Oprogramowanie Java na platformie Azure

Zacznij tworzyć aplikacje Java w chmurze przy użyciu wybranych narzędzi i platform

Dlaczego środowisko Java na platformie Azure?

Programowanie przy użyciu ulubionych narzędzi

Twórz, debuguj i wdrażaj aplikacje Java na platformie Azure przy użyciu ulubionych środowisk IDE, takich jak Eclipse, IntelliJ i Visual Studio Code for Java. Korzystaj z narzędzi do kompilowania i automatyzacji, takich jak Maven, Gradle i Jenkins, na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Szybsze publikowanie dzięki w pełni zarządzanym usługom

Przekaż obowiązki związane z zarządzaniem oprogramowaniem i sprzętem infrastruktury platformie Azure, korzystając z serwera Tomcat w usłudze App Service, usług Azure Spring Cloud i Azure Kubernetes Service oraz w pełni zarządzanych baz danych, aby móc się skupić na pisaniu kodu.

Łatwość rozwoju

W miarę rosnących potrzeb szybko dodawaj usługi i funkcje takie jak bazy danych MySQL i PostgreSQL, monitorowanie wydajności oraz zarządzanie wpisami tajnymi. Łatwo wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji dzięki poznawczym interfejsom API platformy Azure.

Wtyczki platformy Azure dla platform Eclipse i IntelliJ

Twórz aplikacje Java i wdrażaj je w chmurze bezpośrednio z poziomu ulubionego środowiska IDE. Zestawy narzędzi dla środowisk Eclipse i IntelliJ udostępniają szablony oraz funkcje, których można używać do łatwego tworzenia, opracowywania, testowania i wdrażania aplikacji platformy Azure.

Dowiedz się więcej o narzędziach i środowiskach IDE

Azure Spring Cloud

Skorzystaj z usługi Azure Spring Cloud, aby zastosować nowoczesne wzorce mikrousług w aplikacjach Spring Boot, wyeliminować powtarzalny kod i szybko tworzyć niezawodne aplikacje Java. Łatwo wdrażaj, obsługuj i skaluj aplikacje we w pełni zarządzanym środowisku.

Przeczytaj przewodniki Szybki start

Środowisko Java EE w usłudze Azure Kubernetes Service

Migruj aplikacje JBoss EAP do serwera WildFly w usłudze Azure Kubernetes Service i korzystaj z wysoce dostępnej, bezpiecznej i w pełni zarządzanej usługi Kubernetes. Przez ten proces przeprowadzi Cię szczegółowa dokumentacja dotycząca migracji.

Przeczytaj przewodnik migracji

Twórz i wdrażaj aplikacje Java w chmurze przy użyciu wielu znajomych usług

Migrowanie aplikacji

Migruj aplikacje Java działające na serwerze Tomcat na platformę Azure za pomocą usługi App Service Migration Assistant.

App Service Migration Assistant

Modernizacja przy użyciu kontenerów

Optymalizuj obliczenia przy użyciu kontenerów. Usługa Azure Kubernetes Service oferuje w pełni zarządzany klaster Kubernetes, który umożliwia łatwe uruchamianie aplikacji opartych na języku Java w chmurze.

Azure Kubernetes Service

Oprogramowanie MySQL, PostgreSQL i SQL jako usługa

Skonfiguruj swoją ulubioną relacyjną bazę danych w chmurze, korzystając z niezawodnych, skalowalnych i w pełni zarządzanych usług dla oprogramowania MySQL, PostgreSQL i SQL Server.

Usługi bazy danych platformy Azure

AI oraz Cognitive Services

Korzystaj z usług sztucznej inteligencji i poznawczych interfejsów API, które pomogą Ci w tworzeniu inteligentnych aplikacji. Usługi Cognitive Services zapewniają każdemu deweloperowi dostęp do sztucznej inteligencji — niezależnie od posiadanej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego.

Azure Cognitive Services

Usługi zabezpieczeń i tożsamości

Łatwo dodaj do swojej aplikacji uwierzytelnianie przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz przechowuj klucze kryptograficzne i inne wpisy tajne w usłudze Azure Key Vault.

Usługa Azure Active Directory

Usługi monitorowania

Przy użyciu usługi Azure Monitor zbieraj i analizuj dane telemetryczne pochodzące z platformy Azure i środowisk lokalnych oraz wykonuj akcje na ich podstawie, aby maksymalizować wydajność i dostępność aplikacji.

Azure Monitor

Nowoczesne środowisko Java dla deweloperów w chmurze

Środowisko Java dla aplikacji natywnych dla chmury w 2020 roku? Właśnie tak! Martijn Verburg omawia ulepszenia języka Java i produktywności deweloperów oraz znaczne zaangażowanie firmy Microsoft w ekosystem Java.

Zasoby

Publikowanie aplikacji internetowej Java przy użyciu środowiska Eclipse

Dowiedz się, jak wdrożyć aplikację internetową w języku Java na platformie Azure przy użyciu zestawu narzędzi Azure Toolkit for Eclipse. Utworzysz aplikację internetową w środowisku Eclipse i wdrożysz ją na platformie Azure, a następnie będziesz zarządzać konfiguracjami wdrożonych aplikacji internetowych przy użyciu zestawu narzędzi Azure Toolkit for Eclipse.

Rozpocznij w środowisku MS Learn

Publikowanie aplikacji internetowej Java przy użyciu programu Maven

Dowiedz się, jak używać wtyczki Maven dla usługi Azure App Service na potrzeby tworzenia i wdrażania aplikacji internetowej w języku Java. Utworzysz aplikację internetową w języku Java, skonfigurujesz wtyczkę Maven i wdrożysz aplikację w usłudze Azure App Service przy użyciu wtyczki Maven.

Rozpocznij w środowisku MS Learn

Implementowanie potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla kontenerów Java

Dowiedz się, jak platforma Azure i usługa Azure DevOps wspierają aplikacje Java. Utworzysz projekt w usłudze Azure Pipelines, który kompiluje i wdraża podstawową aplikację Java na platformie Azure, a następnie wyzwolisz potok, aby zobaczyć, jak aplikacja zostanie skompilowana i wdrożona.

Rozpocznij w środowisku MS Learn

Azure Spring Cloud — warsztaty

Dowiedz się, jak wdrożyć mikrousługi Spring Boot w usłudze Azure Spring Cloud. Utworzysz klaster usługi Azure Spring Cloud, skompilujesz różne mikrousługi Spring Boot, skonfigurujesz serwer konfiguracji Spring Cloud, skompilujesz bibliotekę Spring Cloud Gateway i nie tylko.

Rozpocznij w środowisku MS Learn

Dokumentacja migracji aplikacji Java na platformę Azure

Uzyskaj więcej informacji o zalecanych strategiach migracji aplikacji Java na platformę Azure. Dokumentacja obejmuje ogólną migrację oraz konkretne obciążenia, w tym Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere i JBoss EAP.

Przeczytaj dokumentację

Zwiększ produktywność dzięki najnowszym zestawom Java SDK na platformie Azure

Szybko rozpocznij opracowywanie swoich aplikacji Java z obsługą chmury, korzystając z najnowszych zunifikowanych zestawów SDK. Usprawnij opracowywanie aplikacji w chmurze dzięki funkcjom, takim jak ponawianie prób połączenia za pomocą protokołu HTTP, rejestrowanie czy obsługa protokołów transportowych i uwierzytelniania.

Pobierz zestawy SDK

*Java i OpenJDK to znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystko jest gotowe — zacznij tworzyć aplikacje w języku Java na platformie Azure