Hopp over navigasjon

Hva er en privat sky?

En privat sky er definert som tjenester for databehandling i skyen som tilbys enten over nettet eller over et privat, internt nettverk til bare utvalgte brukere, ikke allmennheten. En privat sky kalles også en intern sky eller bedriftssky. Den gir bedrifter mange av fordelene ved en offentlig sky, blant annet selvbetjening, skalerbarhet og elastisitet, samt ytterligere kontroll og tilpassing tilgjengelig fra dedikerte ressurser via en databehandlingsinfrastruktur som driftes lokalt. I tillegg har private skyer med både bedriftsbrannmurer og intern drifting et høyere sikkerhets- og personvernnivå, noe som sikrer at driftsdata og sensitive data ikke er tilgjengelige for tredjepartsleverandører. En ulempe er at bedriftens IT-avdeling må håndtere kostnadene og ansvaret knyttet til administrasjonen av den private skyen. Derfor krever private skyer de samme utgiftene til medarbeidere, administrasjon og vedlikehold som tradisjonelle datasentre har.

To modeller for skytjenester kan leveres i en privat sky. Den første er infrastruktur som en tjeneste (IaaS), der bedriften bruker infrastrukturressurser som datamaskiner, nettverk og lagring som en tjeneste. Den andre er plattform som en tjeneste (PaaS), der en bedrift kan levere alt fra enkle, skybaserte programmer til avanserte foretaksprogrammer. Private skyer kan også kombineres med offentlige skyer for å danne en hybrid sky. Disse gir bedriften mulighet til å dra nytte av skyfordeling for å frigjøre mer plass og skalere databehandlingstjenester til den offentlige skyen når det er behov for det.

Relaterte produkter og tjenester

Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Azure ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure