Gå til hovedinnhold

MICROSOFT AZURE FREDAGS QUIZ-KONKURRANSER – MAR–APR 2022

OFFISIELLE REGLER

1. SPONSOR

Disse offisielle reglene ("reglene") styrer driften av Microsoft Azure Fredags Quiz-konkurranser – mars–april 2022 ("Konkurranser"). Konkurransesponsoren ("Sponsor") er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 9805, USA.

2. DEFINISJONER

I disse reglene refererer "Microsoft", "vi", "vår" og "oss" til sponsor, og "du" og "deg selv" refererer til en konkurransedeltaker, eller forelder/verge til en konkurransedeltaker som ikke har nådd myndighetsalder for å kontraktsmessig forplikte seg i henhold til gjeldende lov på fast bosted. Ved å melde deg på godtar du (din forelder/verge hvis du ikke er myndig i henhold til gjeldende lov på fast bosted) å være bundet av disse reglene.

3. PÅMELDINGSPERIODE

Konkurransen starter klokken 08:01. Pacific Time (PT) 4. mars 2022 og avsluttes kl. 23:59. PT 2. april 2022 ("påmeldingsperiode").

4. KVALIFISERING

For å delta må du være lovlig bosatt i én av de femti (50) statene i USA (inkludert District of Columbia) og være atten (18) år eller eldre. Hvis du er atten (18) år eller eldre, men ikke har nådd myndighetsalder i henhold til gjeldende lov på fast bosted, må du ha samtykke fra en forelder/verge.

Ansatte og direktører i Microsoft Corporation og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, reklamebyråer og konkurranseparter er ikke kvalifisert, og heller ikke personer involvert i gjennomføringen eller administrasjonen av denne kampanjen, eller familiemedlemmene til hver ovenfor (foreldre, barn, søsken, ektefelle / samboer eller personer i samme husholdning). Ugyldig i Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria, Krim-regionen, og der det ellers er forbudt ved lov.

5. HVORDAN MELDE DEG PÅ

Ingen kjøp er nødvendig.

Du vil motta én (1) oppføring ved å besøke nettsiden for konkurransen på https://docs.microsoft.com/shows/azure-friday og fullføre alle registreringskravene, inkludert å ta en kort quiz. Du må svare riktig på fem (5) av spørsmålene for å få tilgang. Du vil bare ha én (1) mulighet til å ta og bestå quizen.

Påmeldingsgrensen er én (1) per person totalt. Ethvert forsøk fra deg å melde på mer enn det oppgitte antallet oppføringer ved å bruke flere/forskjellige kontoer, identiteter, registreringer, pålogginger eller andre metoder vil annullere påmeldingene dine, og du kan bli diskvalifisert. Bruk av automatiserte systemer for å delta er forbudt.

Vi er ikke ansvarlige for overdrevne, tapte, sene eller ufullstendige oppføringer. Hvis de bestrides, vil påmeldinger anses som sendt av den "autoriserte kontoinnehaveren" til e-postadressen, kontoen på sosiale medier eller annen metode som ble brukt for å melde seg på. Den "autoriserte kontoinnehaveren" er den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av en internett- eller nettjenesteleverandør, eller en annen organisasjon som er ansvarlig for å tildele e-postadresser.

6. VINNERUTVELGELSE OG VARSEL

I påvente av bekreftelse på kvalifisering, vil potensielle prisvinnere bli valgt av Microsoft eller deres agent innen syv (7) dager etter påmeldingsperioden i en tilfeldig trekning blant alle mottatte kvalifiserte bidrag.

Vinnere vil bli varslet via kontaktinformasjonen oppgitt under påmelding ikke mer enn syv (7) dager etter trekningen med instruksjoner for premiekrav, inkludert innleveringsfrister. Hvis en utvalgt vinner ikke kan kontaktes, ikke er kvalifisert, unnlater å kreve premien eller ikke returnerer noen skjemaer, vil den valgte vinneren miste premien og en alternativ vinner vil bli valgt ut så lenge tiden tillater det. Hvis du er en potensiell vinner og du er atten (18) år eller eldre, men ikke har nådd myndighetsalder i henhold til gjeldende lov på ditt faste bosted, kan vi kreve at en forelder/verge signerer alle nødvendige skjemaer på dine vegne. Bare tre (3) alternative vinnere vil bli valgt, hvoretter uavhentede premier ikke blir delt ut.

7. PREMIER

Følgende premier vil bli delt ut:

Ti (10) hovedpremier. Alle hovedpremievinnere vil motta en premiepakke som består av følgende elementer:

En Rocketbook Fusion med Microsoft Azure-merke. Omtrentlig utsalgsverdi (ARV) $35 USD.

En trådløs lader med Microsoft Azure-merke. Omtrentlig utsalgsverdi (ARV) $35 USD.

