Przejdź do głównej zawartości

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, przenosząc swoje aplikacje .NET i bazy danych SQL do chmury. Pobierz bezpłatny raport dotyczący zgodności i migruj aplikacje w kilka minut dzięki narzędziom App Service Migration Assistant i Data Migration Assistant.

Migrowanie aplikacji .NET za pomocą usług Azure App Service i Azure SQL Database

Utrzymanie niskich kosztów operacyjnych przy jednoczesnym reagowaniu na zmieniające się potrzeby użytkowników jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Usługi Azure App Service i Azure SQL Database odpowiadają za dostępność, skalowalność, zabezpieczenia i zarządzanie infrastrukturą aplikacji, dzięki czemu Ty możesz poświęcać więcej czasu na rozwój swojej firmy i pracowników.

W przypadku aplikacji internetowych ASP.NET platforma Azure to jedyna w pełni zarządzana kompleksowa platforma, która natywnie obsługuje system Windows, oferuje niezrównaną produktywność programowania z głęboką integracją programu Visual Studio i repozytoriów GitHub oraz bazuje na 25 latach doświadczenia w tworzeniu innowacji w języku SQL. Wszystko to możesz zyskać za pomocą usługi Azure SQL Database. Korzystając z zasobów do migracji do chmury i narzędzi, takim jak Azure Migrate, które zostały dostosowane do aplikacji internetowych .NET oraz baz danych, które je obsługują, migracja do chmury jeszcze nigdy nie była tak prosta.

Optymalizowanie kosztów

Wbudowane narzędzia do monitorowania i analizy pomagają zoptymalizować zasoby, a dzięki temu uzyskać więcej miejsca w chmurze za mniej.

Bezpieczna praca

Zapewnij wdrożenia z zerowym czasem przestoju, korzystając z platformy do hostingu internetowego klasy korporacyjnej, która przetwarza ponad 9 bilionów zapytań SQL dziennie.

Szybsze dostarczanie nowych funkcji

Bezproblemowe debugowanie zdalne i w aktywnej witrynie umożliwia diagnozowanie problemów i szybkie ich rozwiązywanie.

Redukcja wydatków, większa wydajność i poprawa elastyczności

Obniż koszty dzięki w pełni zarządzanej platformie umożliwiającej bezpieczną migrację i uruchamianie aplikacji .NET. Przeznaczaj więcej czasu na tworzenie, wdrażanie i rozwijanie aplikacji udostępniających klientom rozbudowane środowiska — powtarzalne i żmudne prace administracyjne są wykonywane za Ciebie.

Azure App Service

Usługę Azure App Service zaprojektowano specjalnie do hostowania aplikacji internetowych, witryn internetowych, interfejsów API i innych usług internetowych oraz do zarządzania nimi. Jest wysoce dostępna, a umowa SLA zapewnia czas pracy z tworzeniem kopii zapasowej na poziomie 99,95%. Jest to w pełni zarządzana platforma z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń aplikacji internetowych w zakresie sieci, danych, tożsamości i logowania, która umożliwia swobodne skalowanie.

Azure SQL Database

Usługa Azure SQL Database jest zawsze aktualna, a ponadto oferuje zautomatyzowane funkcje obsługiwane przez sztuczną inteligencję, które optymalizują wydajność i trwałość. W opcji bezserwerowych zasobów obliczeniowych i magazynowych w warstwie Hiperskala zasoby są automatycznie skalowane na żądanie, a więc możesz skupić się na tworzeniu nowych aplikacji bez konieczności martwienia się o rozmiar magazynu czy zarządzanie zasobami.

Migracja aplikacji .NET

Uprość planowanie migracji aplikacji internetowych do chmury za pomocą narzędzia Migration Assistant usługi Azure App Service lub bez zmian kodu — bezpłatnej i prostej ścieżki umożliwiającej automatyczną migrację aplikacji internetowych platformy .NET lub PHP ze środowiska lokalnego do chmury.

  • Oceń swoją witrynę internetową pod kątem migracji, przeprowadzając skanowanie jej publicznego adresu URL.
  • Pobierz narzędzie Migration Assistant, aby uruchomić testy gotowości.
  • Migracja aplikacji internetowej do usługi Azure App Service.

Migracja bazy danych

Uzyskaj szczegółowe wskazówki dotyczące modernizacji danych programu SQL Server na platformie Azure.

Wykonaj pierwsze kroki, aby już teraz rozpocząć migrację

Rozpocznij