Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Migrowanie obciążeń w celu łatwej wirtualizacji programu SQL Server

  • Wybierz odpowiedni dla siebie rozmiar maszyny wirtualnej: do 32 rdzeni i 448 GB pamięci
  • Przenieś aplikacje na platformę Azure i zdaj się na nas w kwestii zarządzania centrum danych
  • Korzystaj ze zautomatyzowanej konfiguracji i replikacji, co upraszcza zarządzanie
  • Zyskaj skuteczną wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii dzięki zawsze włączonym grupom dostępności

Bezproblemowa, gładka migracja

Myślisz o rezygnacji z zarządzania centrum danych swoich aplikacji programu SQL Server? Platforma Azure sprawia, że jest to łatwe. Po prostu uruchom maszynę wirtualną, utwórz kopię zapasową swojego wystąpienia programu SQL Server i przywróć ją na platformie Azure. Tylko tyle trzeba, aby zmniejszyć inwestycje kapitałowe i zoptymalizować wydatki operacyjne, migrując lokalny program SQL Server do chmury. A jeśli już masz licencje programu SQL Server z pakietem Software Assurance, możesz nawet skorzystać z naszych obrazów BYOL (Bring-Your-Own-License), unikając konieczności ręcznej instalacji programu SQL Server.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure do wirtualizacji programu SQL Server?

Usługi w chmurze nie są takie same. Platforma Azure oferuje:

  • Elastyczność chmury — skonfiguruj wdrożenia programu SQL Server i zacznij zarządzać nimi w ciągu kilku minut, a następnie w locie skaluj je w górę lub w dół.
  • Dostrojone pod kątem wydajności — spełnij swoje nawet najbardziej wyśrubowane wymagania, używając maszyn wirtualnych zoptymalizowanych przez zespół twórców programu SQL Server.
  • Łączność hybrydowa — jak najpełniej wykorzystaj inwestycje lokalne i ciesz się wszystkim, co oferuje platforma Azure.
  • Bezpieczeństwo i zaufanie — chroń wszystkie swoje dane, używając zabezpieczonej bazy danych w chmurze o największej zgodności ze standardami.

Uproszczenie zabezpieczeń przez automatyzację

Zaufaj naszemu zabezpieczonemu środowisku, w którym używany jest szyfrowany magazyn oraz wirtualne sieci prywatne i które oferuje najszerszą dostępną zgodność ze standardami. Do tego łatwo skonfiguruj program SQL Server w celu zoptymalizowania magazynu maszyny wirtualnej pod kątem docelowego obciążenia (np. przetwarzania transakcji lub magazynowania danych) i zautomatyzuj typowe operacje, takie jak tworzenie kopii zapasowych bazy danych i stosowanie poprawek do systemu operacyjnego.

Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową bazy danych programu SQL Server na platformie Azure

Ekonomiczne programowanie i testowanie

Nowe środowisko opracowywania można usprawnić w ciągu paru chwil, aby płacić tylko za rzeczywiste użycie. Nasze obrazy programu SQL Server dla deweloperów, w tym program SQL Server 2016, udostępniają pełny zestaw funkcji programu SQL Server z bezpłatną licencją na potrzeby programowania i testowania. Natomiast obrazy programu SQL Server Express z bezpłatną licencją pozwalają hostować niewielkie obciążenia (poniżej 1 GB pamięci, poniżej 10 GB magazynu). Niskie koszty korzystania z maszyn wirtualnych oznaczają, że płaci się kwoty wyrażane w groszach za godzinę, korzystając ze wszystkich funkcji potrzebnych przy programowaniu i testowaniu.

Jak zwiększyć możliwości maszyny wirtualnej przy użyciu programu SQL Server

Podnoszenie ciągłości biznesowej

Podnieś ciągłość biznesową na wypadek awarii, umieszczając repliki zawsze włączonych grup dostępności programu SQL Server na maszynach wirtualnych. Program SQL Server 2016 oferuje maksymalnie osiem replik z możliwością odczytu, które można wdrażać w regionie platformy Azure wybranym z szybko zwiększającej się listy regionów na całym świecie. Skonfiguruj szybkie przełączanie do trybu failover dla aplikacji bazy danych działających na platformie Azure i strategicznie rozmieść swoje repliki programu SQL Server, aby mieć spokojną głowę w przypadku awarii lokalnej.

Dowiedz się więcej o zawsze włączonych grupach dostępności

Wybieranie odpowiedniej wersji programu SQL Server

Aprowizuj obraz maszyny wirtualnej z najodpowiedniejszą wersją programu SQL Server dla Twojego scenariusza.

Wersja Opis
SQL Server 2016 Developer Tworzenie Bezpłatna wersja licencjonowana wyłącznie do zastosowań związanych z programowaniem i testowaniem, nie produkcją
SQL Server 2016 Express Tworzenie Bezpłatny, podstawowy system bazy danych dla lekkich aplikacji
SQL Server 2016 Web Tworzenie Ekonomiczne rozwiązanie bazy danych dla aplikacji sieci Web średniej wielkości
SQL Server 2016 Standard Tworzenie Podstawowe możliwości przetwarzania transakcyjnego i przechowywania danych średniej wielkości
SQL Server 2016 Enterprise Tworzenie Rozbudowane możliwości przetwarzania transakcyjnego krytycznego z punktu widzenia prowadzonej działalności, magazynowanie danych i analiza biznesowa

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Wypróbuj jeszcze dziś program SQL Server na maszynach wirtualnych