Hopp over navigasjon

Kundestøttetilbud for foretaksavtale

Vilkår for kunder:

Microsoft tilbyr standard Support (med unntak) fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023 til Microsoft Azure-kunder som oppfyller alle følgende kvalifiseringskrav:

  • Kjøpt Microsoft Azure-tjenester under en foretaksavtale (EA), Register for utdanningsløsninger (EES), Server Cloud Enrollment (SCE) eller på en Microsoft Customer Agreement (MCA) fra en Microsoft-representant.
  • Har en avtale om Azure, Azure Government eller Azure Tyskland, unntatt kontoer for Premier Support, avansert støtte for partnere og Microsoft Azure drevet av 21Vianet-kontoer i Kina.
  • Signer eller forny avtalen i kvalifiseringsperioden mellom 1. juli 2022 og 30. juni 2023.

Alle nye kunder som kjøper Azure-tjenester fra 1. juli 2022 får Azure standard Support gratis i 12 måneder innenfor kvalifiseringsperioden. 12-månedersperioden starter den datoen avtalen blir signert eller fornyet.

Ansvarsfraskrivelse

Microsoft kan tilby visse fordeler til offentlige kunder uten ekstra kostnad gjennom dette tilbudet. Microsoft fraskriver seg enhver og all rett til erstatning fra offentlige kunder for slike ytelser. Det er meningen at Microsofts tilbud om disse fordelene til offentlige kunder, fullt ut skal overholde gjeldende lover og forskrifter knyttet til gaver og etiske retningslinjer samt andre lover og forskrifter knyttet til gratis varer og tjenester. Microsoft har som formål at tilbudet av disse tjenestene skal være utelukkende til nytte og bruk av offentlige kunder, og ikke for personlig bruk eller til fordel for en enkelt statsansatt.

Microsoft kan etter eget skjønn når som helst avslutte, endre eller revidere vilkårene for dette kundestøttetilbudet for kunder med foretaksavtale. Kunden kan når som helst avslutte deltakelsen i kundestøttetilbudet ved å varsle Microsoft skriftlig.

Vanlige spørsmål

  • Du trenger ikke gjøre noe. Alle kvalifiserte kunder vil bli oppgradert til Standard Support innen 45 dager. Når du logger på Azure-portalen og klikker for å sende inn en «Ny støtteforespørsel», vises støtteplanen du abonnerer på, i rullegardinlisten.

    Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med kontoansvarlig eller kontakte Azure-støtten for kunder med foretaksavtale eller bruke koblingen hjelp/støtte i Azure-portalen.

  • Du vil fortsatt ha tilgang til Standard-kundestøtte i 12 måneder til etter at perioden er over. For mer informasjon om fordelene som kommer med Standard-kundestøtte, kan du klikke her.

  • Nei, dette Azure-kundestøttetilbudet er ikke overførbart og kan ikke konverteres til en annen fordel.
  • Kunder av Premier og Unified kundestøtte mottar for tiden et bredere støttenivå enn det som er tilgjengelig gjennom dette oppgraderingstilbudet for kunder med foretaksavtale. Azure-støttetimer (Problem Resolution Services) blir ikke trukket fra Premier- eller Unified-kontrakten din.
  • Gå til kundestøttesiden for Azure for å finne ut mer om hva som er inkludert i de ulike støtteabonnementene, kontakt kontoansvarlig eller bruk koblingen til hjelp og kundestøtte i Azure-portalen.