Azure-fordel for Visual Studio Premium med MSDN

TILBUDSVILKÅRENE HAR BLITT OPPDATERT OG KAN LESES HER.

Azure gir store fordeler til Visual Studio-abonnenter med Visual Studio Premium. Disse fordelene inkluderer $100 månedlige kreditter med Azure, lavere satser og ingen ekstra betaling for bruk av MSDN-programmer på Azure for utvikling og testing.

Fleksibilitet med Azure Credits

For den første måneden etter aktivering av fordelen din, får du $200 i Azure-kreditter. Etter den første måneden får du $100 i Azure-kreditter hver måned. Nå er det opp til deg hvordan du bruker Azure-kreditten. Du kan bruke den på en hvilken som helst Azure-tjeneste basert på dine behov, deriblant Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services og mye mer.

Ubrukt månedlig kreditt kan ikke overføres til etterfølgende måneder og kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Fordeler

Virtualiser til lavere priser

Få fart på utviklingen og testingen med virtuelle Azure-maskiner. Nå får du mer for kreditten din, takket være rabatterte timepriser for Visual Studio-abonnenter. Det er ikke alt. Hvis du stopper de virtuelle maskinene dine, stopper vi å fakturere dem i løpet av et minutt.

Rabatterte timepriser

Alle forekomster for Virtual Machines for Windows, Cloud Services og Websites får rabatt. Visual Studio-abonnenter betaler lavere priser (tilsvarende Linux-priser) for alle disse tjenestene, noe som gir opptil 40 % rabatt på de forbruksbaserte prisene.

Månedsbruk som overskrider det månedlige kredittbeløpet som er inkludert i tilbudet ditt, blir belastet til enten de rabatterte prisene som er angitt i tabellen, over eller til forbruksbaserte priser for andre tjenester som ikke er oppført i tabellen. Hvis forbruksgrensen er fjernet, belastes du til forbruksbaserte priser. Hvis forbruksgrensen er satt til $0, blir abonnementet suspendert når du bruker tredjepartstjenesten. Du blir varslet om eventuelle prisendringer minst 30 dager på forhånd.

Ingen ekstra gebyrer for bruk av MSDN-programvare

Det er ingen ekstra gebyrer for MSDN-programvaren som kjører på Windows Server, for eksempel SQL Server. Du får tilgang til forhåndskonfigurerte avbildninger av virtuelle maskiner med MSDN-programvare, blant annet SQL Server og BizTalk Server. Alternativt kan du laste opp din egen virtuelle maskin med MSDN-programvaren. Du blir bare belastet til den rabatterte Windows Server-prisen, som angitt i tabellen ovenfor.

I Azure Visual Studio-abonnementet kan du bruke programvaren som dekkes av MSDN-abonnementet ditt, til utvikling og testing. Unntaket er Windows-klienten, som ikke er lisensiert for bruk på Azure.

Microsoft-serverprogramvare som støttes av Azure Virtual Machines, er oppført her.

Bruk inntil din månedlige Azure-kreditt helt gratis. Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden. Du kan velge å slå av forbruksgrensen når som helst. Da vil all bruk utover den månedlige kreditten belastes i henhold til forhandlerprisene spesifisert i dette tilbudet. Les mer om forbruksgrensen.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Du må ha et Visual Studio Premium med et Visual Studio-abonnement, og bruke en Microsoft-konto knyttet til det abonnementet. Du må ha et aktivt MSDN-medlemskap for å kunne bruke Azure MSDN-fordelen. Dette tilbudet kan bare benyttes én gang per abonnent.

Unntak

Azure-kreditter kan ikke brukes til å kjøpe Azure-støtteabonnementer, produkter fra tredjeparter, eller andre produkter som selges separat fra Azure (for eksempel Microsoft Azure Active Directory Premium).

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort blir akseptert, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Bruksrettigheter

Denne fordelen gjelder bare for utvikling og testing. Vi forbeholder oss retten til å suspendere enhver forekomst (VM eller skytjeneste) som kjører kontinuerlig i over 120 timer, eller hvis vi finner ut at forekomsten brukes til produksjon. Produksjonsarbeidsbelastninger må kjøres på vanlige abonnementer.

Servicenivåavtaler

Denne fordelen gjelder utelukkende for utvikling og testing, og den er ikke dekket av en serviceavtale.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.