Log Analytics — cennik

Uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących używanego środowiska

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite. Zapewnia on uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automation, Backup i Site Recovery. Informacje o opcjach subskrypcji.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Log Analytics są naliczane za każdy GB danych przekazanych do usługi. Usługa Log Analytics oferuje część funkcji oferowanych w ramach usługi Insight & Analytics. Nie obejmuje funkcji monitorowania zależności aplikacji ani monitorowania wydajności sieci. Usługa Log Analytics jest oferowana w dwóch warstwach: bezpłatnej i płatnej. Warstwa Bezpłatna ma limit ilości danych gromadzonych dziennie. Warstwa płatna nie ma dziennego limitu ilości gromadzonych danych.

Bezpłatnie Usługa Log Analytics — Autonomiczna
Limit dzienny 500 MB1 Brak
Okres przechowywania 7 dni 1 miesiąc
Dostosowywanie dłuższych okresów przechowywania
Cena Bezpłatnie $- za GB
1W przypadku klientów, którzy osiągną swój limit dzienny wynoszący 500 MB, analizowanie danych zostanie zatrzymane i wznowione na początku następnego dnia. Dzień jest oparty na czasie UTC.

Pamiętaj, że w przypadku rozwiązań pakietu Operations Management Suite, takich jak Security & Compliance, mogą być naliczane opłaty nawet wtedy, gdy są one wdrożone w obszarze roboczym Log Analytics w warstwie Bezpłatna. Zobacz cennik rozwiązania Security & Compliance.

Opłaty za użycie nadwyżkowe

Jeśli dane muszą być przechowywane dłużej niż przez miesiąc, są naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe, zgodnie z poniższym cennikiem.

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej 1 miesiąca $-/GB/miesiąc

W przypadku obszarów roboczych utworzonych przed 1 października 2016 roku

Klienci, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Log Analytics przed 1 października 2016 roku, wciąż funkcjonują w ramach starszego modelu cen i mogą w dowolnym momencie przejść do nowych modeli opisanych powyżej. Modele cen opisane poniżej nie będą dostępne dla żadnych nowych obszarów roboczych od 1 października 2016 roku.

Standardowa Premium
Limit dzienny Brak Brak
Okres przechowywania 1 miesiąc 12 mies.
Dostosowywanie dłuższych okresów przechowywania
Cena $2.3 za GB $3.5 za GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym dla usługi Log Analytics, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępne są też dodatkowe filmy i dokumentacja szkoleniowa.
  • Gwarantujemy, że przez co najmniej 99,9% czasu dane dziennika będą indeksowane w ciągu 6 godzin od ich umieszczenia w kolejce indeksowania przez usługę Log Analytics. Warstwie Bezpłatna nie towarzyszy umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Podczas tworzenia obszaru roboczego usługi Log Analytics można wybrać odpowiednią warstwę.

  • Tak, zawsze można zmienić wybraną warstwę. Jednak po zmianie warstwy w obszarze roboczym wszystkie dane przeanalizowane przed zmianą warstwy zostaną zachowane w okresie przechowywania nowej warstwy. Możesz również utworzyć wiele obszarów roboczych, każdy przy użyciu innej warstwy.

  • Nie. Możesz pozostać w bieżącej warstwie cenowej, zmienić ją na nową warstwę „OMS” lub przejść do warstwy bezpłatnej.

  • Nie. W przypadku obszarów roboczych usługi Log Analytics utworzonych po 1 października 2016 roku można wybrać wyłącznie następujące warstwy: Bezpłatna, Autonomiczna i OMS.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Log Analytics

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś