Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Microsoft Azure for Students

Med Azure for Students kommer du i gang med USD 100 i Azure-kreditt som du kan bruke i løpet av de første 12 månedene, i tillegg til utvalgte gratistjenester som beskrives nedenfor (tjenester kan endres) uten behov for et kredittkort når du registrerer deg. Søk her.

Azure for Students er bare tilgjengelig for studenter som oppfyller følgende krav. Du må bekrefte at du er 18 år eller eldre og studerer ved en akkreditert, gradsgivende to- eller fireårig utdanningsinstitusjon der du er en heltidsstudent. Du må bekrefte din akademiske status via organisasjonens e-postadresse. Dette tilbudet er ikke tilgjengelige for bruk i store, åpne nettbaserte kurs (MOOC) eller annen profesjonell opplæring fra kommersielle organisasjoner.

Dette tilbudet er begrenset til ett Azure for Students-abonnement per kvalifiserte kunde, det kan ikke overføres og kan ikke kombineres med andre tilbud med mindre annet tillates av Microsoft. Azure for Students har et begrenset antall aktiveringer og tilbudet er bare tilgjengelig til disse er oppbrukt. Microsoft kan avslutte dette tilbudet etter eget skjønn. Andre begrensninger kan gjelde.

Oppgraderinger og bruksgrenser

Med Azure for Students mottar kvalifiserte kunder USD 100 i kreditt, som kan brukes på de fleste Azure-produkter innen 12 måneder. Ubrukt kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder, og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Hvis du bruker opp den tilgjengelige kreditten, blir Azure-abonnementet deaktivert. Du kan da oppgradere til et forbruksbetalt abonnement ved å ta kontakt med Azure-kundestøtte. Dette lar deg fortsette bruken av Azure.

Fordeler ved nedlasting av programvare

Abonnementet gir deg tilgang til visse fordeler ved nedlasting av programvare som er uttrykkelig ment for å støtte din utdannelse, ikke-kommersielle forskning eller innsats for å utforme, utvikle, teste og demonstrere programvare for formålene nevnt ovenfor. Fordeler for programnedlastning er personlige for deg og du kan ikke overføre, selge, dele, viderelisensiere, tilordne eller låne dem ut. Tilgangen til og bruken av fordelene ved nedlasting av programvare er underlagt vilkårene i denne avtalen, og separate vilkår som er spesifikke for den bestemte fordelen. Du må ha et aktivt Azure for Students-abonnement for å få tilgang til fordelene med nedlasting av programvare.

Programvare

Installasjonen og bruken av programvare, skytjenester eller utviklerverktøy som leveres som fordeler ved nedlasting av programvare er underlagt separate lisensvilkår med programvaren, tjenester eller verktøy, for eksempel lisensvilkår som må klikkes gjennom, bortsett fra eventuelle endringer i disse vilkårene som oppgis i denne avtalen. Du kan bare bruke fordelene for programnedlastning i et virtuelt miljø hvis dette tillates av den spesifikke sluttbrukerlisensen for produktet. Du kan selvfølgelig ikke bruke programvaren, skytjenester for utviklerverktøy til å utvikle noen form for skadelig programvare eller spamware.

Noen programvare kan kreve aktivering. Hvis dette er tilfellet, må du aktivere programvaren i det geografiske området som er forbundet med Azure for Students-abonnementet ditt.

Noe programvare kan kreve en nøkkel for installasjon eller tilgang. Du er ansvarlig for bruken av nøkler som blir tilordnet deg. Du kan ikke overføre, selge, dele, viderelisensiere, tilordne eller låne ut nøkler. Nøkkelaktivitet blir overvåket. Microsoft forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte Azure for Students-abonnementet ditt eller tilgang til programvare, uten varsel eller forpliktelse til deg, hvis vi oppdager mistenkelig aktivitet i forbindelse med nøkler eller aktiveringer. Microsoft forbeholder seg retten til å avgjøre etter eget skjønn om en aktivitet utgjør mistenksom aktivitet. Microsoft kan deaktivere eller på annen måte begrense nøklene dine når Azure for Students-abonnementet avsluttes. Deaktivert nøkler kan ikke aktivere programvare. Du vil ikke engasjerer deg i eller støtte uautorisert produksjon, duplisering, levering, salg, overføring eller bruk av forfalskede, piratkopierte, ulisensierte eller ulovlige Microsoft-produkter eller -tjenester, eller på noen annen måte krenke noen av Microsofts opphavsretter. Du vil rettidig rapportere til Microsoft enhver mistenkte forfalskning, piratkopiering eller annen krenkelse av opphavsrett og du vil med rimelighet samarbeide med Microsoft og deres partnere i etterforskningen av slike aktiviteter. Du kan ikke bruke fordelene for programnedlastning for å levere tjenester til andre (for eksempel drifting, nettagentur, integrering eller utkontraktert utvikling).

Programvaren kan inneholde tredjepartskode. Tredjepartsskript eller -kode, koblet til eller referert til fra programvaren, er lisensiert til deg av tredjepartene som eier denne koden, ikke av Microsoft. Merknader, hvis noen, for tredjepartskoden er bare inkludert som informasjon. Programvaren som gjøres tilgjengelig for deg i Azure for Students-abonnementet er lisensiert, ikke solgt, og Microsoft forbeholder seg aller rettigheter til programvaren som ikke er uttrykkelig gitt av Microsoft, enten ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte.

Unntak

Azure-kreditt kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio App Center-tjenester, Express Route, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Azure Marketplace, og produkter som ellers lisensieres separat fra Azure (for eksempel Microsoft Entra ID Premium).

Forbudt bruk av Azure for Students

Som et vilkår for bruken av Azure for Students, kan du ikke bruke det for formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og merknadene. Du kan ikke bruke Azure for Students på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hindre en Microsoft-server eller nettverk som er tilkoblet Microsoft-servere eller forstyrre andre parters bruk av Azure for Students. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen del av Azure for Students, andre kontoer, datasystemer eller nettverk som er tilkoblet Microsoft-servere ved hjelp av hacking, «passord-mining» eller på annen måte. Du kan ikke innhente eller forsøke å innhente materiale eller informasjon på noen måte som ikke er gjort tilgjengelig med hensikt gjennom Azure for Students.

Du vil ikke støtte, engasjere deg i eller delta i noen bruk av Microsoft-programvare, -tjenester eller -tilbud som gjøres tilgjengelig i forbindelse med programfordelene, inkludert, men ikke begrenset til Microsoft Azure, for gruvedrift etter kryptovaluta, DoS-angrep, spamming eller ulovlig aktivitet og/eller bruk som kan skade Microsoft eller andre og du vil håndheve sterke interne kontroller for å forhindre dette. Microsoft kan fra tid til annen ta kontakt med deg angående bruken din av programfordelene og du vil ved en slik forespørsel oppgi rimelig dokumentasjon angående bruken din. Hvis Microsoft av noen grunn mener at programfordelene blir benyttet for forbudte formål, kan Microsoft, etter eget skjønn, avbryte eller avslutte tilgangen til programfordelene.

Kommunikasjonstjenester – forbudt bruk

Azure for Students og tilknyttede nettsteder kan inneholde e-posttjenester, tjenester for oppslagstavler, nettpratområder, fora, fellesskap, personlige nettsider, kalendere, fotoalbum, arkivskap og/eller andre fasiliteter for meldingstjenester eller kommunikasjon som er utformet for å kommunisere med andre ("kommunikasjonstjenester"). Du godtar at du bare vil bruke kommunikasjonstjenestene til å legge inn, sende og motta meldinger og materiale som er egnet, og når aktuelt, relatert til den spesifikke kommunikasjonstjenesten. Som et eksempel, og ikke som en begrensing, godtar du at du når du bruker kommunikasjonstjenestene ikke vil:

Bruke kommunikasjonstjenestene for spørreundersøkelser, konkurranser, pyramidesalg, kjedebrev, søppelpost, spamming eller noen andre duplikative eller uønskede meldinger (kommersielt eller på annen måte).

Ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge eller på annen måte krenke de juridiske rettighetene (som for eksempel rettigheter for personvern og offentliggjøring) til andre.

Publisere, legge opp, laste opp, distribuere eller formidle noen form for uegnet, blasfemisk, ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.

Laste opp, eller på annen måte gjør tilgjengelige, filer som inneholder bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om eiendomsrett, inkludert som et eksempel, og ikke som en begrensning, opphavsretts- eller varemerkelover (eller ved rettigheter for personvern eller offentliggjøring) med mindre du kontrollerer rettighetene til å gjøre dette eller har mottatt alt nødvendig samtykke for å gjøre det.

Bruk av materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som gjøres tilgjengelige gjennom kommunikasjonstjenestene på noen måte som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett til noen part.

Laste opp filer som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsbomber, løsepengevirus, cancelbot-er, ødelagte filer, generell skadevare eller annen liknende programvare som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.

Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for et forretningsformål, med mindre slike kommunikasjonstjenester spesifikt tillater slike meldinger.

Laste ned enhver fil lagt opp av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste som du vet, eller med rimelighet burde vite, at det ikke er tillatt å reprodusere, vise, kjøre og/eller distribuere på en slik måte.

Forfalske eller slette informasjon om opphavsrettsadministrasjon, for eksempel forfatterattributt, juridiske eller andre tilhørende merknader eller proprietære betegnelser eller merker som angir opprinnelse eller kilde til programvare eller annet materiale som finnes i en fil som lastes opp.

Begrense eller forhindre en annen bruker fra å benytte seg av kommunikasjonstjenestene.

Bryte atferdskoder eller andre retningslinjer som kan gjelde for en kommunikasjonstjeneste.

Innhøste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser.

Bryte gjeldene lover eller forskrifter.

Opprette en falsk identitet med det formål å villede andre.

Bruke, laste ned eller på andre måter kopiere eller tilby (enten mot et gebyr eller ikke) til en person eller enhet en katalog over brukere av Azure for Students eller annen bruker eller bruksinformasjon eller en hvilken som helst del derav.

Microsoft er ikke ansvarlige for å overvåke kommunikasjonstjenestene. Men Microsoft forbeholder seg retten til å vurdere materiale som legges opp på kommunikasjonstjenester og fjerne materiale etter eget skjønn.

Microsoft forbeholder seg rettet til å når som helst avsløre informasjon som Microsoft anser som nødvendig for å opprettholde enhver lov, retningslinje eller forespørsel fra myndighetene eller for å redigere, nekte å legge opp eller fjerne informasjon eller materialer, i sin helhet eller i deler, etter Microsofts eget skjønn.

Vær alltid forsiktig når du oppgir noen form for personlig identifiserbar informasjon om deg selv og sensitiv informasjon i noen av kommunikasjonstjenestene.

Microsoft kontrollerer eller anbefaler ikke innhold, meldinger eller informasjon som finnes på noen kommunikasjonstjenester og Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene. Administratorer og verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft og deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis de til Microsoft.

Materiale som lastes opp til kommunikasjonstjenestene kan være underlagt oppgitte begrensinger for bruk, reproduksjon eller formidling. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialene.

Kommunikasjonspolicy

Du kan motta periodisk e-postkommunikasjon med anbefalte fremgangsmåter, opplæring, tips og triks samt verdifulle tilbud relatert til Azure og andre akademiske programmer og tjenester fra Microsoft. Du kan stoppe mottaket av kommunikasjon ved å benytte avmeldingskoblingen i e-postene. Les Microsofts personvernerklæring.

Betalingsalternativer

Det kreves ingen kredittkort for Azure for Students-tilbudet. Du kan oppgradere til et forbruksbetalt abonnement ved å ta kontakt med Azure-kundestøtte.

Policy for annullering

Du kan når som helst annullere.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig i mer enn 140 land der Azure er tilgjengelig for salg. Dette inkluderer ikke nasjonale skyprodukter i områdene US Government eller Azure Tyskland.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dokumentet om grenser, kvoter og begrensinger for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure. Hvis du har behov for overskride disse grensene, kan du når som helst kontakte kundestøtte, slik at vi kan justere grensene tilsvarende. Du må oppgradere din gratis Azure-konto til et forbruksbasert abonnement for å kunne øke kvotene eller grensene.

Serviceavtaler

Hver enkelt Azure-tjeneste har et sett robuste serviceavtaler (SLA-er). Se serviceavtaler for individuelle Azure-tjenester. SLA-er gis ikke for tjenester i løpet av prøveversjon eller for tjenester som tilbys gratis.

Ressursavtale

Alle økninger i tjenestebruk (for eksempel en økning i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller en økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om at det vil finnes tilstrekkelig med tilgjengelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Hvis et Azure for Students-abonnement ikke blir belastet eller ikke er aktivt i mer enn 90 dager, forbeholder vi oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, inkludert vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder. Du blir varslet før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser. Du kan unngå deaktivering ved å gjøre ett av følgende minst hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure Portal.
  2. Få tilgang til ressursene via våre Azure-API-er.

Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller avvikle dette tilbudet og enhver gratistjeneste til enhver tid med eller uten varsel.