Pomiń nawigację

Rodzina urządzeń Azure Data Box

Przenoś przechowywane lub przesyłane dane na platformę Azure w szybki i niedrogi sposób: Urządzenia offline Data Box z łatwością przenoszą dane na platformę Azure, gdy zajęcie sieci nie jest akceptowalne. Urządzenia online Data Box przesyłają dane na platformę Azure i z niej przez sieć.

Data Box

Dlaczego rodzina urządzeń Azure Data Box?

Dane są generowane na poziomie rekordów, a przenoszenie przechowywanych lub przesyłanych danych do chmury może być wyzwaniem. Produkty Azure Data Box oferują rozwiązania offline i online na potrzeby przenoszenia danych do chmury.

Urządzenia Data Box, Data Box Disk i Data Box Heavy pomagają w przesyłaniu dużych ilości danych na platformę Azure, kiedy nie można skorzystać z sieci. Te urządzenia do przesyłania danych w trybie offline są dostarczane z Twojej organizacji do centrum danych platformy Azure. Korzystają one z szyfrowania AES, aby pomóc w ochronie Twoich danych podczas przesyłania, i przechodzą dokładny proces oczyszczania po przekazaniu, aby usunąć Twoje dane z urządzenia.

Usługi Data Box Edge i Data Box Gateway to produkty transferu danych online, które działają jak bramy magazynu sieciowego, aby zarządzać danymi między Twoją witryną a platformą Azure. Data Box Edge, lokalne urządzenie sieciowe, przesyła dane na platformę Azure i z niej oraz przetwarza dane przy użyciu funkcji obliczeniowej na brzegu sieci z obsługą sztucznej inteligencji. Data Box Gateway to urządzenie wirtualne z funkcjami bramy magazynu.

Transfer danych offline

Data Box

Data Box

To odporne na wstrząsy urządzenie o pojemności 100 TB korzysta ze standardowych protokołów NAS i popularnych narzędzi do kopiowania. Korzysta ono z 256-bitowego szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczniejszego przesyłania.

Data Box Disk

Data Box Disk

Nasz dysk SSD o pojemności 8 TB z interfejsem USB/SATA korzysta z szyfrowania 128-bitowego. Dostosuj go do swoich potrzeb — jest dostarczany w pakietach obejmujących maksymalnie pięć sztuk, co w sumie daje 40 TB pojemności.

Data Box Heavy

Data Box Heavy WERSJA ZAPOZNAWCZA

Jak sama nazwa wskazuje, to samodzielne urządzenie odporne na wstrząsy zaprojektowano po to, aby umożliwić przeniesienie 1 PB danych do chmury.

Transfer danych online

Data Box Edge WERSJA ZAPOZNAWCZA

To lokalne, fizyczne urządzenie sieciowe przesyła dane na platformę Azure i z niej. Analizuj, przetwarzaj i przekształcaj swoje dane lokalne przed przekazaniem ich do chmury, używając możliwości obliczeniowych brzegu sieci z obsługą sztucznej inteligencji.

Data Box Gateway WERSJA ZAPOZNAWCZA

Data Box Gateway także przesyła dane do platformy Azure i z niej — ale jest to urządzenie wirtualne.