Pomiń nawigację

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Łatwe migrowanie obciążeń programu SQL Server do chmury

SQL Server 2008 end of support is coming. Move to Azure virtual machines and get 3 more years of extended security updates

Bezproblemowa, gładka migracja

Ready to walk away from datacenter management of your SQL Server apps? Azure makes it easy. Spin up a virtual machine, back up your SQL Server instance, and restore it into Azure. It’s that easy to reduce your capital investments and optimize operational expenses by migrating your on-premises SQL Server to the cloud. If you already have SQL Server licenses with Software Assurance, then you can use our Bring your own license (BYOL) images, and eliminate the need to manually install SQL Server.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure do wirtualizacji programu SQL Server?

Usługi w chmurze nie są takie same. Platforma Azure oferuje:

  • Operating system choice – support for Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, and Ubuntu Linux.
  • Cloud flexibility – Set up and manage your SQL Server deployments in minutes, and then scale up or down.
  • Tuned for performance – Meet your toughest demands with virtual machines optimized by the team that built SQL Server.
  • Hybrid connectivity – Get the most out of your on-premises investments, and take advantage of all that Azure offers.
  • Highly-secured and trusted – Protect your entire data estate with a highly-secured database on the most compliant cloud.

Simplify security and enhance manageability

Zaufaj naszemu wysoko zabezpieczonemu środowisku, w którym używany jest szyfrowany magazyn oraz prywatne sieci wirtualne i które oferuje najszerszą zgodność ze standardami. Łatwo skonfiguruj program SQL Server w celu zoptymalizowania magazynu maszyny wirtualnej pod kątem docelowego obciążenia (np. przetwarzania transakcji lub magazynowania danych) i zautomatyzuj typowe operacje, takie jak tworzenie kopii zapasowych bazy danych i stosowanie poprawek systemu operacyjnego.

Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową bazy danych programu SQL Server na platformie Azure

Ekonomiczne programowanie i testowanie

Nowe środowisko opracowywania można usprawnić w ciągu paru minut i płacić tylko za rzeczywiste użycie. Nasze obrazy programu SQL Server dla deweloperów, w tym program SQL Server 2017, udostępniają pełny zestaw funkcji programu SQL Server z bezpłatną licencją na potrzeby programowania i testowania. Obrazy programu SQL Server Express z bezpłatną licencją pozwalają również hostować niewielkie obciążenia (do 1 GB pamięci i do 10 GB magazynu). Niskie koszty korzystania z maszyn wirtualnych oznaczają, że płaci się kwoty wyrażane w groszach za godzinę, korzystając ze wszystkich funkcji potrzebnych przy programowaniu i testowaniu.

Dowiedz się, jak zwiększyć możliwości maszyny wirtualnej przy użyciu programu SQL Server

Podnoszenie ciągłości biznesowej

Wzmocnij ciągłość biznesową na wypadek awarii, umieszczając własne repliki zawsze włączonych grup dostępności programu SQL Server na maszynach wirtualnych. Program SQL Server 2017 oferuje maksymalnie osiem replik z możliwością odczytu, które możesz wdrażać w regionie platformy Azure wybranym z szybko zwiększającej się listy regionów na całym świecie. Skonfiguruj szybkie przełączanie do trybu failover dla aplikacji bazy danych działających na platformie Azure i strategicznie rozmieść swoje repliki programu SQL Server, aby mieć spokojną głowę w przypadku awarii lokalnej.

Dowiedz się więcej o zawsze włączonych grupach dostępności

Now available on Linux and Windows

SQL Server 2017 gives you the flexibility to run your choice of SQL Server edition in an Azure virtual machine, now on the operating system of your choice. Whether you choose Windows or a Linux distribution like Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, or Ubuntu, SQL Server 2017 will provide a consistent experience from on-premises to cloud. Run your Linux applications on the database with industry-leading performance and security for all your workloads.

Wybieranie odpowiedniej wersji programu SQL Server

Skonfiguruj obraz maszyny wirtualnej z najodpowiedniejszą wersją programu SQL Server dla Twojego scenariusza.

