Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Łatwe migrowanie obciążeń programu SQL Server do chmury

Bezproblemowa, gładka migracja

Myślisz o rezygnacji z zarządzania centrum danych swoich aplikacji programu SQL Server? Platforma Azure sprawia, że jest to łatwe. Uruchom maszynę wirtualną, utwórz kopię zapasową wystąpienia programu SQL Server i przywróć ją na platformie Azure. Tylko tyle trzeba, aby zmniejszyć inwestycje kapitałowe i zoptymalizować wydatki operacyjne, migrując lokalny program SQL Server do chmury. Jeśli już masz licencje programu SQL Server z pakietem Software Assurance, możesz skorzystać z naszych obrazów BYOL (Bring Your Own License) i wyeliminować potrzebę ręcznej instalacji programu SQL Server.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure do wirtualizacji programu SQL Server?

Usługi w chmurze nie są takie same. Platforma Azure oferuje:

  • Elastyczność chmury — skonfiguruj wdrożenia programu SQL Server i zacznij zarządzać nimi w ciągu kilku minut, a następnie na bieżąco skaluj je w górę lub w dół.
  • Dostrojone pod kątem wydajności — spełnij swoje nawet najbardziej wyśrubowane wymagania, używając maszyn wirtualnych zoptymalizowanych przez zespół twórców programu SQL Server.
  • Łączność hybrydowa — jak najpełniej wykorzystaj inwestycje lokalne i ciesz się wszystkim, co oferuje platforma Azure.
  • Duże bezpieczeństwo i zaufanie — chroń wszystkie swoje dane, używając wysoko zabezpieczonej bazy danych w chmurze o największej zgodności ze standardami.

Uproszczenie zabezpieczeń przez automatyzację

Zaufaj naszemu wysoko zabezpieczonemu środowisku, w którym używany jest szyfrowany magazyn oraz prywatne sieci wirtualne i które oferuje najszerszą zgodność ze standardami. Łatwo skonfiguruj program SQL Server w celu zoptymalizowania magazynu maszyny wirtualnej pod kątem docelowego obciążenia (np. przetwarzania transakcji lub magazynowania danych) i zautomatyzuj typowe operacje, takie jak tworzenie kopii zapasowych bazy danych i stosowanie poprawek systemu operacyjnego.

Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową bazy danych programu SQL Server na platformie Azure

Ekonomiczne programowanie i testowanie

Nowe środowisko opracowywania można usprawnić w ciągu paru minut i płacić tylko za rzeczywiste użycie. Nasze obrazy programu SQL Server dla deweloperów, w tym program SQL Server 2016, udostępniają pełny zestaw funkcji programu SQL Server z bezpłatną licencją na potrzeby programowania i testowania. Obrazy programu SQL Server Express z bezpłatną licencją pozwalają również hostować niewielkie obciążenia (poniżej 1 GB pamięci, poniżej 10 GB magazynu). Niskie koszty korzystania z maszyn wirtualnych oznaczają, że płaci się kwoty wyrażane w groszach za godzinę, korzystając ze wszystkich funkcji potrzebnych przy programowaniu i testowaniu.

Dowiedz się, jak zwiększyć możliwości maszyny wirtualnej przy użyciu programu SQL Server

Podnoszenie ciągłości biznesowej

Podnieś ciągłość biznesową na wypadek awarii, umieszczając repliki zawsze włączonych grup dostępności programu SQL Server na maszynach wirtualnych. Program SQL Server 2016 oferuje maksymalnie osiem replik z możliwością odczytu, które można wdrażać w regionie platformy Azure wybranym z szybko zwiększającej się listy regionów na całym świecie. Skonfiguruj szybkie przełączanie do trybu failover dla aplikacji bazy danych działających na platformie Azure i strategicznie rozmieść swoje repliki programu SQL Server, aby mieć spokojną głowę w przypadku awarii lokalnej.

Dowiedz się więcej o zawsze włączonych grupach dostępności

Wybieranie odpowiedniej wersji programu SQL Server

Skonfiguruj obraz maszyny wirtualnej z najodpowiedniejszą wersją programu SQL Server dla Twojego scenariusza.

Wersja Opis
SQL Server 2016 Developer Tworzenie Ta w pełni funkcjonalna wersja programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1 pozwala opracowywać, testować i prezentować aplikacje w środowisku nieprodukcyjnym.
SQL Server 2016 Express Tworzenie Ta podstawowa baza danych pozwala tworzyć małe, oparte na danych aplikacje internetowe i mobilne w rozmiarze do 10 GB. Dostępne bezpłatnie.
SQL Server 2016 Web Tworzenie Korzystaj z bezpłatnej, zabezpieczonej i wysoce skalowanej platformy danych dla witryn publicznych.
SQL Server 2016 Standard Tworzenie Znajdź rozbudowane funkcje programowania, innowacje w zakresie zabezpieczeń i wydajne rozwiązania dla składnic danych i aplikacji warstwy średniej.
SQL Server 2016 Enterprise Tworzenie Korzystaj z kluczowych dla działalności funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i najlepszej wydajności obciążeń pracą w warstwie 1.

Powiązane produkty i usługi

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Wypróbuj jeszcze dziś program SQL Server na maszynach wirtualnych