Hoppa över navigering

Azure Cost Management och Azure-fakturering

Hantera dina molnutgifter med förtroende

Få en fullständig uppsättning funktioner för kostnadshantering i molnet

Dra nytta av de verktyg som ingår i din Azure-prenumeration för att få ut mer av molnet samt implementera ekonomisk styrning i organisationen.

Övervaka molnutgifter

Spåra resursanvändningen och hantera kostnader för alla dina moln med en enda enhetlig vy som ger dig ökade insikter om verksamheten och ekonomin så att du kan fatta välgrundade beslut.

Lär dig mer om kostnadsanalys

Öka organisationsansvar

Implementera styrningsprinciper för effektiv molnkostnadshantering i företaget och öka tillförlitligheten med budgetar, kostnadsallokering och återbetalningar.

Lär dig hur du skapar budgetar

Optimera molneffektiviteten

Förbättra avkastningen för dina molninvesteringar genom att använda kontinuerlig kostnadsoptimering och bästa branschpraxis.

Lär dig de bästa metoderna

Hantera dina Azure- och AWS-utgifter

Hantera kostnader mellan Azure och AWS från en och samma plats. Få insikter baserade på data från båda molnen så att du kan förenkla processerna för kostnadshantering.

Oöverträffad säkerhet och efterlevnad som skyddar dina data och ger konsekvent tillgänglighet

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Azure Cost Management + Billing

Azure Cost Management + Billing för Azure är tillgängligt utan extra kostnad. Azure Cost Management för AWS debiteras med 1 procent av de totala hanterade utgifterna för AWS vid allmän tillgänglighet och är kostnadsfritt under förhandsversionen.

Dokumentation och utbildning

Dokumentation och snabbstarter för utvecklare

Lär dig hur du använder API:er för Azure Cost Management + Billing för att lägga till data om molnkostnader i dina program samt hur du använder Power BI-anslutningsappar för att skapa anpassade instrumentpaneler.

Utbildningsvideor

Tekniker från Microsoft vägleder dig genom funktionerna för Azure Cost Management + Billing.

Titta på videor

Dokumentation om Azure-fakturering

Lär dig att hantera ditt Azure-faktureringskonto, till exempel att bevilja andra åtkomst, visa och ladda ned din faktura och dina användningsdata, betala fakturan och utföra andra faktureringsrelaterade åtgärder.

Läs mer

Börja använda Azure Cost Management + Billing i dag

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på MSDN Forum och Stack Overflow, eller kontakta Azure Support.

Optimera och spara mer

Lär dig att optimera dina kostnader från en samlad uppsättning resurser som är tillgängliga på ett och samma ställe för att få kontroll över dina utgiftsbehov. Mer information finns i Kostnadsoptimering.

Metodtips för ekonomisk styrning

Lär dig hur du implementerar ekonomisk styrning som en del av din övergripande styrningsstrategi. Läs metodtipsen för utformning av din styrningsstrategi, vilket omfattar kostnadshantering, och kom igång genom att utföra en utvärdering.

Över 70 procent av Azures företagskunder använder Azure Cost Management + Billing

Global ledare inom energihantering använder Azure Cost Management + Billing för att övervaka molnutgifter

Schneider Electric

"We see value in Azure Cost Management and Billing added as a service on the Azure portal, as we can now view cost information under a single pane of glass."

Alexis Chauvin, Ops Tech Lead för IoT & Digital Transformation på Schneider Electric

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Cost Management + Billing

Vanliga frågor och svar om Azure Cost Management + Billing

  • Nej, Azure Cost Management är på som standard för kunder som använder Microsoft Enterprise-avtal eller Betala per användning.
  • Azure Cost Management + Billing planeras vara redo för molnlösningsleverantörer under andra halvåret 2019.
  • Azure Cost Management + Billing innefattar användning av Azure-tjänster och tredjeparts Azure Marketplace samt inköp inklusive reservationer. Alla kostnader baseras på dina förhandlade priser, och data uppdateras var fjärde timme. Läs mer om data för Azure Cost Management + Billing.

Börja använda Azure Cost Management + Billing i dag