Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Co można zrobić z programem SQL Server na platformie Azure?

Poniżej opisano, w jaki sposób firmy używają platformy Azure w celu uzupełnienia swoich lokalnych inwestycji dotyczących programu SQL Server, oraz wskazano miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje.

Wypróbuj program SQL Server 2016 SP1 i SQL Server vNext w systemie Linux na maszynie wirtualnej platformy Azure

Klienci korzystający z programu SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Uruchamianie lokalnych aplikacji programu Microsoft SQL Server na platformie Azure umożliwia zmniejszanie inwestycji kapitałowych i optymalizowanie wydatków operacyjnych. Platforma Azure oferuje szeroki zakres wersji programu SQL Server, w tym SQL Enterprise. Klienci posiadający pakiet Software Assurance mogą płacić za licencję programu SQL Server na podstawie użycia lub skorzystać z istniejących licencji programu SQL Server, używając naszych obrazów z opcją dostarczania własnej licencji (bring-your-own-license, BYOL). Są one dostępne tylko na platformie Azure. Wybierz odpowiedni rozmiar maszyny wirtualnej, uwzględniając serię GS — największą maszynę wirtualną w chmurze, oferującą do 32 rdzeni i 448 GB pamięci. Usługa Premium Storage zapewnia 5000 operacji we/wy na sekundę lub 200 MB/s na dysk z jednocyfrową wartością opóźnień, maksymalnie 80000 operacji we/wy na sekundę lub 2 GB/s. Funkcja SQL Server AlwaysOn zapewnia wysoką dostępność na poziomie 99,99%, a klienci z pakietem Software Assurance otrzymują jedną bezpłatną replikę pasywną. Przetwarzanie i analizowanie w pamięci programu SQL Server umożliwia nawet 30 razy szybszą obsługę dużych obciążeń, co pozwala uzyskać znakomitą wydajność w przypadku baz danych o rozmiarze 15 TB lub większym. Platforma Azure jest sprawdzonym i bezpiecznym środowiskiem z szyfrowanym magazynem oraz prywatnymi sieciami wirtualnymi. Zapewnia ona zgodność z więcej niż 30 certyfikatami. Ponadto umożliwia zastosowanie warstwy zabezpieczeń programu SQL Server, takich jak szyfrowanie bazy danych lub połączenia szyfrowane, oprócz zabezpieczeń udostępnianych przez platformę Azure. Platforma Azure to jedyna chmura, która umożliwia łatwe konfigurowanie programu SQL Server, optymalizację magazynu maszyny wirtualnej pod kątem docelowego obciążenia (np. przetwarzania transakcji lub magazynowania danych) i łatwą automatyzację typowych operacji, takich jak wykonywanie kopii zapasowych i stosowanie poprawek do systemu operacyjnego. 

Zobacz ceny i rozmiary wszystkich maszyn wirtualnych

Łatwe tworzenie w pełni skonfigurowanej maszyny wirtualnej programu SQL Server

Jak migrować lokalną bazę danych programu SQL Server do platformy Azure

„Platforma Azure umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań, które pozwolą nam na szybsze zwiększanie udziału w rynku, dowolne skalowanie oraz spełnianie unikatowych potrzeb naszych klientów na całym świecie”.

Evren Eryurek
Dyrektor ds. technologii oprogramowania
GE Healthcare

„Dzięki uaktualnieniu do maszyny wirtualnej SQL z usługą Azure Premium Storage skróciliśmy o połowę czas przetwarzania i zyskaliśmy pewność, że ta aplikacja o krytycznym znaczeniu będzie działała bezproblemowo”.

Anthony Lewkowicz
Technical Architect
Chronodrive

Łatwe i tanie tworzenie i testowanie aplikacji programu SQL Server

Platforma Azure oferuje szybki i tani sposób wdrażania oraz testowania aplikacji programu SQL Server. Nowe środowisko opracowywania można usprawnić w ciągu paru chwil, aby płacić tylko za rzeczywiste użycie. Nasze obrazy programu SQL Server dla deweloperów, w tym program SQL Server 2016, udostępniają wszystkie funkcje programu SQL Server z bezpłatną licencją na potrzeby projektowania i testowania. Są one dostępne tylko na platformie Azure. Obrazy programu SQL Server Express umożliwiają obsługę małych obciążeń (< 1 GB pamięci, < 10 GB magazynu) również z użyciem bezpłatnej licencji, a więc za maszynę wirtualną płacisz grosze za godzinę. Są one dostępne tylko na platformie Azure. Dzięki temu, że platforma Azure obsługuje narzędzia, takie jak Visual Studio, i technologie, takie jak usługa Active Directory i program Team Foundation Server, można nawet korzystać z procesu opracowywania hybrydowego, który polega na tworzeniu części aplikacji lokalnie i części w obrębie maszyny wirtualnej platformy Azure.

