Centrum deweloperów języka Java

Platforma Azure ułatwia wdrażanie i skalowanie aplikacji Java przy użyciu dobrze znanych narzędzi

Develop Java apps on Azure

Azure Developer CLI

Work with Azure using the developer friendly, cross-platform CLI on Windows, macOS, and Linux

Use the stack you love

Create virtual machines based on popular stacks

Customers using Java on Azure

Deploy a Spring Boot app on Azure

Azure SDK for Java

Use and manage your Aure resources with Java using our SDK.