Utviklingsmiljø

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG.

Pris per basisenhet

$59.95 per basisenhet per måned.

Månedlig bruk som overskrider mengden som er inkludert i basisenhetene som er kjøpt, belastes etter forbruksbaserte satser.

Abonnementsperiode: 6 måneder

Merk: Fra og med 16. april 2013 kan du bare bruke dine inkluderte små databehandlingsinstanstimer til å kjøre Cloud Services-standardinstanser (A0, A1, A2, A3 og A4). Du vil bli fakturert for all Virtual Machines-bruk etter forbruksbaserte satser.

Basisenhet inkluderer

Cloud Services Backup
750 timer med en liten databehandlingsinstans 5 GB