Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Migrowanie obciążeń programu SQL Server do chmury z najniższym całkowitym kosztem posiadania1

Najlepsza wydajność w branży i możliwości zarządzania dla bazy danych w chmurze2

Uzyskaj połączoną wydajność, zabezpieczenia i analizę programu SQL Server wspierane przez elastyczność, zabezpieczenia i łączność hybrydową platformy Azure. Uzyskaj dostęp do najnowszych aktualizacji i wersji programu SQL Server, w tym publicznej wersji zapoznawczej programu SQL Server 2019.

Najkorzystniejszy całkowity koszt posiadania — płać do pięciu razy mniej dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure w porównaniu do usługi Amazon Web Services1

Maszyny wirtualne o wysokiej wydajności dla programu SQL Server w systemie Linux i Windows

Wbudowane zabezpieczenia i możliwości zarządzania dzięki automatycznym aktualizacjom zabezpieczeń, które nie są dostępne w żadnej innej chmurze

Nawet trzy lata bezpłatnej rozszerzonej pomocy technicznej dla programów SQL Server 2008 i 2008 R2 (tylko na platformie Azure)

Najatrakcyjniejszy całkowity koszt posiadania dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1

Płać nawet pięć razy mniej w porównaniu do usługi Amazon Web Services w przypadku migrowania baz danych programu SQL Server z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure i uzyskaj bezpłatną rozszerzoną pomoc techniczną dla obrazów programu SQL Server 2008 R2 w usłudze IaaS platformy Azure1. Aktywuj korzyść użycia hybrydowego platformy Azure podczas aprowizowania programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines z poziomu witryny Azure Marketplace.

Maszyny wirtualne o wysokiej wydajności dla programu SQL Server w systemie Linux i Windows

Skorzystaj z zalet wysoce wydajnych maszyn wirtualnych z programem SQL Server z najlepszą w branży wydajnością2. Wybieraj między obrazami z systemem Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux Server lub Ubuntu Linux.

Wbudowane zabezpieczenia i możliwości zarządzania

Uprość konserwację za pomocą automatycznego stosowania poprawek zabezpieczeń i przywróć swoją bazę danych do określonego punktu w czasie przy użyciu usługi Azure Backup. Ułatw ochronę magazynowanych i przesyłanych danych dzięki użyciu bazy danych, która miała najmniej luk w zabezpieczeniach podczas 7-letnich badań i znajduje się w chmurze z najbardziej globalnymi certyfikatami3 narodowymi i branżowymi.

Zaawansowane zabezpieczenia w chmurze najbardziej zgodnej ze standardami

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma finansowo-techniczna osiąga wzrost wydajności i skalowalności bazy danych SQL Server w systemie Linux

Firma dv01 zrezygnowała z używania baz danych PostgreSQL oraz Redshift i zaczęła korzystać z programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines. Spowodowało to skrócenie czasu wykonywania zapytań z 30 sekund do 1–2 sekund.

Przeczytaj historię

dv01

Producent oprogramowania dla służby zdrowia obniża koszty dzięki migracji do chmury

Firma Allscripts przeniosła 600 lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure i ponownie wykorzystała lokalne licencje systemu Windows Server i programu SQL Server w chmurze dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

Przeczytaj historię

Allscripts

Cennik zapewniający oszczędności dzięki elastyczności i możliwościom wyboru

Zarządzaj kosztami związanymi z różnymi wersjami programu SQL Server i typami maszyn wirtualnych w systemach Linux i Windows. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i wystąpienia zarezerwowane platformy Azure pozwalają uzyskać oszczędności związane z usługami baz danych i maszyn wirtualnych w chmurze przy użyciu istniejących licencji lokalnych i zarezerwowanego cennika.4

Zacznij korzystać już dziś

Wybierz system operacyjny i wersję programu SQL Server na potrzeby maszyny wirtualnej.
Skonfiguruj podstawowe ustawienia, rozmiar maszyny wirtualnej i opcjonalne funkcje, a następnie dostosuj ustawienia programu SQL Server, w tym automatyczne stosowanie poprawek i tworzenie kopii zapasowych.
Jeśli masz pytania, zapoznaj się z dokumentacją.

Zasoby do tworzenia aplikacji programu SQL Server

Szybko twórz inteligentne aplikacje

Wprowadzaj innowacje dzięki danym i rozwiązaniom deweloperskim firmy Microsoft. Dowiedz się, jak w łatwy sposób dodawać elementy inteligencji do aplikacji programu SQL Server, używając wybranych przez siebie narzędzi i platform.

Narzędzia i interfejsy API dostępne w programie SQL Server

Znajdź wszystkie potrzebne zasoby, aby szybko tworzyć inteligentne aplikacje oparte na danych.

Przewodnik wprowadzający

Twórz aplikacje za pomocą programu SQL Server w systemach macOS, Linux i Windows.

