SQL-datalager

Raskt, fleksibelt og sikkert skydatalager for foretak

AB InBev
Adobe
LG CNS
Reckitt Benckiser
ThyssenKrupp
Thomson Reuters

Turbolad analysene dine med SQL Data Warehouse

Lås opp nye innsikter fra dataene dine med Azure SQL Data Warehouse, et fullt administrert skydatalager for bedrifter av enhver størrelse, som kombinerer lynrask spørringsytelse med bransjeledende datasikkerhet. Optimaliser arbeidsbelastningene ved å skalere ressursene elastisk på få minutter. Få ubegrenset lagring, automatisert administrasjon og innebygd revisjon og trusselgjenkjenning. Integrer sømløst med Azure Active Directory, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure Databricks og Microsoft Power BI for å få en helhetlig moderne datalagerløsning for alle dine analytiske arbeidsbelastninger.

SQL Data Warehouse støttes av et bredt økosystem av partnere, inkludert leverandører av dataforberedelse, datainntakstjenester og visualiseringsverktøy. Dra nytte av garantert 99,9 prosent tilgjengelighet i 40 Azure-områder over hele verden.

*Basert på ytelsestesting på spørringskjøring av 66 spørringer utført av GigaOm i juli 2019 (testet på oppdrag av Microsoft).

SQL Data Warehouse, som er bygget på Microsoft SQL-motoren, gir fremragende spørringsytelse i skyen for de mest komplekse og kritiske arbeidsbelastningene.

Lynrask ytelse

SQL Data Warehouse, som er bygget på Microsoft SQL-motoren, gir fremragende spørringsytelse i skyen for de mest komplekse og kritiske arbeidsbelastningene.

Vår separate databeregning og lagring optimaliserer dataklargjøringen for å passe arbeidsbelastningene dine samtidig som du sparer penger på de svært variable arbeidsbelastningene.

Svært elastisk databehandling

Vår separate databeregning og lagring optimaliserer dataklargjøringen for å passe arbeidsbelastningene dine samtidig som du sparer penger på de svært variable arbeidsbelastningene.

Få sikkerhet ende-til-ende og samsvarsfunksjoner, inkludert Azure Active Directory virtuelle nettverk, revisjon, trusseloppdagelse og datakryptering.

Bransjeledende sikkerhet

Få sikkerhet ende-til-ende og samsvarsfunksjoner, inkludert Azure Active Directory virtuelle nettverk, revisjon, trusseloppdagelse og datakryptering.

Få sikkerhet ende-til-ende og samsvarsfunksjoner, inkludert Azure Active Directory virtuelle nettverk, revisjon, trusseloppdagelse og datakryptering.

Sømløs integrering

Konsolider datasiloer og samle strukturerte data, ustrukturerte data og strømmedata med vår skydatalagerløsning.

Pålitelig partnernettverk

Får fart på verdiskapningen med et skydatalager i foretaksklassen som støttes av vårt pålitelige partnere.

Datometry
Qlik
MicroStrategy
Informatica Cloud
Talend
Tableau

Tjenesteegenskaper

Gjør data tilgjengelig på tvers av foretaket ditt.

Massiv samtidig spørring

Gjør data tilgjengelig på tvers av foretaket ditt.

Innhenting og spørring fra flere datatyper og kilder i én enkelt løsning.

Integrert databehandling

Innhenting og spørring fra flere datatyper og kilder i én enkelt løsning.

Klargjør tusenvis av databehandlingskjerner på mindre enn fem minutter og skaler opp til petabyte på noen få timer.

Rask og enkel klargjøring

Klargjør tusenvis av databehandlingskjerner på mindre enn fem minutter og skaler opp til petabyte på noen få timer.

Uavhengig skalering av ytelse eller minne med separat beregning og lagring.

Elastisk design

Uavhengig skalering av ytelse eller minne med separat beregning og lagring.

Beskytt dataene dine med virtuelle nettverkstjenesteendepunkter, avansert trusseloppdagelse, alltid-på-kryptering, revisjon og forenklet sikker tilgang.

Avansert sikkerhet

Beskytt dataene dine med virtuelle nettverkstjenesteendepunkter, avansert trusseloppdagelse, alltid-på-kryptering, revisjon og forenklet sikker tilgang.

Automatiser infrastrukturtildeling og optimaliser arbeidsbelastningene slik at du kan fokusere på dataanalyse, og bruk den innebygde rådgiveren til å optimalisere skydatalageret.

Heladministrert infrastruktur

Automatiser infrastrukturtildeling og optimaliser arbeidsbelastningene slik at du kan fokusere på dataanalyse, og bruk den innebygde rådgiveren til å optimalisere skydatalageret.

Integrer med ledende databehandlings- og visualiseringsleverandører, og få støtte fra våre partnere for å kutte tiden fram til verdiskaping.

Sterkt økosystem

Integrer med ledende databehandlings- og visualiseringsleverandører, og få støtte fra våre partnere for å kutte tiden fram til verdiskaping.

Dra fordel av SQL Server, industriens toppytende SQL-motor, som tilbyr den mest omfattende støtten for SQL-språk.

Kraftig SQL-motor

Dra fordel av SQL Server, industriens toppytende SQL-motor, som tilbyr den mest omfattende støtten for SQL-språk.

Få trygghet med mer enn 50 sertifiseringer i samsvar med myndighets- og bransjekrav, inkludert HIPAA.

Industriledende forskriftssamsvar

Få trygghet med mer enn 50 sertifiseringer i samsvar med myndighets- og bransjekrav, inkludert HIPAA.

Dra nytte av tilgjengelighet i 40 Azure-områder, flest av alle de skybaserte datalagerleverandørene.

Global tilgjengelighet

Dra nytte av tilgjengelighet i 40 Azure-områder, flest av alle de skybaserte datalagerleverandørene.

Hva kan du utvikle med Azure SQL Data Warehouse?

Moderne datalager

Bruk SQL Data Warehouse med Azure Analysis Services for å oppnå den skaleringen du ønsker til det pris- og ytelsesnivået du velger. Denne arkitekturen gir også ressursisolering og avanserte sikkerhetsfunksjoner.

Avanserte analyser av stordata

Integrer enkelt dine dataprogrammer lokalt og i skyen til bedriftsdatalageret ditt ved hjelp av Azure Data Factory. Velg blant de ledende åpen kilde-løsningene, inkludert Azure Databricks for Apache Spark og Azure HDInsight for Apache Hadoop, Spark og Kafka. Behandle ustrukturerte data og last terabyte med resultater til SQL Data Warehouse ved hjelp av PolyBase. Bruk Azure Machine Learning til å skrive algoritmer enkelt, og kjør dem lokalt, i skyen eller ved kanten.

Sanntidsanalyse

Fang data kontinuerlig fra en hvilken som helst IoT-enhet eller fra klikkstrømmer på nettstedet ved hjelp av Apache Kafka for HDInsight eller Azure IoT Hub. Behandle data i sanntid med de ledende åpen kilde-løsningene, inkludert Azure Databricks for Apache Spark og Azure HDInsight for Apache Hadoop, Spark og Kafka. Du kan enkelt justere hyppigheten til mikrobuntingen med Azure Event Grid som sender en hendelse til SQL Data Warehouse for å laste behandlede ved hjelp av Polybase.

Nav- og eikearkitektur for BI

Bruk nav- og eikearkitekturen for å oppå skaleringen du vil ha, til prisen og ytelsesnivået du velger. Denne arkitekturen gir også ressursisolering og avanserte sikkerhetsfunksjoner.

Data Mart-konsolidering

Samle flere databaser i et datalager i foretaksklassen for å eliminere datasiloer og foreta rett innsikt som er tilgjengelig på tvers av organisasjonen.

Overføring av lokalt datalager

Overfør de tradisjonelle arbeidsbelastningene dine til SQL Data Warehouse for å optimalisere dataene dine. Oppretthold eldre programmer og skap nye bruksområder ved å legge inn ustrukturerte data.

Gartner erklærer Microsoft en leder i Magic Quadrant for 2019 når det gjelder Dataadministrasjonsløsninger for Analyse

Les rapporten

Forrester Consulting gransker det totale nedslaget av moderne datalagre

Les den bestilte studien

Related products and services

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala, enkelt

Azure Data Lake Storage

Skalerbart i stor grad, bygger sikkerheten i data lake-funksjonalitet på Azure Blog Storage

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

Azure Analysis Services

Analysemotor i foretaksklasse som en tjeneste

Power BI

Få bedre forretningsanalyse

Prøv SQL Data Warehouse med en gratis Azure-konto