Service Bus

Niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze jako usługa (MaaS) i prosta integracja hybrydowa

  • Tworzenie niezawodnych i elastycznych aplikacji w chmurze z obsługą komunikatów
  • Ochrona aplikacji przed tymczasowymi wzrostami natężenia ruchu
  • Rozdzielenie poszczególnych aplikacji od siebie
  • Łączenie istniejących systemów lokalnych z rozwiązaniami w chmurze
  • Rozłożenie wiadomości na wiele niezależnych systemów zaplecza
  • Skalowanie uporządkowanych komunikatów w poziomie do wielu czytników

Upraszczanie przesyłania komunikatów w chmurze na poziomie przedsiębiorstwa

Polegaj na usłudze Azure Service Bus, jeśli potrzebujesz niezawodnej usługi przesyłania komunikatów w chmurze między aplikacjami i usługami, nawet gdy co najmniej jedna z nich działa w trybie offline. Ta dostępna w każdym regionie świadczenia usługi Azure, w pełni zarządzana usługa eliminuje obciążenia związane z zarządzaniem serwerami i licencjonowaniem. Operacje asynchroniczne umożliwiają elastyczne przesyłanie komunikatów obsługiwanych przez brokera między klientem i serwerem oraz ustrukturyzowane przesyłanie komunikatów typu „pierwszy na wejściu — pierwszy na wyjściu” (FIFO, first-in, first-out) i możliwości publikowania/subskrybowania, które świetnie sprawdzają się w przypadku zadań takich jak przetwarzanie.

Kompilowanie skalowalnych rozwiązań w chmurze

Wzorce asynchronicznego przesyłania komunikatów, które stanowią podstawę trwałych aplikacji, umożliwiają niezawodne skalowanie. Integracja przesyłania komunikatów w usłudze Service Bus z zasobami w chmurze, takimi jak Azure SQL Database, Azure Storage i Web Apps, zapewnia bezproblemowe działanie przy zmiennych obciążeniach z trwałością umożliwiającą przetrwanie sporadycznych awarii.

Implementowanie złożonych przepływów pracy związanych z przesyłaniem komunikatów

Twórz trwałe topologie przesyłania komunikatów ze złożonym routingiem i zwiększaj ogólną dostępność. Korzystaj z usługi Service Bus, aby dostarczać komunikaty do wielu subskrybentów i obsługiwać dostarczanie komunikatów w skali w systemach transmisji do klientów.

Włączanie bardzo bezpiecznej komunikacji w różnych rozwiązaniach hybrydowych w chmurze

Dzięki funkcji Połączenia hybrydowe w usłudze Service Bus Relay możesz uzyskiwać dostęp do istniejących elementów zawartości, bez względu na to, gdzie się znajdują, i bez konieczności przeprowadzania złożonej konfiguracji zapory, sieci lub sieci VPN. Te usługi zapewniają rozszerzone uwierzytelnianie i łączność za pośrednictwem chmury, a także możliwość przeglądania i monitorowania aktywności.

Proste włączanie udostępniania jednego połączenia w wielu aplikacjach

Obsługuj dane w ich lokalizacji w środowisku lokalnym i za pomocą funkcji Połączenia hybrydowe usługi Service Bus Relay umożliwiaj dostęp z chmury lub dowolnego miejsca za pośrednictwem pojedynczego, bezpiecznego połączenia.

Seminarium internetowe

Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z usługi Azure Service Bus i innych usług platformy Azure na potrzeby integracji.

Wideo

Zapoznaj się z prawdziwymi scenariuszami oraz wzorcami architektury dotyczącymi komunikatów i zdarzeń z zastosowaniem usług Events Hub, Service Bus, Event Grid oraz kolejek magazynu. Dowiedz się, kiedy używać poszczególnych typów usług do opracowania właściwego rozwiązania dla operacji bezserwerowych, integracji, danych big data oraz DevOps.

Oficjalny dokument

Integracja aplikacji często wymaga łączenia wielu niezależnych systemów, nierzadko złożonymi metodami. Zapoznaj się z tym oficjalnym dokumentem, aby dowiedzieć się, jak składniki usług API Management, Logic Apps, Service Bus i Event Grid współdziałają w ramach kompletnego rozwiązania do integrowania aplikacji chmurowych i lokalnych.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta za pomocą usługi Service Bus