Pomiń nawigację

Log Analytics — cennik

Zmieniaj dane dzienników w szczegółowe informacje i działania

Usługa Log Analytics umożliwia gromadzenie i analizowanie danych monitorowania generowanych przez wiele źródeł w Twoich środowiskach w chmurze i środowiskach lokalnych.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Log Analytics są naliczane za każdy gigabajt (GB) danych pozyskanych do usługi.

Funkcja Bezpłatny limit jednostek Cena
Pozyskiwanie danych 5 GB/miesiąc1 $- za GB
Przechowywanie danych 31 dni2 $-/GB/miesiąc

1Za pierwsze 5 GB danych pozyskanych do usługi Azure Log Analytics w każdym miesiącu nie jest naliczana żadna opłata.

2Każdy gigabajt danych pozyskany do obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics jest przechowywany bezpłatnie przez pierwszych 31 dni.

Uwaga: opłaty za usługę Service Map są naliczane na podstawie danych pozyskanych przez Agenta zależności do usług Service Map i Log Analytics. Dane pozyskiwane przez Agenta zależności są rozliczane zgodnie z powyższym cennikiem usługi Log Analytics. Rozliczanie na podstawie danych pozyskanych na platformę Service Map nie zostało jeszcze uruchomione. Te opłaty będą naliczane od 1 grudnia 2018 r.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure, już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
 • Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu 6 godzin od ich umieszczenia w kolejce indeksowania przez usługę Log Analytics. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Klienci, którzy rozpoczęli używanie usługi Log Analytics w bezpłatnej warstwie przed 2 kwietnia 2018 r. mogą nadal pozostać w starej bezpłatnej warstwie. Stara bezpłatna warstwa ma ograniczenie dziennej ilości zbieranych danych do 500 MB i nie pozwala na przechowywanie danych dłużej niż 7 dni. Nowy model cen nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dziennej ilości zbieranych danych i umożliwia ich przechowywanie nawet przez dwa lata. Klienci używający starego modelu cen mogą w każdej chwili przejść do nowego modelu cen powyżej.

 • Tak. Możesz pozostać w modelu cen z płatnością za węzeł usługi Insight & Analytics, aby używać usługi Log Analytics.

 • Aby oszacować wpływ modelu cen za gigabajt, zapoznaj się z naszą dokumentacją na stronie Użycie i szacunkowe koszty. Pamiętaj, że w nowym modelu cen pozyskiwanie i przechowywanie danych są wycenione inaczej w zależności od regionu, w którym masz swój obszar roboczy usługi Log Analytics. Upewnij się, że zostało to uwzględnione podczas przeprowadzania jakichkolwiek porównań szacowanych kosztów. Ponadto, jeśli został kupiony pakiet OMS, pamiętaj, aby porozmawiać ze swoim przedstawicielem w celu pełnego zrozumienia wpływu wszelkich zmian.

 • Wykonaj kroki opisane na stronie dokumentacji, aby przejść do nowego modelu cen.

 • Tak, klienci mający umowę Enterprise Agreement (EA) dla modelu cen za węzeł usługi Insight & Analytics mogą dalej korzystać z planów cenowych za węzeł we wszelkich nowych subskrypcjach, które połączą z istniejącą umową EA.

 • Jeśli postanowisz przenieść subskrypcję do nowego modelu cen, wszystkie Twoje obszary robocze w tej subskrypcji zostaną przeniesione do nowego modelu cen opisanego powyżej. W przeciwnym razie nadal będziesz mieć możliwość wyboru między dostępnymi warstwami cenowymi usługi Log Analytics: Bezpłatna, Za węzeł (OMS), Na GB (Autonomiczna), Standardowa lub Premium.

 • Tak, klienci, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Log Analytics przed 1 października 2016 roku, wciąż korzystają ze starszego modelu cen i mogą w dowolnym momencie przejść do nowych modeli opisanych powyżej. Modele cen opisane poniżej nie były dostępne dla żadnych nowych obszarów roboczych od 1 października 2016 roku.

  Standardowa Premium
  Limit dzienny Brak Brak
  Okres przechowywania 1 miesiąc 12 miesięcy
  Dostosowywanie dłuższych okresów przechowywania Niedostępne Niedostępne
  Cena $2.3 za GB $3.5 za GB
 • Okres przechowywania może wynosić od 30 do 730 dni. Obliczanie kosztu przechowywania odbywa się z dokładnością co do dnia w oparciu o miesięczną cenę za GB przechowywany dłużej niż uwzględnione 31 dni przechowywania.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Log Analytics

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji