Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, przenosząc swoje aplikacje .NET i bazy danych SQL do chmury. Pobierz bezpłatny raport dotyczący zgodności i migruj aplikacje w kilka minut dzięki narzędziom App Service Migration Assistant i Data Migration Assistant.

Migrowanie aplikacji .NET za pomocą usług Azure App Service i Azure SQL Database

Utrzymanie niskich kosztów operacyjnych przy jednoczesnym reagowaniu na zmieniające się potrzeby użytkowników jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Usługi Azure App Service i Azure SQL Database odpowiadają za dostępność, skalowalność, zabezpieczenia i zarządzanie infrastrukturą aplikacji, dzięki czemu Ty możesz poświęcać więcej czasu na rozwój swojej firmy i pracowników.

W przypadku aplikacji internetowych ASP.NET platforma Azure to jedyna w pełni zarządzana kompleksowa platforma, która natywnie obsługuje system Windows, oferuje niezrównaną produktywność programowania z głęboką integracją programu Visual Studio i repozytoriów GitHub oraz bazuje na 25 latach doświadczenia w tworzeniu innowacji w języku SQL. Wszystko to możesz zyskać dzięki usłudze Azure SQL Database. Dzięki bezpłatnym narzędziom do migracji dostosowanym do aplikacji internetowych .NET oraz baz danych, które je obsługują, migracja do chmury jeszcze nigdy nie była tak prosta.

Optymalizowanie kosztów

Wbudowane narzędzia do monitorowania i analizy pomagają zoptymalizować zasoby, a dzięki temu uzyskać więcej miejsca w chmurze za mniej.

Bezpieczna praca

Zapewnij wdrożenia z zerowym czasem przestoju, korzystając z platformy do hostingu internetowego klasy korporacyjnej, która przetwarza ponad 9 bilionów zapytań SQL dziennie.

Szybsze dostarczanie nowych funkcji

Bezproblemowe debugowanie zdalne i w aktywnej witrynie umożliwia diagnozowanie problemów i szybkie ich rozwiązywanie.

Redukcja wydatków, większa wydajność i poprawa elastyczności

Zmniejsz koszty dzięki w pełni zarządzanej platformie umożliwiającej bezpieczne uruchamianie aplikacji .NET. Przeznaczaj więcej czasu na tworzenie, wdrażanie i rozwijanie aplikacji udostępniających klientom rozbudowane środowiska — powtarzalne i żmudne prace administracyjne są wykonywane za Ciebie.

Dowiedz się, jak platforma Azure pomaga firmom przenosić aplikacje i bazy danych do chmury

Migracja aplikacji .NET

Uprość migrację aplikacji internetowych do chmury przy minimalnej zmianie kodu lub bez jakichkolwiek zmian za pomocą narzędzia Asystent migracji usługi Azure App Service — bezpłatnej i prostej ścieżki automatycznej migracji aplikacji internetowych .NET lub PHP ze środowiska lokalnego do chmury.

  • Oceń witrynę pod kątem migracji za pomocą skanowania jej publicznego adresu URL
  • Pobierz Asystenta migracji, aby przeprowadzić testy gotowości
  • Migruj aplikację internetową do usługi Azure App Service

Migracja bazy danych

Otrzymuj szczegółowe wskazówki dotyczące modernizowania danych programu SQL Server na platformie Azure.

Pokaz: Jak migrować aplikacje internetowe do usługi Azure App Service

Zapoznaj się z najnowszymi opcjami z zakresu oceniania i migrowania aplikacji oraz ich kodu podstawowego na platformę Azure.

Pokaz: Jak przeprowadzić migrację baz danych SQL Server na platformę Azure

Zapoznaj się z najlepszymi opcjami oceny i migracji danych programu SQL Server na platformę Azure, korzystając z narzędzia Database Migration Assistant i usługi Database Migration.

Wykonaj pierwsze kroki, aby już teraz rozpocząć migrację

Rozpocznij