Jak rozpocząć pracę z programem SQL Server na platformie Azure

Informacje o wzorcach i strategiach wdrażania aplikacji programu SQL Server

Tworzenie maszyny wirtualnej z programem SQL Server 2016 SP1 na platformie Azure

Ochrona baz danych programu SQL Server w chmurze

Usługa Azure Storage oferuje elastyczne, niezawodne i nieograniczone miejsce magazynowania kopii zapasowych danych aplikacji programu SQL Server poza siedzibą firmy, eliminując problemy dotyczące tradycyjnych archiwów taśmowych. Program SQL Server Management Studio umożliwia bezpośrednie tworzenie pełnych kopii zapasowych z możliwością przywrócenia do określonego momentu. Można tworzyć kopie zapasowe lokalnych baz danych oraz wystąpień programu SQL Server działających na platformie Azure i przywracać je do centrum danych lub na maszynę wirtualną platformy Azure. Program SQL Server 2014 obsługuje tworzenie kopii zapasowych — zarówno ręczne, jak i oparte na zasadach — i może szyfrować kopie zapasowe przy użyciu kluczy szyfrowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Darmowe narzędzie do tworzenia kopii zapasowych platformy Azure może być używane w przypadku starszych wersji programu SQL Server. Funkcja kopii zapasowych migawki plików programu SQL Server 2016 integruje się bezpośrednio z usługą Azure Storage w celu zapewnienia niemal natychmiastowych kopii zapasowych i szybszego przywracania. Ta usługa jest dostępna tylko na platformie Azure.

Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową bazy danych programu SQL Server na platformie Azure

„Wiemy, że jeśli nawet stracimy bazę danych, dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server na platformie Azure odtworzona baza danych zacznie ponownie działać w ciągu kilku minut. Jest to niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla naszej firmy”.

Fredrik Elmqvist
Architekt systemów informatycznych
Dział rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i obrony, Saab

Podniesienie ciągłości biznesowej i ulepszenie globalnego raportowania w zakresie analizy biznesowej

Ciągłość biznesową na wypadek awarii można podnieść, umieszczając repliki zawsze włączonych grup dostępności programu SQL Server na maszynach wirtualnych. Program SQL Server 2014 oferuje maksymalnie osiem replik z możliwością odczytu, które można wdrażać w regionie platformy Azure wybranym z szybko zwiększającej się listy regionów na całym świecie. Funkcja zawsze włączonych grup umożliwia również konfigurowanie szybkiego trybu failover dla aplikacji baz danych uruchamianych na platformie Azure. Strategiczne rozmieszczenie replik programu SQL Server nie tylko poprawia ciągłość biznesową i odzyskiwanie sprawności po awarii, ale pozwala również na przeniesienie raportowania dotyczącego analizy biznesowej do najbliższego regionu platformy Azure. Dzięki temu nie trzeba się martwić ewentualnymi awariami lokalnymi i można zmniejszyć opóźnienie raportowania dla biur na całym świecie.

Dowiedz się więcej o zawsze włączonych grupach dostępności

Jak dodać replikę zawsze włączonych grup do maszyny wirtualnej

Upraszczanie i skalowanie demonstracji oraz szkoleń firmowych

Masz firmową aplikację do obsługi demonstracji i szkoleń, która wymaga programu SQL Server? Korzystając z maszyny wirtualnej, uruchomisz ją szybciej i łatwiej. Możesz w ciągu paru minut uruchomić maszynę wirtualną o zasięgu globalnym, a także spełnić wymagania pokazów i szkoleń, wybierając spośród wielu wersji i wydań programu SQL Server. Obejmuje to najnowsze obrazy programu SQL Server 2016, w tym bezpłatne licencjonowane obrazy programu SQL Server dla deweloperów i obrazy programu SQL Server Express.

Jak zwiększyć możliwości maszyny wirtualnej przy użyciu programu SQL Server

Wybieranie odpowiedniej wersji programu SQL Server

Aprowizuj obraz maszyny wirtualnej z najodpowiedniejszą wersją programu SQL Server dla Twojego scenariusza.

Wersja Opis
SQL Server 2016 Developer Tworzenie Bezpłatna wersja dla środowisk deweloperskich i testowych (więcej informacji)
SQL Server 2016 Express Tworzenie Wersja bezpłatna dla najmniejszych obciążeń (więcej informacji)
SQL Server 2016 Web Tworzenie Dla małych i średnich obciążeń serwera sieci Web
SQL Server 2016 Standard Tworzenie Dla średnich obciążeń (więcej informacji)
SQL Server 2016 Enterprise Tworzenie Dla dużych obciążeń przedsiębiorstw (więcej informacji)

Tworzenie maszyny wirtualnej programu SQL Server przy użyciu bezpłatnej wersji próbnej