Azure MSDN — Visual Studio Professional

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

View new MSDN - Professional offer.

This offer provides a limited amount of Azure at no charge each month for Visual Studio 2010 Professional with Visual Studio subscribers. It includes a base level of monthly Cloud Services, Virtual Machines, Websites, storage, Content Delivery Network, data transfers, SQL Databases, SQL Reporting, Service Bus, Media Services Encoding, Backup, and Caching at no charge.

Included each month at no charge

Cloud Services, Virtual Machines, and Websites SQL Server (Web, Standard, or Enterprise) SQL Database SQL Reporting Backup Data Transfers
375 small standard-instance hours, 50 memory-intensive-instance hours1 375 hours 1 Database Unit of Web Edition database2 100 hours 20 GB 30 GB Zone 1 and 30 GB Zone 2 Out3
Storage Media Encoding CDN Caching Service Bus
70 GB Local and 70 GB Geo Redundant storage capacity 50 GB (input & output combined) 25 GB Zone 1 and 25 GB Zone 2 Out 128 MB cache 500,000 messages
50,000,000 storage transactions   500,000 CDN transactions   1,500 relay hours

You must have a Visual Studio 2010 Professional with Visual Studio subscription and utilize a Microsoft Account associated with that subscription. You must maintain an active MSDN membership to enjoy these monthly benefits. This offer is also limited to one offer per subscriber.

Eventuelle ubrukte beløp i dette tilbudet kan ikke overføres til neste faktureringssyklus.

Du må ha et kreditt- eller debetkort for å kunne registrere deg. Alle nye abonnementer har en forbruksgrense på $0, slik at du ikke ved et uhell overskrider den månedlige fordelen som er vist ovenfor. Hvis du bruker mer enn de ovenstående mengdene på en måned, overskrider du forbruksgrensen på $0, og tjenesten blir deaktivert for den måneden. Tjenesten blir aktivert på nytt ved starten av neste faktureringsperiode. Lagringskontoene og databasene dine beholdes uten datatap, men du må distribuere vertsbaserte tjenester på nytt. Hvis du velger å deaktivere forbruksgrensen, blir eventuelt overforbruk (månedlig bruk som overskrider mengdene ovenfor) belastet til forbruksbaserte priser.

Les mer om hvordan forbruksgrensen fungerer.

Månedlig bruk som overskrider de månedlige mengdene som er inkludert i tilbudet, blir belastet til forbruksbaserte priser.

Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd.

Nye tjenester kan fra tid til annen bli lagt til på Azure-plattformen. Du blir varslet på forhånd om disse nye tjenestene og eventuelle avgifter for bruk av dem. Du blir imidlertid bare belastet hvis du velger å bruke de nye tjenestene.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

1 You may use your included small standard-instance hours to run other instance sizes and other Cloud Services including the Websites Shared and Reserved instance model offerings at their equivalent ratios as explained on their respective pricing details pages. The Websites Free instance model offers 10 free Websites. The small standard-instance hours included in this offer may be used to run either Cloud Services (A0, A1, A2, A3, A4), Windows Virtual Machines (A0, A1, A2, A3, A4), or non-Windows Virtual Machines (A0, A1, A2, A3, A4), at no charge.

2 This offer enables customers to utilize $9.99 of Web Edition database per month at our standard Pay-As-You-Go rates. This equates to one, 1 GB Web Edition database or two, 100 MB Web Edition databases per month.

3 All inbound data transfers are at no charge.

Betalingsalternativer

Bare kredittkort aksepteres, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan når som helst avbestille. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.