Migracja aplikacji internetowych

Angażuj użytkowników za pomocą rozbudowanych środowisk i uzyskaj większą elastyczność na rynku, przenosząc swoje aplikacje do chmury. Rozpocznij migrację swoich aplikacji internetowych od Asystenta migracji usługi Azure App Service — narzędzia specjalnie zaprojektowanego do obciążeń aplikacji internetowych.

Migruj aplikacje platformy .NET na platformę Azure

Poświęcaj więcej czasu na tworzenie wartości dla swoich klientów, a mniej czasu i zasobów na zarządzanie infrastrukturą — przenieś swoje aplikacje internetowe na platformę Azure.

Zaangażowanie cyfrowe ewoluowało znacznie poza statyczną zawartość internetową. Klienci oczekują rozbudowanej interakcyjności, funkcjonalności i środowiska wielokanałowego. Dzięki w pełni zarządzanym usługom na platformie Azure możesz bez problemu wykorzystać swoją kreatywność i innowacyjność do tworzenia aplikacji o solidnym środowisku, które zwiększą Twoje przychody.

Usługi platformy Azure dbają o dostępność, skalowalność, zabezpieczenia i zarządzanie infrastrukturą aplikacji, dzięki czemu możesz poświęcać mniej czasu na zajmowanie się zasobami podstawowymi.

Skup się na jakości obsługi klienta

Uzyskaj więcej czasu na tworzenie niezawodnych aplikacji i wykorzystywanie nowych możliwości uzyskiwania przychodów.

Szybciej zapewniaj więcej funkcji

Zmaksymalizuj wartość dodaną na cykl opracowywania i wprowadź rozwiązanie na rynek w dwa razy krótszym czasie.

Wyróżnij się dzięki innowacji

Skoncentruj się na rozwijaniu aplikacji, poświęcając mniej czasu na administrowanie.

Hosting, skalowanie i innowacje dzięki usłudze Azure App Service

Ciesz się natychmiastowymi korzyściami w pełni zarządzanej platformy z wbudowaną ciągłą integracją i ciągłym wdrażaniem. Przeznaczaj więcej czasu na tworzenie, wdrażanie i rozwijanie aplikacji udostępniających klientom rozbudowane środowiska — powtarzalne i żmudne prace administracyjne są wykonywane za Ciebie.

Usługę Azure App Service zaprojektowano specjalnie do obsługi aplikacji internetowych, witryn internetowych, interfejsów API i innych usług internetowych. Dołącz do bazy klientów posiadających miliony aplikacji internetowych (wykorzystających wiele technologii, takich jak .NET czy PHP) oraz systemy zarządzania zawartością, takie jak Sitecore i WordPress.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure App Service

Trzy proste sposoby migracji aplikacji internetowych do usługi Azure App Service:

  • Użyj swojego kodu

    Ponownie wdróż kod za pomocą istniejącego potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

  • Użyj swojego kontenera

    Umieść swoją aplikację w kontenerze i wdróż ją za pomocą obrazu Docker.

  • Skorzystaj z narzędzia Asystent migracji

    Zautomatyzuj migrację aplikacji .NET i PHP za pomocą Asystenta migracji usługi App Service.

Oceń i migruj swoje aplikacje internetowe w ciągu kilku minut

Uprość migrację aplikacji internetowych do chmury przy minimalnej zmianie kodu lub bez jakichkolwiek zmian za pomocą narzędzia Asystent migracji usługi Azure App Service — bezpłatnej i prostej ścieżki automatycznej migracji aplikacji internetowych .NET lub PHP ze środowiska lokalnego do chmury.

Oceń witrynę pod kątem migracji za pomocą skanowania jej publicznego adresu URL

Pobierz Asystenta migracji, aby przeprowadzić testy gotowości

Migruj aplikację internetową do usługi Azure App Service

Pokaz: migracja aplikacji internetowych .NET na platformę Azure

Zapoznaj się ze szczegółowymi, praktycznymi wskazówkami dotyczącymi oceny aplikacji internetowych .NET i migracji ich na platformę Azure za pomocą narzędzia Asystent migracji usługi App Service.

Skontaktuj się z ekspertem, aby zacząć

Wykonaj pierwsze kroki, aby już teraz rozpocząć migrację