Magistrala usług

Niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze jako usługa (MaaS) i prosta integracja hybrydowa

Upraszczanie przesyłania komunikatów w chmurze na poziomie przedsiębiorstwa

Polegaj na usłudze Azure Service Bus, jeśli potrzebujesz niezawodnej usługi przesyłania komunikatów w chmurze między aplikacjami i usługami, nawet gdy co najmniej jedna z nich działa w trybie offline. Ta dostępna w każdym regionie świadczenia usługi Azure, w pełni zarządzana usługa eliminuje obciążenia związane z zarządzaniem serwerami i licencjonowaniem. Asynchroniczne operacje umożliwiają elastyczne przesyłanie komunikatów obsługiwanych przez brokera między klientem i serwerem oraz ustrukturyzowane przesyłanie komunikatów typu „pierwszy na wejściu — pierwszy na wyjściu” (FIFO) i możliwości publikowania/subskrybowania.

Dowiedz się więcej o przesyłaniu komunikatów w chmurze przy użyciu usługi Service Bus

Skalowanie uporządkowanych komunikatów w poziomie do wielu czytników
Niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze dzięki usłudze Azure Service Bus

Kompilowanie skalowalnych rozwiązań w chmurze

Wzorce asynchronicznego przesyłania komunikatów, które stanowią podstawę trwałych aplikacji, umożliwiają niezawodne skalowanie. Integracja przesyłania komunikatów w usłudze Service Bus z zasobami w chmurze, takimi jak Azure SQL Database, Storage i funkcja Web Apps usługi App Service, zapewnia bezproblemowe działanie przy zmiennych obciążeniach z trwałością umożliwiającą przetrwanie sporadycznych awarii.

Implementowanie złożonych przepływów pracy związanych z przesyłaniem komunikatów

Kompiluj trwałe topologie przesyłania komunikatów ze złożonym routingiem, zwiększając równocześnie ogólną dostępność. Korzystaj z usługi Service Bus, aby dostarczać komunikaty do wielu subskrybentów i obsługiwać dostarczanie komunikatów w skali w systemach transmisji do klientów.

Service Bus Relay

Złożone przepływy pracy związane z przesyłaniem komunikatów w chmurze
Komunikacja w chmurze hybrydowej

Włączanie bezpiecznej komunikacji w różnych rozwiązaniach hybrydowych w chmurze

Dzięki funkcji połączeń hybrydowych w usłudze Service Bus Relay możesz bezpiecznie uzyskiwać dostęp do istniejących elementów zawartości, bez względu na to, gdzie się znajdują, i bez konieczności przeprowadzania złożonej konfiguracji zapory, sieci lub sieci VPN. Usługi te oferują rozszerzone uwierzytelnianie i łączność za pośrednictwem chmury, a także możliwość przeglądania i monitorowania aktywności.

Proste włączanie udostępniania jednego połączenia w wielu aplikacjach

Obsługuj dane w ich lokalizacji w środowisku lokalnym i umożliwiaj dostęp z chmury lub dowolnego miejsca za pośrednictwem pojedynczego, bezpiecznego połączenia za pomocą połączeń hybrydowych oraz usługi Service Bus Relay.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Tworzenie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta za pomocą usługi Service Bus