Log Analytics — cennik

Uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących używanego środowiska

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Log Analytics są naliczane za każdy gigabajt (GB) danych przekazanych do usługi. Usługa Log Analytics oferuje część funkcji oferowanych w ramach usługi Insight and Analytics. Nie obejmuje funkcji monitorowania zależności aplikacji ani monitorowania wydajności sieci. Usługa Log Analytics jest oferowana w dwóch warstwach: bezpłatnej i płatnej. Warstwa Bezpłatna ma limit ilości danych gromadzonych dziennie. Warstwa płatna nie ma dziennego limitu ilości gromadzonych danych.

Bezpłatnie Usługa Log Analytics — warstwa Autonomiczna
Limit dzienny 500 MB1 Brak
Okres przechowywania 7 dni 1 miesiąc
Dostosowywanie dłuższych okresów przechowywania ‐ ‐ Niedostępne Dostępna
Cena Bezpłatnie $- za GB
1W przypadku klientów, którzy osiągną swój limit dzienny wynoszący 500 megabajtów (MB), analizowanie danych zostanie zatrzymane i wznowione na początku następnego dnia. Dzień jest określany na podstawie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

Pamiętaj, że w przypadku rozwiązań takich jak Security & Compliance opłaty mogą być naliczane nawet wtedy, gdy są one wdrożone w obszarze roboczym usługi Log Analytics w warstwie Bezpłatna. Zobacz cennik rozwiązania Security & Compliance.

Opłaty za użycie nadwyżkowe

Jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem.

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $-/GB/miesiąc

W przypadku obszarów roboczych utworzonych przed 1 października 2016 roku

Klienci, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Log Analytics przed 1 października 2016 roku, wciąż funkcjonują w ramach starszego modelu cen i mogą w dowolnym momencie przejść do nowych modeli opisanych powyżej. Modele cen opisane poniżej nie były dostępne dla żadnych nowych obszarów roboczych od 1 października 2016 roku.

Standardowa Premium
Limit dzienny Brak Brak
Okres przechowywania 1 miesiąc 12 mies.
Dostosowywanie dłuższych okresów przechowywania ‐ ‐ Niedostępne ‐ ‐ Niedostępne
Cena $2.3 za GB $3.5 za GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure, już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu 6 godzin od ich umieszczenia w kolejce indeksowania przez usługę Log Analytics. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Podczas tworzenia obszaru roboczego usługi Log Analytics można wybrać odpowiednią warstwę.

  • Tak, zawsze można zmienić wybraną warstwę. Jednak po zmianie warstwy w obszarze roboczym wszystkie dane przeanalizowane przed zmianą warstwy zostaną zachowane w okresie przechowywania nowej warstwy. Możesz również utworzyć wiele obszarów roboczych, każdy przy użyciu innej warstwy.

  • Nie. Możesz pozostać w bieżącej warstwie cenowej, zmienić ją na nową warstwę OMS lub przejść do warstwy Bezpłatna.

  • Nie. W przypadku obszarów roboczych usługi Log Analytics utworzonych po 1 października 2016 roku można wybrać wyłącznie następujące warstwy: Bezpłatna, Autonomiczna i OMS.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Log Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto