Pomiń nawigację

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, przenosząc swoje aplikacje .NET i bazy danych SQL do chmury. Pobierz bezpłatny raport dotyczący zgodności i migruj aplikacje w kilka minut dzięki narzędziom App Service Migration Assistant i Data Migration Assistant.

Migrowanie aplikacji .NET za pomocą usług Azure App Service i Azure SQL Database

Now, more than ever, it's crucial to maintain low operating costs while responding to evolving user needs. Azure App Service and Azure SQL Database take care of the availability, scale, security, and infrastructure management of your apps, allowing you to spend more time growing your business and empowering employees.

For ASP.NET web apps Azure provides the only end-to-end fully managed platform that natively supports Windows, offering unparalleled developer productivity with deep Visual Studio and GitHub integration and building on 25 years of SQL innovation together with Azure SQL Database. With free cloud migration resources and tooling such as Azure Migrate tailored for .NET web apps and the SQL databases that power them, it has never been easier to migrate to the cloud.

Optymalizowanie kosztów

Wbudowane narzędzia do monitorowania i analizy pomagają zoptymalizować zasoby, a dzięki temu uzyskać więcej miejsca w chmurze za mniej.

Bezpieczna praca

Zapewnij wdrożenia z zerowym czasem przestoju, korzystając z platformy do hostingu internetowego klasy korporacyjnej, która przetwarza ponad 9 bilionów zapytań SQL dziennie.

Szybsze dostarczanie nowych funkcji

Bezproblemowe debugowanie zdalne i w aktywnej witrynie umożliwia diagnozowanie problemów i szybkie ich rozwiązywanie.

Redukcja wydatków, większa wydajność i poprawa elastyczności

Take advantage of the cost benefits of a fully managed platform that allows you to migrate and run your .NET applications with confidence. Free up developer time to build, deploy, and evolve apps that provide rich experiences for your customers—while the undifferentiated heavy lifting of administration is taken care of for you.

Hear how Azure is helping businesses migrate apps and databases to the cloud

Migracja aplikacji .NET

Simplify the migration planning of your web apps to the cloud with minimal or no code changes with the Azure App Service Migration Assistant tool—a free and simple path to automatically migrate .NET or PHP web applications from on-premises to the cloud.

  • Oceń witrynę pod kątem migracji za pomocą skanowania jej publicznego adresu URL
  • Pobierz Asystenta migracji, aby przeprowadzić testy gotowości
  • Migruj aplikację internetową do usługi Azure App Service

Migracja bazy danych

Otrzymuj szczegółowe wskazówki dotyczące modernizowania danych programu SQL Server na platformie Azure.

Pokaz: Jak migrować aplikacje internetowe do usługi Azure App Service

Take a look at the latest options for assessing and migrating your apps and their underlying code into Azure.

Pokaz: Jak przeprowadzić migrację baz danych SQL Server na platformę Azure

Review your best options for assessing SQL Server Migration and migrating SQL Server data to Azure using Database Migration Assistant and Database Migration Service.

Wykonaj pierwsze kroki, aby już teraz rozpocząć migrację

Rozpocznij