Kontinuerlig hälsoövervakning med Site Recovery

Site Recovery fjärrövervakar kontinuerligt tillståndet för dina skyddade instanser från Azure. När du replikerar mellan två platser som du kontrollerar finns dina data och replikeringen av data på dina virtuella datorer kvar i dina nätverk. All kommunikation med Azure är krypterad. När du replikerar till Azure som sekundär plats krypteras dina data, och du kan även välja att kryptera vilande data.

Relaterade produkter och tjänster

Backup

Enkel och tillförlitlig säkerhetskopiering av servern till molnet

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Använd Site Recovery med ditt kostnadsfria konto