Hoppa över navigering

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Få ut mesta möjliga av din investering i molnet

Hantera dina molnkostnader med transparens och precision. Cost Management licensieras av Cloudyn som är ett Microsoft-dotterbolag. Med Cost Management får du ut maximalt av Azure och andra moln med hjälp av verktyg som gör det enkelt att övervaka, fördela och optimera molnkostnaderna så att du tryggt kan göra framtida investeringar snabbare.

Övervaka och visualisera molnanvändning och kostnader

Samla in data om molnanvändning och fakturering via API:er (Application Program Interface) från Azure, AWS och Google Cloud Platform. Med dessa data kan du få full insyn i resursförbrukning och kostnader på molnplattformarna i en enda enhetlig vy. Driftpersonal och affärsanvändare kan skapa anpassade instrumentpaneler som visar data baserat på deras behov.

Få djupgående insikter i drift och ekonomi

Övervaka kontinuerligt molnförbrukning och kostnadstrender. Spåra faktiska molnutgifter mot din budget för att undvika att överskrida budgeten. Upptäck utgiftsavvikelser och ineffektiv användning. Du kan dessutom använda historiska data för att förbättra prognosernas exakthet vad gäller molnanvändning och utgifter.

Förbättra ansvarigheten i företaget

Tilldela molnkostnader till affärsenheter och projekt, och ta fram tydliga kostnadsrapporter som ger ansvarighet i hela företaget. Ge teamen ytterligare kraft att hantera molnutgifterna på ett bättre sätt genom att ge åtkomst till rätt data och insikter med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC). Du kan enkelt ange anpassade budgetgränser och meddela intressenterna automatiskt när de riskerar att spendera för mycket.

Optimera molnets effektivitet

Optimera användningen av tillgångar genom att ha virtuella datorer med rätt storlek och eliminera inaktiva resurser. Få tillgång till branschens prestandamått och bästa metoder som sammanställts från en stor kunddatauppsättning, förstå din användning och få rekommendationer om förbättringar.

Forrester

Forrester Total Economic Impact study: Enterprise customer achieves 286 percent ROI

Enligt en studie av 2016 Forrester Total Economic Impact som beställdes av Cloudyn kunde en företagskund under det första året efter implementering av tjänsten uppnå mer än $300 000 i kostnadsbesparingar genom optimerad molnanvändning. Dessutom eliminerade kunden 320–480 arbetstimmar varje månad tack vare automatisering av processer och arbetsflöden.

Ladda ned den fullständiga rapporten

Kostnadshantering för leverantörer av hanterade tjänster

Leverantörer av hanterade tjänster kan erbjuda sina kunder Kostnadshantering och optimering för molnet som tilläggstjänster och öka vinstmarginalen med anpassade priser och tjänstenivåer. Kostnadshantering garanterar fullständig datasegregering genom program med flera innehavare och ger leverantörer av hanterade tjänster insyn i hierarkin på N-nivå per kund.

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, Vice President of Technology Innovation–Global, Westcon - Comstor

Läs mer

Kunder och partners gör fantastiska saker med Kostnadshantering

Kom igång med Kostnadshantering