Et krus med Microsoft Azure-merke. Omtrentlig utsalgsverdi (ARV) $25 USD.

En Private Eyes Ultimate Privacy-pakke. Omtrentlig utsalgsverdi (ARV) $9 USD.

En Microsoft Azure og Azure Friday pakke med klistremerker. Omtrentlig utsalgsverdi (ARV) $3 USD.

Den totale omtrentlige utslagsverdien (ARV) for i denne pakken er $107 USD.

ARV for elektroniske premier er underlagt prissvingninger i forbrukermarkedet basert på blant annet ethvert tidsavstand mellom den datoen ARV er estimert i henhold til disse offisielle reglene og den datoen premien blir tildelt eller innløst. Vi vil bestemme verdien av premien til markedsverdien på tidspunktet for premieutdelingen.

Den totale omtrentlige utslagsverdien (ARV) for alle premier: $1070 USD

Vi vil kun dele ut én (1) premie per person i løpet av påmeldingsperioden. Det deles ikke ut mer enn det oppgitte antallet premier. Ingen erstatning, overføring eller tildeling av premie er tillatt, bortsett fra at Microsoft forbeholder seg retten til å erstatte en premie av samme eller større verdi i tilfeller hvor den tilbudte premien er utilgjengelig. Bortsett fra gjeldende produsentens begrensede garantier og eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til lokale lover, tildeles premiene "SOM DE ER" og UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, uttrykt eller underforstått (inkludert enhver underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål); du påtar deg hele risikoen for kvalitet og ytelse, og skulle premiene vise seg å være defekte, påtar du deg hele kostnaden for all nødvendig service eller reparasjon. Microsofts begrensede garantivilkår finner du på https://support.microsoft.com/warranty, og spesifikk garanti for USA er her. Premiene vil bli sendt senest tjueåtte (28) dager etter at vinneren er valgt. Premievinnere kan bli bedt om å fylle ut og returnere premiekrav og/eller skatteskjemaer ("skjemaer") innen fristen som er angitt i vinnervarselet. Eventuell skatt på premien er det eneste ansvaret til vinneren, som rådes til å søke uavhengige råd angående skattemessige implikasjoner av å ta i mot en premie. Ved å ta i mot en premie godtar du at Microsoft kan bruke din oppføring, navn, bilde og hjemby på nettet og på trykk, eller i andre medier, i forbindelse med denne konkurransen uten betaling eller kompensasjon til deg, med mindre det er forbudt ved lov.

8. ODDS

Oddsene for å vinne er basert på antall mottatte kvalifiserte påmeldte.

9. GENERELLE BETINGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

I den utstrekning loven tillater, samtykker du i å frita og holde Microsoft og dets respektive foreldre, partnere, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ansatte og agenter harmløse fra ethvert ansvar eller enhver skade, tap eller skade av noe slag som oppstår i forbindelse med denne konkurransen eller premie som er vunnet.

Alle lokale lover gjelder. Beslutningene til Microsoft er endelige og bindende.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere, endre eller suspendere denne konkurransen uansett årsak, inkludert juks, teknologisvikt, katastrofe, krig eller enhver annen uforutsett eller uventet hendelse som påvirker integriteten til denne konkurransen, enten den er menneskelig eller mekanisk. Hvis integriteten til konkurransene ikke kan gjenopprettes, kan vi velge vinnere blant alle kvalifiserte bidrag mottatt før vi måtte kansellere, endre eller suspendere konkurransene.

Hvis du prøver, eller vi har sterk grunn til å tro at du har kompromittert integriteten eller den legitime driften av denne konkurransen ved å jukse, hacke, lage en bot eller annet automatisert program, eller ved å begå svindel på noen måte, kan vi kreve skadeerstatning fra deg til hele lovens omfang, og du kan bli utestengt fra å delta i fremtidige Microsoft-kampanjer.

10. BRUK FOR TILGANG

Personopplysninger du oppgir når du deltar i denne konkurransen, vil kun brukes av Microsoft og/eller dets agenter og premieutstedere som handler på Microsofts vegne for administrasjon og drift av denne konkurransen, og i samsvar med Microsofts personvernerklæring.

11. REGULERENDE LOV

Denne konkurransen skal styres i tråd med lovene i delstaten Washington, og du gir ugjenkallelig samtykke til de statlige eller føderale domstolene i delstaten Washington, i alle tvister som oppstår i forbindelse med denne konkurransen.

12. LISTE OVER VINNERE

Send en e-post til azuredeveloper@microsoft.com med emnelinjen "Azure Friday Quiz Sweepstakes winners" innen tretti (30) dager etter 2. april 2022 for å motta en liste over vinnere som mottok en premie verdt $25 USD eller mer.