Azure Cost Management

Optimera molnkostnader samtidigt som du maximerar potentialen med molnet

Få en fullständig uppsättning funktioner för kostnadshantering i molnet

Dra nytta av de verktyg som ingår i din Azure-prenumeration för att få ut mer av molnet samt implementera ekonomisk styrning i organisationen.

Alltid på som standard och integrerat i Azure-portalen

Förstklassiga prestanda med datasvarstid på åtta timmar eller mindre

Integrera med Azure Advisor för att optimera molnkostnader genom att dra nytta av reservationer, storleksanpassning eller borttagning av vilande resurser

Större anpassningsförmåga via Microsoft Power BI-anslutningsappar och Cost Management-API:er

Övervaka molnutgifter

Spåra resursanvändningen och hantera kostnader för alla dina moln med en enda enhetlig vy som ger dig ökade insikter om verksamheten och ekonomin så att du kan fatta välgrundade beslut.

Lär dig mer om kostnadsanalys

Öka organisationsansvar

Implementera styrningsprinciper för effektiv molnkostnadshantering i företaget och öka tillförlitligheten med budgetar, kostnadsallokering och återbetalningar.

Lär dig hur du skapar budgetar

Optimera molneffektiviteten

Förbättra avkastningen för dina molninvesteringar genom att använda kontinuerlig kostnadsoptimering och bästa branschpraxis.

Lär dig de bästa metoderna

Hantera dina Azure- och AWS-utgifter

Now in public preview: Manage costs across Azure and AWS from a single location. Get insights based on data from both clouds to simplify your cost management processes.

Oöverträffad säkerhet och efterlevnad som skyddar dina data och ger konsekvent tillgänglighet

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure Cost Management – priser

Cost Management för Azure är tillgängligt utan extra kostnad. Azure Cost Management för AWS debiteras med 1 % av de totala hanterade utgifterna för AWS vid allmän tillgänglighet och är kostnadsfritt under den allmänt tillgängliga förhandsversionen.

Dokumentation och utbildning

Dokumentation och snabbstarter för utvecklare

Lär dig hur du använder Azure Cost Management-API:er för att lägga till data om molnkostnader i dina program samt hur du använder Power BI-anslutningsappar för att skapa anpassade instrumentpaneler.

Utbildningsvideor

Tekniker från Microsoft vägleder dig genom funktionerna för Azure Cost Management.

Titta på videor

Azure Migration Center

Gör som tusentals andra organisationer som har infört Azure. Få de resurser du behöver för att migrera appar, data och infrastruktur i egen takt, och använd de kostnadsfria verktygen för utvärdering, migrering och molnkostnadshantering när du överför dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer. Dessutom betalar du mindre med Azure: AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server.

Börja kostnadsfritt

Börja använda Azure Cost Management i dag

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på MSDN Forum och Stack Overflow, eller kontakta Azure Support.

Metodtips för ekonomisk styrning

Lär dig hur du implementerar ekonomisk styrning som en del av din övergripande styrningsstrategi. Läs metodtipsen för utformning av din styrningsstrategi, vilket omfattar kostnadshantering, och kom igång genom att utföra en utvärdering.

Fler än 70 procent av Azure Enterprise-kunder använder Azure Cost Management

Global ledare inom energihantering använder Azure Cost Management för att övervaka molnutgifter

Schneider Electric

"We see value in Azure Cost Management added as a service on the Azure portal, as we can now view cost information under a single pane of glass."

Alexis Chauvin, Ops Tech Lead för IoT & Digital Transformation på Schneider Electric

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Cost Management

Vanliga frågor och svar om Azure Cost Management

  • Microsoft förvärvade kostnadshanteringsplattformen Cloudyn år 2017. Efter att vi lanserade Azure Cost Management by Cloudyn skapade vi vår egen version i Azure-portalen. Azure Cost Management är alltid på. Det ger även förbättrade prestanda och en bättre användarupplevelse – dessutom är det fler funktioner på gång.
  • Nej, Azure Cost Management är på som standard för kunder som använder Microsoft Enterprise-avtal eller Betala per användning.
  • Nej, men processen med att replikera Cloudyn-instrumentpaneler i Azure Cost Management är snarlik. Du kommer att kunna dra nytta av integreringen med andra Azure-tjänster och -funktioner såsom Azure Policy, hanteringsgrupper och åtgärdsgrupper.
  • Azure Cost Management planeras vara redo för Cloud Solution Providers under andra halvåret 2019.
  • Azure Cost Management innefattar användning av Azure-tjänster och tredjeparts-Azure Marketplace samt inköp inklusive reservationer. Alla kostnader baseras på dina förhandlade priser, och data uppdateras var fjärde timme. Läs mer om Azure Cost Management-data.

Börja använda Azure Cost Management i dag