Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Få ut mesta möjliga av din investering i molnet

Hantera dina molnkostnader med transparens och precision. Azure Cost Management hjälper dig att få ut mesta möjliga av molnet genom att tillhandahålla verktyg för att övervaka, allokera och optimera dina molnkostnader.

Övervaka molnutgifter

Spåra resursanvändningen och hantera molnkostnader för alla molnapplikationer med en enda enhetlig vy, som ger dig ökade insikter om verksamheten och ekonomin och underlättar välgrundade beslut.

Driv organisationsansvar

Implementera styrningsprinciper för effektiv molnkostnadshantering i företaget och öka tillförlitligheten med kostnadsallokering och återbetalningar.

Optimera molneffektiviteten

Förbättra avkastningen för dina molninvesteringar genom att använda kontinuerlig kostnadsoptimering och bästa branschpraxis.

Forrester Total Economic Impact study: Enterprise customer achieves 286 percent ROI

Enligt en studie av 2016 Forrester Total Economic Impact som beställdes av Cloudyn kunde en företagskund under det första året efter implementering av tjänsten uppnå mer än $300 000 i kostnadsbesparingar genom optimerad molnanvändning. Dessutom eliminerade kunden 320–480 arbetstimmar varje månad tack vare automatisering av processer och arbetsflöden.

Forrester

Kostnadshantering för leverantörer av hanterade tjänster

Leverantörer av hanterade tjänster kan erbjuda sina kunder kostnadshantering och optimering för molnet som tilläggstjänster och öka vinstmarginalen med anpassade priser och tjänstenivåer. Cost Management garanterar fullständig datasegregering genom program med flera innehavare och ger leverantörer av hanterade tjänster insyn i hierarkin på N-nivå per kund.

Westcon-Comstor

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, Vice President of Technology Innovation, Global, Westcon-Comstor

Molntjänstleverantör eller betala per användning?

Fortsätta att använda Cloudyn-portalen

Kunder och partners gör fantastiska saker med Kostnadshantering

Relaterade produkter och tjänster

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Azure Resource Graph

Få insyn i alla dina resurser snabbt

Hanteringsgrupper i Azure

Tillämpa styrningskontroller och hantera grupper av Azure-prenumerationer enkelt

Kom igång med Kostnadshantering