Migracja bazy danych na platformę Azure

Dołącz do 90 procent firm z listy Fortune 500, które przeniosły się na platformę Azure. Uzyskaj zasoby umożliwiające migrację aplikacji, danych i infrastruktury w Twoim własnym tempie oraz używaj bezpłatnych narzędzi do oceny, migracji i zarządzania kosztami w miarę przenoszenia lokalnych obciążeń na maszyny wirtualne platformy Azure. Skorzystaj z naszego Przewodnika migracji bazy danych, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dla każdej pary elementów źródłowych i docelowych.

Rozpoczynanie podróży związanej z migracją do chmury

Wyświetl zasoby usług danych w chmurze dla administratorów baz danych

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności platformy Azure na forach poświęconych platformie Azure oraz w witrynach MSDN i Stack Overflow lub porozmawiaj ze specjalistą w zakresie pomocy technicznej platformy Azure.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące maszyn wirtualnych SQL platformy Azure

Często zadawane pytania

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure to specjalny cennik, który pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i jednocześnie przyspieszyć migrację do chmury. Nie istnieje żaden proces składania wniosku ani czas oczekiwania. Dowiedz się więcej.
 • Platforma Azure oferuje wstępnie skonfigurowane obrazy maszyn wirtualnych z programem SQL Server dla systemów Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux i Windows Server.
 • Maszyna wirtualna z programem SQL Server na dysku Ultra Disk jest aktualnie w prywatnej wersji zapoznawczej i będzie ogólnie dostępna do zakupu w niedalekiej przyszłości.
 • Jeśli masz program SQL Server lub system Windows Server w wersji 2008 i 2008 R2, ale nie masz pakietu Software Assurance, możesz teraz przeprowadzić migrację do platformy Azure i uzyskać rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń za darmo przez trzy lata. Dowiedz się więcej.
 • Zalecamy, aby najpierw rozważyć użycie usługi w pełni zarządzanej relacyjnej bazy danych w chmurze w ramach wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database. Obejmuje to wbudowane funkcje analizy, umożliwiające rozpoznawanie wzorców aplikacji i adaptację w celu maksymalizacji wydajności, niezawodności i ochrony danych. Jeśli potrzebujesz mieć kontrolę nad bazą danych i systemem operacyjnym oraz masz zależności w programie SQL Server Reporting Services lub aplikacje niezależnych dostawców oprogramowania certyfikowane w określonych wersjach programu SQL Server, korzystne może być dla Ciebie używanie programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines. Dowiedz się więcej.
 1. Całkowity koszt posiadania jest do pięciu razy mniejszy niż w przypadku programu SQL Server w usłudze Amazon Web Services EC2. Różnica w cenie obejmuje korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server (dostępne wyłącznie na platformie Azure) oraz trzyletnią ofertę bezpłatnych aktualizacji rozszerzonych zabezpieczeń w usłudze Azure Virtual Machines. Ceny obowiązują na dzień 24 października 2018 r. i mogą ulec zmianie. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji. Dowiedz się więcej.
 2. Stwierdzenia dotyczące wydajności odzwierciedlają następujące porównanie przepływności dla danej ceny bazowej: porównanie programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines z dyskami SSD w warstwie Premium z liczbą operacji ogólnego przeznaczenia na sekundę usługi AWS; porównanie programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines z dyskiem Ultra Disk z programem SQL Server w usłudze AWS EC2 z zaaprowizowaną liczbą operacji na sekundę. Dysk SSD w warstwie Premium jest teraz ogólnie dostępny do zakupu. Dysk Ultra Disk jest aktualnie w ograniczonej prywatnej wersji zapoznawczej i będzie ogólnie dostępny do zakupu w niedalekiej przyszłości. Aby ocenić wydajność, użyliśmy implementacji standardowego w branży testu porównawczego TPC-C dla bazy danych HammerDB. Obciążenie TPC-C bazy danych HammerDB pochodzi z testu porównawczego TPC-C i jako takie nie jest możliwe do porównania z opublikowanymi wynikami testu porównawczego TPC-C, ponieważ wyniki testu porównawczego TPC-C dla bazy danych HammerDB nie są zgodne z testem porównawczym TPC-C. Implementację testu porównawczego TPC-C dla bazy danych HammerDB można opisać w następujący sposób: schemat i dane zostały wygenerowane przez bazę danych HammerDB, transakcje były zgodne ze standardami ustanowionymi przez test porównawczy TPC-C zgodnie z implementacją dla bazy danych HammerDB, używana podstawowa metryka stanowiła łączną liczbę transakcji zakończonych podczas interwału pomiarowego, a metryka wydajności względem ceny została obliczona jako liczba dolarów amerykańskich na transakcję zdefiniowaną jako znormalizowany koszt uruchamiania obciążenia TPC-C bazy danych HammerDB na każdej z platform.
 3. Zgodnie z badaniami amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii program SQL Server miał najmniejszą liczbę luk w zabezpieczeniach w latach od 2010 do 2017 w porównaniu z produktami innych najważniejszych dostawców baz danych.
 4. Aktualnie nie istnieją żadne wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych ze wstępnie skonfigurowanymi obrazami programu SQL Server. Konieczne będzie ręczne zainstalowanie programu SQL Server na zarezerwowanych maszynach wirtualnych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.