Centrum deweloperów języka Java

Platforma Azure ułatwia wdrażanie i skalowanie aplikacji Java przy użyciu dobrze znanych narzędzi

Wprowadzenie do języka Java na platformie Azure

Wdrażanie aplikacji sieci Web języka Java na platformie Azure

Wypróbuj przykład z witryny GitHub

git clone https://github.com/Azure-Samples/storage-blob-java-getting-started.git
cd storage-blob-java-getting-started
setup.sh
mvn clean compile exec:java

Wymagania wstępne dotyczące maszyny wirtualnej z systemem Linux

Subskrypcja platformy Azure

Wymagania wstępne

Subskrypcja platformy Azure | Interfejs wiersza polecenia platformy Azure (Zainstalowano, Zalogowano)

Kod

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob
Magazyn — tabela
Magazyn — kolejka
Redis Cache
Baza danych DocumentDB
Service Bus
Azure Active Directory

Wdrażanie

Polecane stosy języka Java na platformie Azure

JDK 8

Java SE 8 (Oracle) w systemie Windows Server 2012 R2. Obejmuje obsługę klienta firmy Microsoft

Utwórz maszynę wirtualną

Tomcat

W środowisku OpenJDK 8 (Azul Zulu) w systemie Ubuntu Linux 14

Utwórz maszynę wirtualną

Zulu Enterprise OnDemand

Środowisko OpenJDK 8 (Azul Zulu) w systemie Ubuntu Linux 15. Obejmuje standardową pomoc techniczną firmy Azul

Utwórz maszynę wirtualną

Oracle WebLogic Server 12.1.2 EE

W systemie Windows Server 2012 R2. Obejmuje obsługę klienta firmy Microsoft

Utwórz maszynę wirtualną

Hortonworks Data Platform

Hortonworks Data Platform w systemie Linux

Utwórz maszynę wirtualną

Automatyzacja

Skalowanie

Partnerzy

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej