Hopp over navigasjon

Utviklingsmiljø

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

Pris per basisenhet

$59.95 per basisenhet per måned.

Månedlig bruk som overskrider mengden som er inkludert i basisenhetene som er kjøpt, belastes etter forbruksbaserte satser.

Abonnementsperiode: 6 måneder

Merk: Fra og med 16. april 2013 kan du bare bruke dine inkluderte små databehandlingsinstanstimer til å kjøre Cloud Services-standardinstanser (A0, A1, A2, A3 og A4). Du vil bli fakturert for all Virtual Machines-bruk etter forbruksbaserte satser.

Basisenhet inkluderer

Cloud Services Backup
750 timer med en liten databehandlingsinstans 5 GB
Lagring CDN Dataoverføringer Service Bus
10 GB lokal og 10 GB georedundant lagringskapasitet Sone 1: 14 GB ut Sone 1: 19 GB ut 13 500 000 meldinger
1 000 000 lagringstransaksjoner Sone 2: 5 GB ut Sone 2: 10 GB ut 3800 relétimer

Datasentre i Nord-Amerika og Europa er klassifisert som sone 1, og de for resten av verden er klassifisert som sone 2. Dataoverføringer for CDN faktureres separat fra andre dataoverføringer.

I løpet av 6-månedersperioden for dette abonnementet, kan du når som helst øke antall kjøpte basisenheter. Enhver økning i basisenheter vil gjelde fra og med neste faktureringsperiode. Antall basisenheter kan bare senkes på fornyelsestidspunktet.

Eventuelle ubrukte deler av en basisenhet vil ikke bli refundert eller overført til den neste faktureringsperioden. Mengden tjenester som er inkludert i hver basisenhet, vil ikke endres i løpet av abonnementsperioden.

Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd.

Nye tjenester kan fra tid til annen bli lagt til på Azure-plattformen. Du blir varslet på forhånd om disse nye tjenestene og eventuelle avgifter for bruk av dem. Du blir imidlertid bare belastet hvis du velger å bruke de nye tjenestene.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Betalingsalternativer

Kunder kan betale med kredittkort, debetkort eller faktura. Faktura krever en første månedlig basisavtale på mer enn $500 per måned for kunder i USA og $250 per måned andre steder. For kunder som velger å betale med faktura, kan det hende at aktiveringen av tjenesten blir forsinket i påvente av kredittsjekk.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere uten straff de første 30 dagene av hver abonnementsperiode. Du må likevel betale for basisavtalen og eventuelt overforbruk den første måneden. Kanselleringer de første 30 dagene i en abonnementsperiode medfører fullstendig betaling av basisavtalen for de gjenstående månedene i abonnementet samt eventuelt overforbruk.

Fornyelsespolicy

Etter den første abonnementsperioden på seks måneder kan du fornye abonnementet ditt til gjeldende fornyelsespris. Denne prisen er for øyeblikket basisenhetsprisen som er angitt i dette tilbudet. Du kan endre basisavtalemengden ved fornyelse, men du må forplikte deg til minst én basisenhet for å kunne fornye.

Abonnementet blir som standard satt til automatisk fornyelse. Du blir varslet via e-post når fornyelsestidspunktet nærmer seg. Du kan når som helst velge ikke å fornye automatisk.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp.

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Microsoft leverer tjenester til deg opptil minst det nivået av tilknyttet bruk som er inkludert i basisenhetene du har kjøpt (tjenesteavtalen). Imidlertid er alle andre økninger i bruksnivåer for tjenesteressurser (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige.

Kvoter som er beskrevet i delen om brukskvoter, utgjør ikke en tjenesteavtale. Antallet samtidige små databehandlingsforekomster (eller tilsvarende) som Microsoft leverer som en del av en tjenesteavtale, fastsettes ved å dele antallet avtalte små databehandlingsforekomster kjøpt i en måned, med antallet timer i årets korteste måned (altså februar med 672 timer).