Wersja Opis
SQL Server 2017 Developer
Ta w pełni funkcjonalna wersja programu SQL Server pozwala opracowywać, testować i prezentować aplikacje w środowisku nieprodukcyjnym.
SQL Server 2017 Express
Ta podstawowa baza danych pozwala tworzyć małe, oparte na danych aplikacje internetowe i mobilne w rozmiarze do 10 GB. Dostępne bezpłatnie.
SQL Server 2017 Web
Korzystaj z bezpłatnej, zabezpieczonej i wysoce skalowanej platformy danych dla witryn publicznych.
SQL Server 2017 Standard
Znajdź rozbudowane funkcje programowania, innowacje w zakresie zabezpieczeń i wydajne rozwiązania dla składnic danych i aplikacji warstwy średniej. Łatwo uaktualnij do wersji Enterprise bez konieczności zmiany jakiegokolwiek kodu.
SQL Server 2017 Enterprise
Dostęp do krytycznych dla misji możliwości w celu uzyskania niezrównanej skali, bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i wiodącej wydajności dla Twojej bazy danych warstwy 1, analizy biznesowej i zaawansowanych obciążeń analitycznych.
Wersja Opis
SQL Server 2017 Developer
Ta w pełni funkcjonalna wersja programu SQL Server pozwala opracowywać, testować i prezentować aplikacje w środowisku nieprodukcyjnym.
SQL Server 2017 Express
Ta podstawowa baza danych pozwala tworzyć małe, oparte na danych aplikacje internetowe i mobilne w rozmiarze do 10 GB. Dostępne bezpłatnie.
SQL Server 2017 Web
Korzystaj z bezpłatnej, zabezpieczonej i wysoce skalowanej platformy danych dla witryn publicznych.
SQL Server 2017 Standard
Znajdź rozbudowane funkcje programowania, innowacje w zakresie zabezpieczeń i wydajne rozwiązania dla aplikacji warstwy średniej. Łatwo uaktualnij do wersji Enterprise bez konieczności zmiany jakiegokolwiek kodu.
SQL Server 2017 Enterprise
Dostęp do krytycznych dla misji możliwości w celu uzyskania niezrównanej skali, bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i wiodącej wydajności dla Twojej bazy danych warstwy 1 i obciążeń magazynowania danych.
Wersja Opis
SQL Server 2017 Developer
Ta w pełni funkcjonalna wersja programu SQL Server pozwala opracowywać, testować i prezentować aplikacje w środowisku nieprodukcyjnym.
SQL Server 2017 Express
Ta podstawowa baza danych pozwala tworzyć małe, oparte na danych aplikacje internetowe i mobilne w rozmiarze do 10 GB. Dostępne bezpłatnie.
SQL Server 2017 Web
Korzystaj z bezpłatnej, zabezpieczonej i wysoce skalowanej platformy danych dla witryn publicznych.
SQL Server 2017 Standard
Znajdź rozbudowane funkcje programowania, innowacje w zakresie zabezpieczeń i wydajne rozwiązania dla aplikacji warstwy średniej. Łatwo uaktualnij do wersji Enterprise bez konieczności zmiany jakiegokolwiek kodu.
SQL Server 2017 Enterprise
Dostęp do krytycznych dla misji możliwości w celu uzyskania niezrównanej skali, bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i wiodącej wydajności dla Twojej bazy danych warstwy 1 i obciążeń magazynowania danych.
Wersja Opis
SQL Server 2017 Developer
Ta w pełni funkcjonalna wersja programu SQL Server pozwala opracowywać, testować i prezentować aplikacje w środowisku nieprodukcyjnym.
SQL Server 2017 Express
Ta podstawowa baza danych pozwala tworzyć małe, oparte na danych aplikacje internetowe i mobilne w rozmiarze do 10 GB. Dostępne bezpłatnie.
SQL Server 2017 Web
Korzystaj z bezpłatnej, zabezpieczonej i wysoce skalowanej platformy danych dla witryn publicznych.
SQL Server 2017 Standard
Znajdź rozbudowane funkcje programowania, innowacje w zakresie zabezpieczeń i wydajne rozwiązania dla aplikacji warstwy średniej. Łatwo uaktualnij do wersji Enterprise bez konieczności zmiany jakiegokolwiek kodu.
SQL Server 2017 Enterprise
Dostęp do krytycznych dla misji możliwości w celu uzyskania niezrównanej skali, bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i wiodącej wydajności dla Twojej bazy danych warstwy 1 i obciążeń magazynowania danych.

Wypróbuj jeszcze dziś program SQL Server na maszynach wirtualnych